Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Verkkokauppa
 
 

Suonenveto (lihaskramppi)

Lääkärikirja Duodecim
17.12.2012
sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki

Suonenveto tarkoittaa yleensä alaraajoissa esiintyviä lihaskramppeja, jotka tavallisesti vaivaavat öisin. Niitä ilmenee eniten 50 ikävuoden jälkeen ja yleisyys lisääntyy iän mukana. Noin kolmasosa 60–70-vuotiaista kärsii toistuvasta suonenvedosta.

Suonenvedon syyt

Suonenvetoa esiintyy tavallista herkemmin pitkäkestoisen harjoittelun jälkeen. Ilman edeltävää rasittavaa lihasten käyttöä terveiden henkilöiden suonenvetoon ei yleensä löydy mitään syytä. Nestetasapainon häiriöt, esimerkiksi liian vähäinen hikoilun korvaaminen juomalla, lisää suonenvedon mahdollisuutta. Iän mukana alttius suonenvetoon lisääntyy.

Lihaskramppeja esiintyy tavallista enemmän joissakin sairauksissa, esimerkiksi munuaisen vajaatoiminnassa ja suolatasapainon häiriöissä. Terveillä hekilöillä nestetasapainon häiriöt (nestehukka, suolatasapainon häiriöt) saattavat altistaa lihakrampeille.

Suonenvedon oireet

Suonenvedossa lihas tai lihasryhmä äkisti supistuu eli kramppaa. Kramppi tuntuu usein kovana kipuna lihaksen kohdalla. Yleisimpiä suonenvedon kohtia ovat pohje, takareisi ja jalkaterän lihakset, mutta sitä voi esiintyä esiintyä myös yläraajoissa ja vartalossa. Useimmiten suonenvedon jälkeen lihas palautuu nopeasti ennalleen. Voimakkaan suonenvedon jälkeen lihas voi olla tuntikausia arka, mutta palautuu sitten normaaliksi.

Suonenvedon hoito

Ensiapuna suonenvetoon auttaa kramppaavan lihaksen venyttäminen. Säännöllisen lihasten venyttelyn ei ole todettu ehkäisevän suonenvetoa. Magnesiumvalmisteita käytetään yleisesti suonenvedon estämiseen, mutta niiden tehoa ei ole varmistettu pätevillä tutkimuksilla.

Ikivanhan lääkkeen kiniinin on tutkimuksissa todettu vähentävän suonenvetojen määrää noin neljänneksellä. Suomessa on ollut myynnissä kiniiniä sisältävä lääkevalmiste Crampiton, joka sisälsi myös lihaksia rentouttavaa lääkettä. Valmiste on haittavaikutusten vuoksi poistumassa markkinoilta.

Ehkäisy

Nestetasapainosta huolehtiminen saattaa vähentää kramppeja. Erään tutkimuksen mukaan pohje- ja takareiden lihasten venyttely juuri ennen nykkumaanmenoa vähensi merkistevästi yli 55-vuotiatten suonenvedosta kärsivien henkilöiden öisiä lihaskramppeja. Venyttely vähensi myös syntyneiden kramppien voimakkuutta.

Lisätietoa suonenvedosta

Terveet Jalat, ks. «Suonenveto»1.

Käytettyjä lähteitä

Lauerma H. Levottomat jalat, kävelypakko ja suonenveto. Lääkärin tietokannat/Lääkärin käsikirja [online]. Päivitetty 28.4.2010. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Garrison SR, Allan GM, Sekhon RK, et al. Magnesium for skeletal muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9:CD009402. doi: 10.1002/14651858.CD009402.pub2 «http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972143?dopt=Abstract#»1.

Hellgraeff JM ym. Stretching before sleep reduces the frequency and severity of nocturnal leg cramps in older adults: a randomised trial. J. Physiother 2012;58:17-22.

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi