Malarian hoito

Matkailijan terveysopas
12.9.2013
Katariina Kainulainen ja Heli Siikamäki

Malariaepäilyssä diagnoosi tulee tehdä aina päivystysluonteisesti ja hoito aloittaa välittömästi. Suomessa malariapotilas kuuluu aina sairaalahoitoon. Päivystysaikana hoito suunnataan resistenttiin P. falciparumiin. Jos on merkkejä komplikaatioista tai parasitemiaprosentti on yli 5 %, hoitona on suonensisäisesti joko artesunaatti tai kiniinin ja doksisykliinin yhdistelmä. Komplisoitumattomassa malariassa voidaan käyttää tabletteina artemeetteri+lumefantriinia (Riamet), kiniinin ja doksisykliinin yhdistelmää, atovakoni+proguaniilia (Malarone) tai meflokiinia (Lariam). Artemisiinijohdannaisia ja kiniiniä ei ole rekisteröity Suomessa, mutta niitä on sairaalakäytössä.

Jos lajinmääritys on tiedossa, hoidetaan P. vivax, P. ovale ja P. malariae klorokiinilla. P. vivax- ja P. ovale -malariassa tarvitaan lisäksi primakiinikuuri piilevien malariamuotojen hävittämiseksi.

Tarkat toimintaohjeet malarian diagnostiikasta ja hoidosta löytyvät Akuuttihoito-oppaasta (Mäkijärvi ym, Kustannus Oy Duodecim 2011).