Etusivu » Kiropraktiikka

Kiropraktiikka

Lääkärikirja Duodecim
15.5.2013
kiropraktikko Jani Mikkonen

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee kiropraktiikan terveydenhuollon ammatiksi, joka diagnosoi, hoitaa ja ennaltaehkäisee lähinnä tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja vaivoja. Erityisesti huomiota kiinnitetään tuki- ja liikuntaelinten virheasentojen ja toiminnallisten häiriöiden käsillä tapahtuvaan hoitoon ja yhteyteen kokonaisterveydentilaan. Tuki- ja liikuntaelinten hoito tapahtuu pääasiallisesti manuaalisilla (käsillä tehtävillä) tekniikoilla. Monet kiropraktikoista yhdistelevät parhaita hoitokäytäntöjä ja -tekniikoita mm. ravitsemusterapiasta, psykologiasta, manuaalisesta lääketieteestä, kiinalaisesta lääketieteestä ja fysioterapiasta.

Kiropraktikkoja on ollut Suomessa 1920-luvulta saakka, jolloin ensimmäiset kiropraktikot tulivat siirtolaisina Yhdysvalloista takaisin kotimaahansa. Suomessa toimivilla kiropraktikoilla on nimikesuoja, jota valvoo Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontavirasto Valvira. Nimikkeen käyttö edellyttää ammatinharjoittajalta kansainvälisesti hyväksytyn yliopisto-opinto-ohjelman suorittamista. Koulutusta ei järjestetä Suomessa.

Ammatinharjoittaminen

Kiropraktikot ovat erikoistuneet tuki- ja liikuntaelinten sairauksien diagnosoimiseen, käsillä tehtävään konservatiiviseen (ilman lääkkeitä ja leikkauksia tapahtuvaan) hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Kiropraktiikan lähestymistapa potilastyöhön on potilaskeskeinen, kokonaisvaltainen ja terveyden edistämistä korostava. Kiropraktinen hoitokäynti sisältää haastattelun, tutkimuksen, hoidon ja hoito-ohjeet. Vastaanotolla annetaan tavallisesti käsillä tehtävän hoidon lisäksi ohjausta terveyttä edistävistä ja vaivan uusiutumista ehkäisevistä kotiharjoitteista ja elämäntapaohjeista liittyen ergonomiaan, ravintoon, liikkumistottumuksiin ja stressin hallintaan.

Käytännön hoitotyö

Kiropraktikoiden käyttämälle hoidolle yhteisiä on erilaiset käsillä tehtävät tekniikat, joilla pyritään vaikuttamaan pääasiallisesti niveliin, lihaksiin ja sidekudokseen palauttamalla niiden normaalia asentoa ja toimintaa. Käsillä tehtävän hoidon tarkoitus on lisätä toimintakykyä ja vähentää oireita, kuten kipua. Kiropraktikkojen hoitotekniikoista tavallisimpia ovat erilaiset manipulaatio- ja mobilisaatiotekniikat, joilla lisätään yksittäisten nikamien liikerataa hallitulla ja nivelen liikeradan suuntaisella liikkeellä. Kiropraktikot käyttävät ja ovat kehittäneet lukuisia pehmytkudostekniikoita, kuten esimerkiksi viime aikoina paljon julkisuutta saaneen kinesioteippauksen.

Suurin potilasryhmä kiropraktikon vastaanotolla ovat selkäsairauksista kärsivät ihmiset. Kiropraktikon vastaanotolla selkäsairauksien lisäksi hoidetaan kattavasti monenlaisia eri-ikäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Tavallisimpia vaivoja vastaanotolla ovat niska-hartiavaivat, päänsäryt ja raajaoireet, kuten olkapää-, kyynärpää- ja jalkaterävaivat. Pienellä osalla kiropraktikon potilaista on ensisijaisesti muita kuin tuki- ja liikuntaelinperäisiä sairauksia. Laajassa tanskalaisessa kyselytutkimuksessa noin 5% kiropraktikkojen potilaista koki selvää oireiden vähentymistä hengitys-, ruuansulatus- ja verenkiertoelimiin liittyvissä sairauksissa.

Käytännön hoitotyössä erilaisten sairauksien, vaivojen ja kiputilojen hoitovaste on yksilöllinen. Yksilöllisesti soveltuvimmat hoitotekniikat, kotiharjoitukset ja elämäntapamuutokset tuottavat todennäköisimmin parhaan ja pysyvimmän hoitovasteen. On tavallista, että oireet alkavat vähentyä ja toimintakyky lisääntyä 1–4 hoidolla, mutta pitempiaikaiset oireet, ryhdin muutokset ja toiminnalliset rajoitukset voivat vaatia kuukausien säännöllistä hoitoa, kuntoutusta ja elämäntapaohjausta.

Tutkimus ja hoitosuositukset

Käsillä tehtävistä hoidoista tehdyt laajemmat tutkimukset rajoittuvat lähinnä manipulaatio- ja mobilisaatiohoidon vaikutuksiin erilaisissa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Tutkimusnäyttö on laajin akuutin ja kroonisen selkäkivun hoidossa, niska-hartiavaivoista, niskaperäisessä päänsäryssä, migreenissä ja niskaperäisessä huimauksessa. Erilaissa raajavaivoissa ja muissa kuin tuki- ja liikuntaelinvaivoissa tutkimusnäyttö pohjautuu pienempään määrään tutkimuksia, joten enemmän tutkimusta tarvitaan selvittämään hoidon vaikutuksia eri-ikäisillä ja erilaisista vaivoista kärsivillä.

Cochrane-kirjallisuuskatsauksissa alaselkäkivun manipulaatiohoidolla yksinään on todettu olevan vaikutusta toimintakyvyn lisääntymiseen ja kivun vähenemiseen, muttei merkittävästi enemmän kuin muilla hoitomuodoilla. Suomen alaselkäsairauksien Käypä Hoito-suosituksissa manipulaatiohoidolla todetaan olevan akuutissa alaselkäkivussa hieman sekä pitkittyneessä ja kroonisessa selkäkivussa kohtalaisesti vaikuttavuutta, joka ei eroa merkittävästi muista hoitomuotojen vaikuttavuudesta. Manipulaatiohoitoa suositellaan Euroopan alueen yhteisissä hoitosuosituksissa sekä akuutin että kroonisen alaselän kivun hoidossa.

Käytettyjä lähteitä:

World Health Organization WHO (Sveitsi). Guidelines on basic training and safety in chiropractic. Geneva; 2005. www.who.org «http://www.who.int/medicines/areas/traditional/Chiro-Guidelines.pdf»1

Bergman TF, Peterson DH . Chiropractic Technique. Principles and Procedures. 3. painos (US) Elsevier-Mosby. 2011.

Leboeuf-Yde C, Pedersen EN, Bryner P, Cosman D, Hayek R, Meeker WC, Shaik J, Terrazas O, Tucker J, Walsh M. Self-reported nonmusculoskeletal responses to chiropractic intervention: a multination survey. J Manipulative Physiol Ther. 2005 Jun;28(5): 294–302. «http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15965403»2

Hurwitz EL, Carragee EJ, van der Velde G, Carroll LJ, Nordin M, Guzman J, Peloso PM, Holm LW, Côté P, Hogg-Johnson S, Cassidy JD, Haldeman S; Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Treatment of neck pain: noninvasive interventions. Spine (Phila Pa 1976). 2008 Feb 15;33(4 Suppl):S123–52. «http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18204386»3

Rubinstein SM, Terwee CB, Assendelft WJ, de Boer MR, van Tulder MW.Spinal manipulative therapy for acute low back pain: an update of the cochrane review. Spine (Phila Pa 1976). 2013 Feb 1;38(3):E158–77

«http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972127»4

Rubinstein SM, van Middelkoop M, Assendelft WJJ, de Boer MR, van Tulder MW. Spinal manipulative therapy for chronic low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD008112. DOI: 10.1002/14651858.CD008112.pub2. «http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008112.pub2/abstract»5

Valtakunnallinen Käypä hoito -suositus "Alaselkäsairaudet". www.kaypahoito.fi «Alaselkäkipu»1.

Valtakunnallinen Käypä hoito -suositus "Niskakipu". www.kaypahoito.fi «Niskakipu (aikuiset)»2.