Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Sepelvaltimotauti
 
 

Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Lääkärikirja Duodecim
26.5.2014
yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Asentohuimauksen oireet ja syyt

Hyvänlaatuisella asentohuimauksella tarkoitetaan sisäkorvaperäistä huimausta, joka johtuu toimintahäiriöstä sisäkorvan kaarikäytävissä. Kaarikäytävissä kehon asentoa ja tasapainoa aistivaan kaarikäytävään kertyvä sakka saa aikaan virheaistimuksen, joka 2–20 sekuntia asennon muutoksen jälkeen tuntuu kiertohuimauksena. Huimaus tulee usein vain pään ollessa tietyssä asennossa siirryttäessä esimerkiksi istualta makuulle tai taivutettaessa päätä esimerkiksi kasvoja pestessä. Sen sijaan huimaus ei yleensä estä liikkumista.

Vaiva kestää useiden viikkojen ajan, keskimäärin 10 viikkoa, mutta voi kestää huomattavasti kauemminkin. Se voi myös parannuttuaan uusia.

Asentohuimauksen itsehoito

Huimauksen paranemista voi nopeuttaa harjoituksilla, joiden tarkoituksena on tarkan liikesarjan avulla saada kaarikäytävään kertynyt sakka poistetuksi (ns. Epleyn manööveri, ks. ohje).

Milloin hoitoon

Varsinaista hoitoa edellä kuvattujen kallistusharjoitusten lisäksi ei hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ole. Huimaus on joskus kuitenkin niin voimakasta, että on hyvä hakeutua tutkittavaksi muiden huimauksen syiden poissulkemiseksi. Hyvänlaatuisen asentohuimauksen selvittely tapahtuu kallistuskokein eikä se edellytä laboratorio- tai konetutkimuksia. Hoidossa tasapainoelimeen vaikuttavista huimauslääkkeistä on ehkä enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehkäisy

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen ehkäisyyn ei tunneta keinoja.

Muita huimaukseen liittyviä artikkeleita

Lääkärikirja Duodecimin artikkelit:

Käytettyjä lähteitä

Peltomaa M ja Kokkonen J. Korvaperäinen huimaus - mitä tiedetään, miten hoidetaan? Duodecim 1998; 114: 1812.

Niemensivu R. Hyvänlaatuinen asentohuimaus. Lääkärin tietokannat/Lääkärin käsikirja [online]. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, päivitys 13.5.2014.

Hilton MP, Pinder DK. The Epley (canalith repositioning) manoeuvre for benign paroxysmal positional vertigo. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 2. Art. No.: CD003162. DOI: 10.1002/14651858.CD003162.pub2.

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi