Lukijalle

Matkailijan terveysopas
12.9.2013
Katariina Kainulainen, Eeva Pekkanen ja Pirjo Turtiainen

Suomalaiset matkustavat paljon sekä lähialueille että kaukokohteisiin. Tavanomaisten lomamatkojen lisäksi seikkailu- ja elämysmatkat ilman yksityiskohtaista matkasuunnitelmaa kiinnostavat yhä useampia. Myös iäkkäät, sairaat ja raskaana olevat haluavat nauttia matkustamisesta ja entiseen kotimaahan lähdetään tapaamaan sukulaisia ja ystäviä. Hyvät neuvot, riittävät ehkäisevät toimet ja ajantasaiset tiedot maan turvallisuustilanteesta ovat hyödyllisiä kaikille matkaan lähtijöille. Muistettava on myös matkavakuutus ja matkailijan suurimmat terveysriskit: turistiripuli, alkoholi, liikenne ja seksitaudit. On tärkeää, että matkalle lähdettäessä olemassa olevat sairaudet ovat hyvässä tasapainossa.

Matkailijan terveysopas ilmestyi ensimmäistä kertaa vuonna 1993 Kansanterveyslaitoksen toimittamana. Se oli tarkoitettu pääasiassa terveydenhuollon ammattilaisille. Opasta ja erityisesti sen verkkoversiota ovat hyödyntäneet myös matkailijat ja matkailualalla työskentelevät. Vuoden 2009 alusta kirjaa on toimittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kirjan esikuvana on alusta alkaen ollut Maailman terveysjärjestön (WHO) International Travel and Health. WHO:n lisäksi on tietolähteenä käytetty THL:n yhdysvaltalaisen sisarlaitoksen (Centers for Disease Control, CDC) ohjeistuksia, ja suomalaisilta asiantuntijoilta saatuja tietoja.

Päivitetty Matkailijan terveysopas julkaistiin vuonna 2011 ensimmäistä kertaa ainoastaan verkkoversiona (www.thl.fi). Sitä päivitetään jatkuvasti ja sen käytettävyyttä on parannettu mm. uuden sisällysluettelon ja hakumoottorin avulla. Painettua kirjaa ei enää jatkossa tehdä. Opas on luettavissa sähköisessä muodossa myös verkkosivuilta www.terveyskirjasto.fi. Suurin muutos vuonna 2011 oli lisääntynyt harkinnanvaraisuus keltakuumerokotuksissa Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan matkustettaessa. Uudet suomalaiset malarian estolääkitysohjeet poikkeavat joiltain osin WHO:n suosituksista. Näissä tapauksissa ohjeistukset noudattavat muiden Pohjoismaiden ja Euroopan maiden linjaa.

Ohjeita rokottamisesta, kansallisen rokotusohjelman rokotteista ja niiden koostumuksesta sekä rokottamisen yleisistä vasta-aiheista löytyy Rokottajan käsikirjasta (www.thl.fi). Tietoa valmisteista ja niiden yhteisvaikutuksista on saatavilla Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kotisivuilta www.fimea.fi, Duodecimin lääketietokannasta osoitteessa www.terveysportti.fi ja Euroopan lääkelaitoksen sivuilta www.ema.europa.eu.

Kiitämme seuraavia henkilöitä, joiden edelliseen painokseen kirjoittamat luvut ovat olleet pohjana nykyisen verkkoversion vastaaville teksteille: Jussi Holmalahti, Mikko Härmä, Mika Salminen, Sirpa Tuominen, Rose-Marie Ölander,Nhu Nguyen Tran Minh, Terhi Heinäsmäki, Jukka Terttunen, Noora Heinonen, Eili Andersson ja Petri Ruutu. Kiitämme myös Ulkoasiainministeriön konsulipalveluyksikköä. Kaikki oppaaseen liittyvät kommentit ja parannusehdotukset ovat lämpimästi tervetulleita.

Helsingissä syyskuussa 2013

Katariina Kainulainen, Eeva Pekkanen ja Pirjo Turtiainen