Etusivu » Rintasyöpä: toteaminen ja ennuste

Rintasyöpä: toteaminen ja ennuste

Lääkärikirja Duodecim
10.4.2012
syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Leena Vehmanen

Rintasyöpä on naisten tavallisin syöpä, johon vuonna 2010 sairastui 4677 vuodessa suomalaisnaista – lisäksi rintasyövän esiasteita eli intraduktaalisia karsinoomia (DCIS) todettiin hieman yli 400 naisella. Miehillä rintasyöpä on harvinainen, ja uusia tapauksia todetaan vuosittain parikymmentä. Rintasyöpä alkaa yleistyä vaihdevuosi-iän lähestyessä ja keski-ikä taudin toteamishetkellä on 60 vuotta. Rintasyöpää todetaan myös nuoremmilla naisilla, mutta alle 30-vuotiailla tauti on hyvin harvinainen. Vaikka rintasyöpä on viime vuosina yleistynyt, taudin ennuste on jatkuvasti parantunut varhaisemman toteamisen sekä tehokkaampien hoitomenetelmien ansiosta.

Syyt

Rintasyöpä on monitekijäinen sairaus. Sairastumisvaaraa lisääviä tekijöitä tunnetaan useita, mutta yksittäisen potilaan kohdalla on kuitenkin mahdotonta arvioida sairastumisen "syytä". Rintasyövän yleistyminen viime vuosina liittyy paljolti väestön ikääntymiseen. Tilastollisesti sairastumisriskiä lisäävät hormonitasapainoon liittyvät seikat, kuten varhainen kuukautisten alkamisikä ja toisaalta myöhään alkavat vaihdevuodet. Synnytysten vähäisyys ja korkea ensisynnytysikä sekä pitkään jatkuva vaihdevuosioireiden hormonihoito lisäävät myös jonkin verran sairastumisriskiä. Ylipaino vaihdevuosi-iän jälkeen sekä runsas alkoholinkäyttö ovat myös rintasyövän riskitekijöitä. Osa rintasyövistä johtuu perinnöllisestä syöpäalttiudesta. Periytyvään rintasyöpäalttiuteen viittaavat usealla lähisukulaisella todettu rinta- tai munasarjasyöpä sekä sairastuminen nuorella iällä.

Oireet ja toteaminen

Rintasyövän tavallisin oire on kyhmy rinnassa. Syöpäkyhmy on useimmiten kivuton, mutta se voi myös aiheuttaa rinnassa kipua tai pistelyä, ihomuutoksia tai nännieritettä. Joskus rintasyövän ensimmäinen merkki voi olla kyhmy kainalossa tai vielä harvemmin jokin etäpesäkkeen aiheuttama oire taudin levittyä jo laajemmalle.

Oireeton rintasyöpä voidaan todeta mammografiassa eli rinnan röntgenkuvauksessa. Rintasyöpäseulonnan tarkoitus on havaita rintasyöpä sen varhaisvaiheessa. Suomessa seulotaan oireettomia 50-69 -vuotiaita naisia kahden vuoden välein tehtävin mammografiakuvauksin. Valtaosa rintasyövistä todetaan kuitenkin edelleen siten, että nainen on itse löytänyt rinnastaan kyhmyn ja hakeutunut sitten jatkotutkimuksiin.

Rintakyhmyn jatkoselvittelyyn kuuluvat lääkärin suorittama rintojen tunnustelu, mammografia ja ultraäänitutkimus eli kaikukuvaus. Mikäli nämä tutkimukset viittaavat pahanlaatuisen muutoksen mahdollisuuteen, otetaan seuraavaksi neulanäyte patologin arvioitavaksi. Ohutneulanäyte sisältää vain yksittäisiä soluja tutkittavasta kudoksesta ja voi siten jäädä riittämättömäksi. Paksuneulanäytteenotto on luotettavampi menetelmä ja sen pohjalta saadaan jo käsitys mahdollisen rintasyövän tyypistä ja pahanlaatuisuudesta. Kaikki kyhmythän eivät toki ole syöpää, vaan rinnasta löytyy usein myös hyvänlaatuisia muutoksia, kuten kystia eli nesterakkuloita tai fibroadenoomia eli sidekudoskasvaimia .

Rintojen tunnustelu, mammografia ja ultraäänitutkimus tarvittaessa neulanäytteenottoon yhdistettynä ovat rintalöydöksen jatkoselvittelyssä useimmiten riittävät toimet. Joissakin tapauksissa voidaan harkita myös rinnan magneettikuvausta. Poikkeavan nännieritteen jatkotutkimuksena taas harkitaan vuotavan maitotiehyen varjoainekuvausta (duktografiaa).

Rintasyövän alatyypit

Rintasyöpädiagnoosi perustuu patologin arvioon syöpäkudosnäytteen ominaisuuksista. Intraduktaalisella rintasyövällä (DCIS) tarkoitetaan varsinaisen syövän esiastetta – ennuste on erinomainen ja pelkkä paikallishoito leikkauksen ja tarvittaessa sädehoidon muodossa riittää. Varsinaisista eli ”invasiivisista” rintasyöpätyypeistä tavallisimmat ovat duktaalinen (75-80 % kaikista) ja lobulaarinen (10-15 % kaikista) alatyyppi. Duktaalisen ja lobulaarisen rintasyövän ennuste on samankaltainen ja leikkauksenjälkeinen hoito valitaan ennustekijöiden (ks. alla) pohjalta. Harvinaisempien alatyyppien kuten papillarisen, musinööttisen, tubulaarisen ja kribriformisen rintasyövän ennuste on yleensä tavallistakin parempi ja ns. medullaarisen rintasyövän ennuste muistuttaa duktaalisen syövän ennustetta.

Ennuste

Yksittäisen rintasyöpäpotilaan ennustetta ei pystytä nykykeinoin tarkasti määrittämään. Uusiutumisriskiä ja siten leikkauksen jälkeisen liitännäishoidon tarvetta voidaan kuitenkin arvioida ennustetekijöiden perusteella. Kainalon imusolmukemetastaasien esiintymistä pidetään tärkeimpänä uusimistodennäköisyyttä lisäävänä tekijänä. Uusiutumisriskiä lisäävät myöst kasvaimen suuri koko, hormonireseptorien eli naishormonien vaikutuskohtien puuttuminen syöpäkudoksesta sekä syövän aggressiivinen solukuva. Aggressiiviseen solukuvaan viittaavat syöpäsolujen huono erilaistumisaste, suuri jakaantumisnopeus ja kasvutekijägeeni HER-2:n runsas ilmentyminen. Nuorilla rintasyöpäpotilailla taudin uusiutumisriski on tavanomaista suurempi.

Rintasyövän ennuste on jatkuvasti parantunut taudin varhaistuneen toteamisen sekä hoitomenetelmien kehittymisen myötä. Moneen muuhun syöpätautiin verrattuna paranemisennuste onkin jo varsin hyvä. Nykyään lähes yhdeksän kymmenestä rintasyöpäpotilaasta on elossa viiden vuoden kuluttua taudin toteamisesta ja heistä suuren osan katsotaan parantuneen taudistaan kokonaan. Osalla sairastuneista tauti kuitenkin uusii paikallisesti, joskus hyvinkin pitkän ajan (jopa vuosikymmenien) kuluttua syövän ensitoteamisesta. Paikallisen uusiutuman hoidon tavoitteena on pysyvä paraneminen. Laajemmalle elimistöön levinnyttä eli etäpesäkkeitä paikallisalueiden ulkopuolelle lähettänyttä rintasyöpää ei pystyttäne nykykeinoin parantamaan, mutta useita tehokkaita hoitomuotoja on tässäkin tilanteessa käytettävissä.

Lisää tietoa rintasyövästä

Valtakunnallisen Käypä hoito -suosituksen potilasversio, ks. «ö-poistettu Rintasyövän toteaminen»1

Käytettyjä lähteitä

Valtakunnallinen Käypä hoito -suositus "Rintasyövän diagnostiikka ja seuranta"