Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Matkailijan rokotukset
 
 

Eturauhasen liikakasvu (prostatahyperplasia), eturauhasvaiva

Lääkärikirja Duodecim
23.2.2015
yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Miehen eturauhanen sijaitsee virtsarakon alapuolella ja rakosta lähtevä virtsaputki kulkee sen läpi (ks. kuva «Eturauhanen»1). Eturauhasen pääasiallinen tehtävä on tuottaa siemenneste, joka toimii siittiöiden liukasteena ja ravinteena niiden matkalla kohti munasolua. Eturauhasen läpi kulkeva virtsaputken osa estää siemennesteen kulun taaksepäin rakkoon sulkemalla rakon kaulan siemensyöksyn aikana.

Eturauhasen liikakasvun syyt

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö, joka on todettavissa 80 %:lla yli 60-vuotiaista miehistä. Näistä noin 40 % kärsii liikakasvun aiheuttamista oireista.

Eturauhanen sijaitsee virtsarakon alapuolella ja ympäröi virtsaputkea. Suurentuneen eturauhasen oireet johtuvat siitä, että virtsarakon alapuolella oleva eturauhanen kasvaessaan sekä painaa virtsarakon pohjaa että ahtauttaa rauhasen läpi kulkevaa virtsaputkea (ks. kuva «Suurentunut eturauhanen»2). Lisäksi eturauhasen kasvu vaikuttaa virtsarakon kaulan ja rauhasen lihaksiston toimintaan. Yhdessä nämä tekijät haittaavat rakon toimintaa ja vaikeuttavat virtsan eritystä. Ainoa tunnettu eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun riskitekijä on ikä. Mikäli miessukupuolihormonien tuotanto on vähentynyt, liikakasvun riski on normaalia pienempi.

Oireet

Suurentunut eturauhanen aiheuttaa oireita, jotka johtuvat virtsan kerääntymisestä rakkoon ja rakon tyhjentymisen ongelmista. Virtsan kerääntymisongelmat ilmenevät tihentyneenä virtsaamistarpeena ja tästä aiheutuneina yöherätyksinä, virtsaamispakkona ja pahimmillaan pidätyskyvyn häiriöinä. Tyhjennysoireena tyypillisin on virtsantulon viipyminen ja suihkun heikentyminen sekä tunne epätäydellisestä rakon tyhjenemisestä tai tiputtelu virtsaamisen jälkeen. Pitkälle kehittyessään nämä johtavat ponnistelun tarpeeseen virtsatessa ja jopa virtsaumpeen (ks. «Virtsaumpi»1), jolloin virtsaaminen ei onnistu lainkaan ilman apuvälineitä. Oireita voivat tilapäisesti tai pidempiaikaisesti pahentaa stressi, kylmettyminen sekä alkoholin ja eräiden sympaattiseen hermostoon ja mielialaan vaikuttavien lääkeaineiden käyttö.

Itsehoito

Koska eturauhasen liikakasvu on normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö, sen estämiseksi ei ole keinoja. Oireiden äkillistä pahenemista voi kuitenkin välttää pidättymällä kohtuulliseen alkoholinkäyttöön ja varomalla kylmettymistä.Kasvisuutteista (esim. kurpitsan, haavan ja kääpiöpalmun siemenet, Afrikan luumu, tähtiheinä) tehtyjen lääkkeiden teho eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa on tutkimusten mukaan epävarma, eikä niitä suositella hoidoksi.

Pidättämis- ja virtsatulon heikkenemisongelmien vuoksi virtsaamista ei kannata viivyttää tarpeen ilmaantuessa, ja rakon kannattaa antaa rauhassa tyhjentyä mahdollisimman tyhjäksi.

Milloin lääkäriin

Tutkimusten ja hoidon tarve eturauhasen suurentumisen vuoksi määräytyy oireiden perusteella. Oireiden aiheuttaman haitan arvioimiseksi käytetään oirekyselyä (ks. Käypä hoito –suositus, taulukko 3 «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi11010#s3_2»1). Lisäksi lääkärin vastaanotolla eturauhanen tutkitaan sormella peräsuolen kautta tunnustellen sekä mahdollisilla täydentävillä virtsa- ja kaikututkimuksilla. Potilaan ja lääkärin yhteisen arvion mukaan päätetään hoidosta, joka voi olla lääkehoito tai eturauhasen höyläys. Lääkehoidon vaihtoehtoina ovat lääkkeet, jotka löystyttävät virtsarakon kaulan lihaksia ja helpottavat virtsan tuloa (esimerkiksi alfutsosiini ja tamsulosiini) sekä lääkkeet, jotka pienentävät eturauhasen kokoa (esimerkiksi finasteridi ja dutasteridi) ja näin lievittävät oireita. Molempien lääkkeiden vaikutus kestää vain sen aikaa, kun niitä käytetään. Lääkitykseen voi myös liittyä sukupuolitoimintojen häiriöitä. Leikkaushoidoista yleisin on höyläysleikkaus (ks. tarkemmin leikkaushoidoista «Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu yleistyy iän myötä»2), mutta muitakin toimenpidevaihtoehtoja on. Virtsaputkeen ja eturauhaseen kohdistuvien lämpö- ja laserhoitojen tulokset näyttävät kuitenkin vähäisemmiltä kuin höyläyksen, ja näiden hoitojen pitkäaikaistuloksista ei vielä ole tietoa. Jos virtsaamisoireet kehittyvät hyvin nopeasti (muutamassa kuukaudessa) tai nuorella iällä (alle 50-vuotiaana), tai jos oireisiin liittyy verivirtsaisuutta, on tutkimuksilla syytä sulkea pois eturauhassyövän (ks. «Eturauhassyöpä»3) mahdollisuus.

Ehkäisy

Koska eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun tärkeimmät tunnetut riskitekijät ovat ikä ja normaali miessukupuolihormonien tuotanto, ei liikakasvun ehkäisykeinoja ole tiedossa.

Lisää tietoa eturauhasen liikakasvusta

Valtakunnallisen Käypä hoito -suosituksen potilasversio, ks. «Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu yleistyy iän myötä»2.

Käytettyjä lähteitä

Valtakunnallinen Käypä hoito -suositus "Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu". www.kaypahoito.fi «Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu»4.

Tammela T. Eturauhasen liikakasvu. Lääkärin tietokannat/Lääkärin käsikirja [online]. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, päivitys 15.4.2013.

Deters LA. Benign Prostate Hypertrophy. http://emedicine.medscape.com/article/437359, päivitys 28.3.2014. (vaatii käyttäjätunnuksen)

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi