Etusivu » Sähköiseen rytminsiirtoon valmistautuminen ja ohjeet toimenpiteen jälkeen

Sähköiseen rytminsiirtoon valmistautuminen ja ohjeet toimenpiteen jälkeen

Lääkärikirja Duodecim
4.6.2015
sairaanhoitaja Riitta Muhonen

Sähköisellä rytminsiirrolla hoidetaan yleisintä sydämen rytmihäiriötä eteisvärinää (ks. «Eteisvärinä (flimmeri) ja eteislepatus (flutteri)»1).Eteisvärinään liittyy taipumus sydämen sisäisiin verihyytymiin ja niiden aiheuttamaan aivohalvaukseen (ks. «Aivohalvaus (aivoinfarkti ja aivoverenvuoto)»2), minkä vuoksi verihyytymien muodostumista vähennetään veren hyytymistä estävillä lääkkeillä (mm. vafariinilla, apiksabaanilla, dabigatraanilla ja rivaroksabaanilla ) (ks. «Verenohennuslääkkeet (antikoagulaatiohoito)»3). Rytminsiirron tarkoituksena on palauttaa normaali sydämen rytmi.

Rytminsiirrossa palautetaan sydämen rytmi lyhyen muutamia minuutteja kestävän nukutuksen aikana sähköiskulla kivuttomasti. Toimenpiteen aikana seurataan yleisvointia, sydämen rytmiä, verenpainetta ja sykettä.

Tämä ohje on tarkoitettu potilaille, jotka menevät sairaalaan etukäteen sovittua eli suunniteltua (elektiivistä) rytminsiirtoa varten.

Valmistautuminen rytminsiirtoon

Useimmilla rytminsiirtoja tekevillä sairaaloilla ja terveyskeskuksilla on rytminsiirtoon valmistautumisesta omat ohjeensa, jotka voivat hiukan poiketa toisistaan. Rytminsiirtoa edeltävästi tarvitaan verenohennuslääkitystä eli antikoagulaatiohoitoa joko varfariinilla, apiksabaanilla, dabigatraanilla tai rivaroksabaanilla, joskus harvoin ihon alle annettavalla pistoslääkkeellä. On äärimmäisen tärkeätä, että varfariinilääkehoito on ollut ennen toimenpidettä hoitotasolla eli veren INR-arvo on ollut yli 2.0 vähintään kolmen viikon ajan. Muita verenohennuslääkkeitä käyttävien pitää ottaa lääke vähintään neljän viikon ajan huolellisesti joka päivä.

Rytminsiirtoon tullessa toimitaan seuraavasti:

 • Jos lääkkeenä on digoksiini (Digoxin®, Lanoxin®), sen veripitoisuus tarkistetaan ennen toimenpidettä.
 • Alkoholia ei saa nauttia toimenpidettä edeltävänä päivänä eikä toimenpidepäivänä.
 • Ennen toimenpidettä tulee olla syömättä ja juomatta vähintään neljä (4) - kuusi (6) tuntia.
 • Aamulääkkeet voi ottaa noin kaksi (2) tuntia ennen toimenpidettä pienen nestemäärän kera.
 • Mukaan rytminsiirtoon otetaan käytössä oleva lääkelista tai ainakin lääkereseptit.
 • Verikokeita otetaan sovitusti joko edellisenä päivänä tai toimenpideaamuna.
 • Yskäiselle, nuhaiselle tai kuumeiselle potilaalle ei yleensä voida tehdä rytminsiirtoa.

Toimenpiteen jälkeen

Potilaan vointia, verenpainetta ja sydämen rytmiä seurataan hoitopaikassa kaksi (2) – neljä (4) tuntia, aluksi vuodelevossa. Sen jälkeen saa liikkua, syödä ja juoda. Voinnin olessa hyvä, kotiutus on mahdollista samana päivänä saattajan hakemana.

 • Toimenpidepäivänä on vältettävä raskasta ruumiillista rasitusta.
 • Autolla ajo, alkoholin sekä uni- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö on kiellettyä 24 tunnin ajan toimenpiteestä.
 • Jos toimenpiteen jälkeen ilmenee rintakipua, rytmihäiriöitä, tykytystuntemuksia, hengenahdistusta tai huimausta, on otettava yhteyttä lähimmän terveyskeskuksen tai sairaalan ensiapuun.
 • Verenohennuslääkitystä eli antikoagulaatiohoitoa tarvitaan vähintään kuukauden ajan onnistuneenkin rytminsiirron jälkeen. Useimmat potilaat tarvitsevat verenohennuslääkitystä pysyvästi.