Etusivu » Sosiaalisuus

Sosiaalisuus

Onnentaidot
8.9.2009
Antti S. Mattila

Positiivisen psykologian tutkijan Jane Duttonin (2003) mukaan mikä tahansa sosiaalinen vuorovaikutustilanne voi johtaa korkealaatuiseen yhteyteen, joka on elämää ylläpitävä. Kun on tutkittu erittäin onnellisten ihmisten elämäntapaa, laaja sosiaalinen verkosto näyttää olevan tärkein heitä yhdistävä tekijä (Diener, Seligman, 2002). Korkealaatuisille yhteyksille on ominaista, että ne synnyttävät molemminpuolista arvostusta, kannustavat yhdessä olemiseen ja yhdessä tekemiseen ja lataavat akkujasi (Fredrickson, 2009: 201). Jane Duttonin tutkimus viittaa neljään tapaan rakentaa korkealaatuisia yhteyksiä:

  1. Arvostava vuorovaikutus. Ole läsnä, valppaana, ja positiivinen.
  2. Anna tukesi sille, mitä toinen henkilö kertoo tekevänsä. Auta häntä menestymään.
  3. Luottamus. Usko, että voit luottaa tähän ihmiseen ja anna sen näkyä.
  4. Leikki on tärkeää. Varaa aikaa hulluttelulle ilman määrättyä tavoitetta.

Harjoitus: SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITTÄMINEN

Voisit myös kokeilla seuraavaa harjoitusta: puhuttele yhtä uutta ihmistä joka päivä.

Muista että vastavuoroisuus on ihmissuhteiden perusta. Se tarkoittaa, että molemmat osapuolet ovat vuorotellen saajan ja antajan rooleissa.

Osoita kiinnostusta toisen ihmisen haaveita ja arvostuksia kohtaan.

Lisää kaikenlaista kanssakäymistä sellaisen ihmisen kanssa, johon haluaisit tutustua paremmin.

Molemminpuolinen toisen arvostaminen seuraa perässä.