Etusivu » Menieren tauti

Menieren tauti

Lääkärikirja Duodecim
8.8.2016
yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Syyt ja oireet

Ménièren taudilla tarkoitetaan perussyyltään tuntematonta kohtauksellista oireyhtymää, johon kuuluvat huimauskohtaukset, kuulon huononeminen, korvien soiminen sekä korvien paineen tai täyttymisen tunne. Oireiden synty liittyy sisäkorvassa olevan nesteen lisääntymiseen. Tämä taas vaikuttaa häiritsevästi tasapainoon ja kuuloon.

Tauti alkaa yleensä 20–60 vuoden iässä. Vaiva on melko harvinainen ja sitä esiintyy noin yhdellä 10 000:sta.

Ménièren tautiin liittyvä huimaus on tyypillisesti voimakasta kiertohuimausta (ympäristö pyörii) mutta saattaa olla tästä poikkeavaakin jalkojen keinutuksen tunnetta. Huimaus saattaa kestää paristakymmenestä minuutista useihin tunteihin, ja siihen voi liittyä pahoinvointia ja oksennuksia. Kuulon häiriöt ovat alkuun kuulon heikkenemistä kohtauksen aikana ja mahdollisesti samanaikaista korvien soimista. Jotkut potilaat kuvaavat kovien äänien kuuluvan tällöin erityisen häiritsevinä. Lisäksi kohtauksen aikana voi tuntua häiriytyneen korvan puutumista. Alkuun kuulo palautuu kohtauksen jälkeen ennalleen, mutta vuosien mittaan voi kuulo huonontua pysyvästi.

Meniérèn tautiin voi joskus liittyä lihasvoiman äkillisestä häviämisestä johtuvia kaatumiskohtauksista, joista voi aiheutua vammoja.

Vain harvoilla Meniérèn tautia sairastavilla kaikki oireet esiintyvät yhtäaikaisesti. Pääoireena voi olla huimaus, ja kuulon häiriöt voivat alkaa vasta vuosien kuluttua. Toisaalta kiertohuimaus saattaa vuosien myötä jäädä pois ja tilalle tulee liikkumisen epävarmuus.

Itsehoito

Vähäsuolaisen ruokavalion arvellaan vähentävän nestettä sisäkorvassa ja siten poistavan oireita. Mikäli oireisiin liittyy laukaisevia tekijöitä (esimerkiksi kahvi, suklaa, tupakointi), näitä tulee luonnollisesti välttää. Huimausoiretta ja siihen liittyvää epävarmuuden tunnetta voidaan auttaa tasapainokuntoutuksella, jossa toistetaan huimausta aiheuttavia liikkeitä ja asentoja, opetellaan seisomatasapainoa ja harjoitellaan näön ja tasapainoelimen yhteistoimintaa.

Lisätietoa ja vertaistukea saa potilasjärjestöstä Suomen Meniere-liitosta «http://www.suomenmeniereliitto.fi/»1. Kuuloliitto «http://www.kuuloliitto.fi/»2 järjestää Meniérèn tautia sairastaville kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Milloin hoitoon

Tutkimuksiin on syytä hakeutua, jos on toistuvia huimauskohtauksia joko kuulohäiriöihin liittyen tai ilman niitä. Ménièren taudin diagnoosi perustuu ensisijaisesti oireisiin, mutta tällaisten oireiden esiintyessä on syytä sulkea pois muita sisäkorvan sairauksia. Ménièren tautia voidaan hoitaa lääkehoidoilla (betahistidiini tai nesteenpoistolääkkeet), joilla oireet saadaan useimmilla pysymään poissa tai vähäisinä. Hyvin vaikeissa tapauksissa, joissa kohtaukset hankalasti invalidisoivat, voidaan käyttää välikorvaan tehtävää lääkeaineruiskutusta tai sisäkorvan painetta alentavaa leikkausta, mutta nämä hoidot vaurioittavat korvaa pysyvästi.

Ehkäisy

Ménièren taudin ehkäisyä ei tunneta.

Käytettyjä lähteitä

Kotimäki J. Ménièren taudin diagnostiikka. Duodecim 2004; 120: 2079–83 «/xmedia/duo/duo94490.pdf»3.

Kotimäki J. Ménièren taudin diagnosointi ja hoito terveyskeskuksessa. Suomen Lääkärilehti 2006; 61: 3587–3588.

Kotimäki J. Ménièren tauti. Lääkärin tietokannat/Lääkärin käsikirja [online]. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, päivitys 13.5.2016.

Li J, Doty C ym. Meniere Disease (Idiopathic Endolymphatic Hydrops). http://emedicine.medscape.com/article/1159069, päivitys 22.12.2015 (vaatii käyttäjätunnuksen).