Etusivu » Elimellisoireiset psykiatriset häiriöt

Elimellisoireiset psykiatriset häiriöt

Lääkärikirja Duodecim
18.10.2016
psykiatrian erikoislääkäri Matti Huttunen

Elimellisoireisilla eli somatoformisilla psykiatrisilla häiriöillä tarkoitetaan sellaisia psyykkisiä häiriöitä, joiden oirekuvaa hallitsee jokin ruumiillinen oire tai elimelliseen sairauteen viittaava oire. Mikään tunnettu ruumiillinen sairaus ei kuitenkaan selitä näitä oireita tai niiden voimakkuutta.

Elimellisoireisista psykiatrisista häiriöistä tavallisimpia ovat hypokondrinen häiriö (ks. «Sairauden pelko, hypokondria ("luulosairaus")»1), pitkäaikainen kipuoireyhtymä eli kipuhäiriö (ks. «Pitkäaikainen kipuoireyhtymä (kipuhäiriö)»2), pitkäaikainen väsymysoireyhtymä (ks. «Krooninen väsymysoireyhtymä»3), konversiohäiriö (ks. «Konversiohäiriö»4), neurastenia, fibromyalgia (ks. «Fibromyalgia»5) ja somatisaatiohäiriö (ks. «Somatisaatiohäiriö»6). Monissa elimellisoireisissa psykiatrisissa häiriöissä ilmenee vaihtelevasti useita erilaisia ruumiillisia oireita, kuten lihasnykäyksiä tai kipuja.

Elimellisoireisten psykiatristen häiriöt ovat varsin yleisiä. Elimellisoireisten häiriöiden tausta ja syyt ovat osin tuntemattomia ja eri henkilöillä mitä ilmeisemmin myös erilaisia.

Osa elimellisperäisistä psykiatrisista häiriöistä ovat olemukseltaan selvästi psyykkisperäisiä. Erilaiset ahdistavat ja pelottavat mielikuvat ja traumaattiset muistot muuttavat autonomisen hermoston toimintaa tai hormonien eritystä aiheuttaen siten erilaisia ruumiillisia oireita, jotka muistuttavat olemukseltaan selvästi fyysisiä sairauksia. Joskus psyykelle sietämättömät tunnetilat niihin liittyvine tunnemuistoineen aiheuttavat lihasnykäyksiä tai tahdonalaisten lihasten lamaantumisen aina lihashalvauksen asteelle.

Osa psykiatrisiksi häiriöiksi luokiteltavista elimellisoireisista häiriöistä voivat myös olla olemukseltaan ja taustaltaan sellaisia ruumiillisia sairauksia, joiden syy on toistaiseksi vielä tuntematon. Ja vaikka jokin elimellinen oire olisikin taustaltaan ja luonteeltaan ensisijaisesti psyykkinen, tämä seikka ei suinkaan koskaan välttämättä poissulje jotain samanaikaista muuta ruumiillista sairautta.

Itsehoito ja hoito

Selittämättömien somaattisten oireiden ollessa voimakkaita tai jatkuessa vähänkin pitempään on aina syytä kääntyä lääkärin puoleen taustalla mahdollisesti olevien somaattisten sairauksien poissulkemiseksi. Mikäli oireiden taustalla ei voida todeta mitään somaattisia sairauksia, niin oireita voi usein huomattavasti lievittää vähentämällä stressaavia tekijöitä, ylläpitämällä hyvää fyysistä kuntoa, oireita lievittävillä lääkkeillä ja erilaisin rentoutusmenetelmin. Mikäli oireiden taustalla on erilaisia psyykkisiä ongelmia tai oireita ylläpitäviä traumaattisia muistoja, voi asianmukainen psyko, pari- tai traumaterapia lievittää olennaisesti oireita.

Kirjallisuutta

Joukamaa M. Somaattisin oirein ilmenevät häiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12., uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim 2017, s. 385-402.