Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Punariisi
 
 

Nivelrikko (artroosi)

Lääkärikirja Duodecim
5.6.2012
fysiatrian erikoislääkäri Timo Pohjolainen

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Nivelrikkoa esiintyy eniten polvissa, lonkissa, sorminivelissä ja selkänikamien välisissä nivelissä. Se on koko nivelen sairaus, joka voi aiheuttaa muutoksia niin nivelrustossa, luussa kuin nivelkapselissakin. Nivelrikolle tyypillistä on rustopinnan vaurioituminen ja nivelruston osittainen häviäminen nivelpinnoilta (ks. kuva «Nivelrikko»1). Nivelkapselissa voi olla liikakasvua ja tulehdusmuutoksia.

Nivelrikon syyt

Nivelrikon perimmäistä syytä ei tiedetä. Nivelrikossa ruston tuhoutuminen saa ylivallan rustoa korjaavista tekijöistä. Vaurioitunut nivelrustokudos ei parane ennalleen ja muutokset etenevät yleensä hitaasti vuosien kuluessa.

Nivelrikon vaaratekijät

Tunnetut vaaratekijät ovat ikääntyminen, perimä ja alaraajojen nivelissä ylipaino. Nivelrikon taustalla saattaa olla useita altistavia geenejä. Nivelrusto saattaa vaurioitua myös nivelvammoissa ja niiden jälkeisestä nivelen epävakaudesta, virheasennoista, liian raskaasta liikunnasta ja työstä.

Nivelrikon oireet

Nivelrikkokipu on jomottavaa, pahenee liikkuessa ja lievittyy levossa, mutta sairauden edetessä se voi muuttua jatkuvaksi ja vaivata myös yöllä. Kipu on varsin paikallista mutta voi esim. lonkasta säteillä polveen ja päinvastoin. Kivun voimakkuus ja nivelrikon röntgenologinen vaikeusaste eivät aina korreloi keskenään. Nivelessä on usein aamu- ja liikkeellelähtöjäykkyyttä. Alaraajan nivelrikossa kävely sekä tasamaalla että rapuissa vaikeutuu. Nousu esim. tuolista, sängystä, WC-istuimelta ja autosta seisomaan ja päinvastoin on hankalaa. Pitkälle ehtineessä nivelrikossa sukkien, housujen ja kenkien pukeminen ja varpaankynsien leikkaaminen voi vaikeutua.

Nivelrikon itsehoito

Hyvällä lihasten kunnolla voidaan merkittävästi lieventää nivelrikkoon vaivoja.

Liike- ja liikuntaharjoittelu vähentävät merkittävästi toimintahaittaa. Kipua ja niveloireita lisäävää toistuvaa iskutyyppistä liikuntaa tulee välttää. Suositeltavia yleiskunnon harjoitusmuotoja ovat kävely, pyöräily, vesivoimistelu ja hiihto. Ylipainoiselle nivelrikkopotilaalle tärkeimmät asiat ovat vähäenerginen ruokavalio ja harjoittelu.

Nivelrikkopotilaan liike- ja liikuntaharjoittelu jaetaan nivelten liikkuvuusharjoituksiin, lihasvenytyksiin, lihasvoimaharjoitteluun ja yleiskuntoharjoitteluun. Harjoittelun ohjauksessa tarvitaan useimmiten paria kolmea fysioterapeutilla käyntiä. Harjoittelun on oltava säännöllistä, pitkäkestoista ja jatkuvaa. Esim. polvinivelrikossa harjoittelun on kestettävä vähintään kahdeksan viikkoa, ennen kuin sen hyödyt ilmenevät. Harjoituksia voi tehdä yksin tai ryhmässä. (ks. «Liikunta on tehokasta polven nivelrikon kivun hoidossa»1)

Nivelrikossa vahvistetaan kaikkia raajan päälihasryhmiä. Liikkuvuusharjoittelussa lihasta venytetään tasaisesti vastuksen tunteeseen saakka, yksi venytys päälihasryhmää kohden. Venytys pidetään 5 – 15 sekuntia ja toistetaan kerran päivässä. Nivelten liikkuvuutta lisätään viemällä venytys täyteen liikelaajuuteen, 3 – 5 venytystä päälihasryhmää kohden. Venytys pidetään 20 – 30 sekuntia, ja venyttely toistetaan 3 – 5 kertaa viikossa.

Nivelten tukina voidaan käyttää joko jäykkiä tai elastisesta materiaalista (esimerkiksi neopreeni) valmistettuja tukia. Jäykkiä tukia käytetään ensisijaisesti epävakaassa nivelessä. Alaraajojen nivelrikossa keppi, kyynärsauvat ja kävelyteline helpottavat liikkumista. Kävelykeppiä ja kyynärsauvaa pidetään kipeän nivelen vastakkaisella puolella. Pukeutumisen apuvälineinä voidaan käyttää tarttumapihtiä, sukanvetolaitetta ja pitkävartista kenkälusikkaa.

Nivelrikon ensisijainen lääke on parasetamoli 500 – 1000 milligrammaa 1–3 kertaa vrk:ssa. Jos parasetamolin teho ei riitä, siirrytään tulehduskipulääkkeisiin (ks. «Kipulääkkeet – turvallinen käyttö»2).

Milloin hoitoon?

Kun nivelkipu häiritsee merkittävästi liikkumista, päivittäisiä toimia ja työtä tai nivelessä on leposärkyä eikä parasetamolilääkitys enää auta, on syytä hakeutua lääkärille. Tutkimuksista lääkärin kliininen tutkimus on tärkein. Röntgentutkimus on erityistutkimuksista yleensä riittävä eikä esim. magneettitutkimuksia juurikaan tarvita. Nivelrikko ilmenee röntgenkuvassa nivelraon kaventumisena ja usein voidaan nähdä myös rustonalaisen luun kalkkeutumista, onteloitumista ja luu-ulokkeita. Verikokeilla ja nivelnestetutkimuksilla ei ole merkitystä diagnostiikassa eikä seurannassa, mutta esim. nivelreuman erotusdiagnostiikassa ne voivat olla tarpeen.

Nivelrikon hoito

Glukosamiini saattaa helpottaa nivelrikon oireita mutta luotettava tutkimusnäyttö vaikuttavuudesta puuttuu. Nivelen sisäisesti annettu hyaluronaatti (3–5 ruiskeen sarja) lievittää nivelrikkoon liittyvää kipua ja parantaa toimintakykyä lumelääkettä tehokkaammin. Tulehdusvaiheessa niveleen annettu kortisonihoito yleensä lievittää nivelrikkokipua ja tulehdusreaktiota.

Jos nivelrikkokipu ei ole muutoin hallittavissa, niveleen on kehittynyt merkittävä liikerajoitus tai virheasento tai potilaan kyky selviytyä päivittäisistä toiminnoista on olennaisesti huonontunut nivelrikon takia, tehdään tekonivelleikkaus yksilöllisen harkinnan mukaisesti.

Nivelrikon ehkäisy

Kaikissa elämänvaiheissa ja erityisesti lapsuus- ja kasvuiässä tulee harrastaa kohtuullista säännöllistä liikuntaa. Tärkeää on välttää ylipainoa. Esim. noin viiden kilon laihtuminen vähentää 50 % oireisen polvinivelrikon ilmaantuvuutta naisilla. Lisäksi kannattaa välttää niveltapaturmia ja työn niveliin aiheuttamaa raskasta kuormitusta kuten toistuvaa kyykistelyä, nivelen ääriasentoja ja hyvin raskaiden taakkojen nostamista. Nivelvammat on hoidettava hyvin. Ehkäisy on erityisen tärkeää niillä henkilöillä, joilla on useita vaaratekijöitä.

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi