Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Parisuhdetesti
 
 

Monta mahdollista syytä

Tinnitus
5.2.2008
Tapani Jauhiainen ja Päivi Yli-Pohja

Tinnitus voi syntyä fysikaalisesti tarkasteltuna äänenä korvassa tai sitä lähellä olevissa kudoksissa ja elimissä. Silloin sen ilmeneminen voi liittyä korvan tai korvan lähellä olevien elimien tai kudosten sairauksiin, vammoihin tai toiminnanhäiriöihin. Tällöin kyseisessä kohdassa syntyvä ääni välittyy kudoksia pitkin sisäkorvaan ja saa aikaan äänielämyksen, kuten ulkoinenkin ääni, joka tulee korvaan korvakäytävän ja välikorvan kautta. Yleisimmin syy on sisäkorvassa ja liittyy aistisolujen vaurioon. Tinnitusäänen laatu ja häiritsevyys ei ensisijaisesti kuitenkaan riipu korvavaurion syystä.

Jos tinnitus syntyy fysikaalisena äänenä, se voi joskus olla toisellekin henkilölle kuultavissa korvasta tai korvan läheltä stetoskoopilla tai mitattavissa korvakäytävästä äänenä pienoiskuulokkeella. Tällaisesta oireesta käytetään nimitystä objektiivinen tinnitus. Jossain elimessä syntynyt ääni voi toki olla niin heikko, ettei se stetoskoopilla kuulu tai ole mittauksillakaan todettavissa. Siitä huolimatta tinnitus voi kuulua tähän ryhmään, vaikka mahdollisuuksia mitata sitä ei vielä ole käytettävissä.

Yleisemmin tinnitus syntyy korvan tai kuulojärjestelmän aistin- tai kuulohermosoluissa ärsytyksenä, joka välittyy edelleen keskushermoston kuulojärjestelmään. Se koetaan äänenä, koska ärsytys on peräisin kuulohermosta. Jos vastaava ärsytys tulisi keskushermostoon jostain muusta hermosta, se voitaisiin mieltää esimerkiksi kivuksi tai säryksi. Tällaisissa tapauksissa puhutaan subjektiivisesta tinnituksesta, mikä tarkoittaa sitä, että vain asianomainen sen kuulee. Siinä siis ääni ei synny fysikaalisesti äänenä missään kohdassa korvaa tai sen lähellä olevia kudoksia ja elimiä.

Hyvä tietää
- Jos tinnitus syntyy fysikaalisena äänenä, se voi olla toisenkin ihmisen kuultavissa.
- Tinnitus vastaa aistimuksena kipua tai särkyä.
- Tinnitus voi esiintyä myös aivan terveillä normaalikuuloisilla henkilöillä.

Tinnituksen syitä voi siis olla moninaisia liittyneenä korvan ja kuulojärjestelmän eri osien tai korvan lähellä olevien elimien vaurioihin tai toiminnanhäiriöihin (taulukko « Tinnituksen syitä»2). Tinnitusta voi esiintyä myös ilman mainittavaa tai osoitettavaa vauriota aivan terveiksi katsotuilla normaalikuuloisilla. Tinnituksen kuuluminen riippuu tällöin ensisijaisesti ympäristön ääniolosuhteista, kuten edellä viitatussa tutkimustiedossa, jonka mukaan lähes jokainen kuulee tinnitusta, jos ympäristön äänitaso vaimennetaan erinomaisen hyvin ja oleskellaan riittävän pitkään äänieristetyssä tilassa. Sama tilanne syntyy, jos käytetään liikaa korvatulppia. Tällöin kuulojärjestelmä voi herkistyä niin, että voi kuulla myös oman sydämen sykkeen, pulssin verisuonista, hengityksen, lihassupistuksia, ääniä nivelistä ja ruuansulatuskanavasta. Normaalioloissa nämä heikot äänet peittyvät ympäristössämme oleviin heikkoihinkin taustaääniin, minkä takia emme niitä kuule edes yöllä tai luonnon rauhassa. Tätä taustaa vasten tarkasteltuna tinnituksen voidaan katsoa olevan enemmän sääntö kuin poikkeus. Kyseessä on määrättyyn voimakkuuteen asti "normaali" korvan kohina. Tällaisissa luonnollisissa olosuhteissa kuuluva tinnitus ei ole lainkaan häiritsevää.

Taulukko 2. Tinnituksen syitä
Korvan ja sen lähelä olevan elimen aiheuttama objektiivinen tinnitus
välikorvalihakset
korvatorven lihakset
purentalihakset
avoin korvatorvi
pään suuret verisuonet
leukanivel
kaularanka
korvan lähettämät äänet
Välikorvavauriot
välikorvatulehdukset
otoskleroosi
alipaineinen välikorva
Sisäkorvavauriot
iänmukaiset muutokset
melun aiheuttama vaurio
Ménièren tauti
äkilliset sisäkorvavauriot
kemialliset vauriot
kuulohermokasvain
tapaturmaiset korvavauriot
perinnöllinen sisäkorvarappeuma
Keskushermostoperäiset syyt
verenkiertohäiriöt
tapaturmat
rappeumasairaudet
Yleissairaudet
anemia
verenpainetauti
aineenvaihduntasairaudet
munuaissairaudet
sisäeriterauhassairaudet
Psyykkiset syyt

Hyvin rajautunut ja vähäinen sisäkorvan vaurio ei aina tule esiin tavallisessa kuulontutkimuksessa, jossa mitataan kuuloherkkyyttä eli kuulokynnys, joka vastaa heikoimman kuultavissa olevan äänen fysikaalista voimakkuutta. Kuulokynnysmittauksessa tarkastellaan yleensä vain määrättyjen oktaavin päässä olevien puhtaitten äänten eli äänesten kynnyksiä keskeisellä kuuloalueella. Monella tinnitus voi liittyä kuulovaurioon, joka aiheuttaa kynnysmuutoksia hyvin korkeilla äänillä tai kapealla rajatulla äänialueella oktaavien välissä. Lievään sisäkorvavaurioon voi liittyä äänien säröytymistä ja vääristymistä sekä herkistymistä voimakkaille äänille, vaikkei kuulokynnysmuutosta tavanomaisessa kuulontutkimuksessa voitaisikaan todeta.

Tinnituksesta oireena puhutaan silloin, kun se liittyy korvasairauteen tai -vaurioon ja kuuluu ainakin hiljaisissa päivittäisissä olosuhteissa ja häiritsee potilasta ainakin ajoin.

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi