Etusivu » Lääkeopas Terveyskirjasto » I » Insulin Lispro Sanofi

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Insulin Lispro Sanofi

Markkinoija

SANOFI

Vaikuttava aine

lisproinsuliini

Käyttötarkoitus

Diabeteksen hoito.

Annostus

Annostus on yksilöllinen, ja se sovitellaan yhteistyössä lääkärin ja potilaan kanssa. Jos ruokavalio tai liikunnan määrä olennaisesti muuttuu, myös verensokeritaso voi muuttua. On mahdollista, että insuliinin annosta pitää säätää vastaamaan muuttunutta tilannetta. Myös sairaudet ja stressi voivat vaikuttaa verensokeritasoon ja insuliinin tarpeeseen. Näistä asioista on hyvä keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa.

Lääkkeen ottaminen

Insuliinin etiketti on tarkistettava ennen jokaista pistosta. Lisproinsuliini pistetään vähän ennen ateriaa tai tarvittaessa pian sen jälkeen. Pistetään ihon alle olkavarteen, reiteen, pakaraan tai vatsan alueelle. Pistokohtaa on vaihdeltava niin, ettei samaa kohtaa käytetä kuin noin kerran kuukaudessa. Injisoitaessa on varottava pistämästä verisuoneen. Injektion antamisen jälkeen pistokohtaa ei saa hieroa. Pakkauksen mukana on yksityiskohtainen ohje valmisteen käytöstä.

Muut lääkkeet voivat vaikuttaa verensokeritasoon ja insuliinin tarpeeseen, minkä vuoksi kaikista muista lääkityksistä on neuvoteltava lääkärin kanssa. Alkoholin käyttöä varottava hypoglykemiavaaran vuoksi.

Vaikutustapa

Insuliini on haiman tuottama hormoni, joka on välttämätön ihmiselle. Insuliini säätelee elimistön sokeritasapainoa edistäen sokerin kulkeutumista verestä kudoksiin. Näin se pienentää veren sokeri- eli glukoosipitoisuutta. Etenkin tyypin I (nuoruustyypin) diabeteksessa haima tuottaa liian vähän insuliinia. Tämä voidaan korvata antamalla insuliinia pistoksina.

Lisproinsuliini on "pikainsuliini", jota käytetään yleensä ateriainsuliinina. Sen vaikutus alkaa noin 15 minuutissa ja kestää 2 - 5 tuntia. Se tasapainottaa aterian yhteydessä syntyvää verensokerin kohoamista. Tavallisesti käytetään myös säännöllisesti otettavaa "perusinsuliinia".

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä hypoglykemiaa eli liian matalaa verensokeria tai paikallista allergiaa. Hypoglykemiakohtauksen varalta on oltava aina mukana sokeria tai muuta verensokeria kohottavaa. Hypoglykemian oireita ovat väsymys, päänsärky, hermostuneisuus, vapina, sydämentykytys, kylmänhiki ja pahoinvointi. Jos havaitsee liian matalasta verensokerista varoittavia oireita, on nautittava sokeripitoinen välipala ja mitattava sen jälkeen verensokeripitoisuus. Jos olo huononee, hengitys käy pinnalliseksi ja iho kalpenee, otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin. Toisinaan hypoglykemiasta varoittavat oireet voivat heikentyä tai niitä ei välttämättä esiinny ollenkaan. Hypoglykemia saattaa heikentää ajokykyä, joten autolla ajoa on vältettävä, jos matalasta verensokerista varoittavat oireet saattavat jäädä tunnistamatta.

Joskus verensokeripitoisuus saattaa nousta liian korkeaksi. Tämän ns. hyperglykemian oireet tulevat vähitellen. Jos havaitsee liian korkeasta verensokerista varoittavia oireita, kuten uneliaisuutta, kasvojen punoitusta, janoa, ruokahaluttomuutta, hengityksen hedelmäistä hajua, pahoinvointia tai oksentelua, verensokeri on tarkistettava. Raskas hengitys ja nopea sydämen syke ovat vaikeita oireita, joiden ilmaantuessa on hakeuduttava välittömästi lääkäriin.

Raskaus ja imetys

Voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Tällöin insuliinin annostarve voi muuttua, joten hoitotasapainoa on tarkkailtava huolella.

Säilytys

Avaamaton esitäytetty kynä: Jääkaapissa (2–8 °C), valolta suojassa. Ei saa jäätyä. Sylinteriampulli/esitäytetty kynä pidettävä ulkopakkauksessa. Käyttöönotettu esitäytetty kynä: Alle 30 °C, valolta suojassa. Ei saa säilyttää jääkaapissa. Ei saa säilyttää neula kiinnitettynä. Kynänsuojus asetettava takaisin paikalleen jokaisen pistoksen jälkeen. 

Ulkonäkö

Kirkas, väritön vesiliuos.

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2