Lukijalle

Matkailijan terveysopas
15.12.2016
Katariina Kainulainen, Eeva Pekkanen ja Pirjo Turtiainen

Suomalaiset matkustavat paljon sekä lähialueille että kaukokohteisiin. Tavanomaisten lomamatkojen lisäksi seikkailu- ja elämysmatkat ilman yksityiskohtaista matkasuunnitelmaa kiinnostavat yhä useampia. Myös iäkkäät, sairaat ja raskaana olevat haluavat nauttia matkustamisesta ja entiseen kotimaahan lähdetään tapaamaan sukulaisia ja ystäviä. Hyvät neuvot, riittävät ehkäisevät toimet ja ajantasaiset tiedot maan turvallisuustilanteesta ovat hyödyllisiä kaikille matkaan lähtijöille. Muistettava on myös matkavakuutus ja matkailijan suurimmat terveysriskit: turistiripuli, alkoholi, liikenne ja seksitaudit. On tärkeää, että matkalle lähdettäessä olemassa olevat sairaudet ovat hyvässä tasapainossa.

Matkailijan terveysopas ilmestyi ensimmäistä kertaa vuonna 1993 Kansanterveyslaitoksen toimittamana. Se oli tarkoitettu pääasiassa terveydenhuollon ammattilaisille. Opasta ja erityisesti sen verkkoversiota ovat hyödyntäneet myös matkailijat ja matkailualalla työskentelevät. Vuoden 2009 alusta kirjaa on toimittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kirjan esikuvana on alusta alkaen ollut Maailman terveysjärjestön (WHO) International Travel and Health. WHO:n lisäksi on tietolähteenä käytetty THL:n yhdysvaltalaisen sisarlaitoksen (Centers for Disease Control, CDC) ohjeistuksia, ja suomalaisilta asiantuntijoilta saatuja tietoja. Suomalaiset malarian estolääkitysohjeet poikkeavat joiltain osin WHO:n suosituksista. Näissä tapauksissa ohjeistukset noudattavat muiden Pohjoismaiden ja Euroopan maiden linjaa.

Matkailijan terveysopasta julkaistaan nykyään ainoastaan verkkoversiona. Sitä päivitetään jatkuvasti ja sen käytettävyyttä on parannettu mm. uuden sisällysluettelon ja hakumoottorin avulla. Haettava tieto löytyy useimmiten helpoimmin kirjoittamalla avainsana (esim. keltakuume tai Kenia) sivun yläkulmassa olevaan hakulaatikkoon.

Ohjeita rokottamisesta, kansallisen rokotusohjelman rokotteista ja niiden koostumuksesta sekä rokottamisen yleisistä vasta-aiheista löytyy Rokottaminen -sivustolta «http://www.thl.fi/rokottajankasikirja»1. Tietoa valmisteista ja niiden yhteisvaikutuksista on saatavilla Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kotisivuilta «http://www.fimea.fi»2, Duodecimin lääketietokannasta osoitteessa «http://www.terveysportti.fi»3 ja Euroopan lääkelaitoksen sivuilta «http://www.ema.europa.eu»4.

Asiasisältöön vaikuttavat muutokset näkyvät 6 kuukauden ajan punaisella. Artikkelien kohdalle on kirjattu päivämäärä, jolloin teksti on viimeksi tarkistettu tai sitä on päivitetty. Ajankohtaisia päivityksiä -osioon on listattu oppaan merkittävimmät päivitykset «https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas»5.

Lämpimät kiitokset kaikille oppaan tekemiseen osallistuneille. Kaikki oppaaseen liittyvät kommentit ja parannusehdotukset ovat tervetulleita.