Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Kuka pelkää punkkia
 
 

Sairaanhoitajan arkisen työn apuväline

Info
25.9.2003
Toimitus

Sairaanhoitajan käsikirja oli ensimmäinen ja on edelleen ainut suomalaisen perusterveydenhuollon tarpeita ajatellen laadittu hoitotyön käsikirja. Kirjan artikkelien verkkojulkaisu Terveysportissa Sairaanhoitajan tietokantana on merkittävä etu aineistoa käyttäville sairaanhoitajille.

Sairaanhoitajan tietokantojen tekemisen lähtökohtana on sairaanhoitajan työn vaativuus. Toimitus näkee työlleen haasteeksi sairaanhoitajien osaamisen kasvavat vaatimukset sekä terveydenhuoltoalan kehittämispaineet.

Sairaanhoitajan tietokanta kokoaa yhteen käytännön kannalta keskeisen hoitotyön ja lääketieteellisen tiedon. Tietokanta tukee muistia ja auttaa toteuttamaan hyvää potilashoitoa. Tietokannan avulla sairaanhoitaja pystyy päivittäisessä työssään käyttämään ammattitaitoaan ja persoonallisuuttaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Artikkelit kattavat perusterveydenhuollon tavallisimmat hoitotilanteet ja -toimenpiteet. Erikoissairaanhoidossakin nämä tilanteet ja toimenpiteet ovat osa potilaiden jokapäiväistä hoitoa, astmapotilaan astma on hoidettava myös silloin kun hän on leikkauspotilaana. Painopiste on käytännön hoitotyössä ja potilaan ohjauksessa, johon liittyy myös terveyttä edistäviä toimenpiteitä.

Tietokannan uusimmat aineistot

Aineisto täydentyi ja uudistui vuonna 2003 tehdessä odotettua enemmän. Uusi artikkeleita on yli 100. Pääosa niistä sijoittuu kirjan uusiin lukuihin – suun terveys, kipupotilaan hoito, lääkitseminen ja laboratorionäytteet – mutta myös muut luvut ovat täydentyneet. Yhteensä tekstiartikkeleita on 529. Tietokannassa päivityspäivä näkyy artikkelin otsikon alla.

Kun kyse näin laajasta ja vielä varmasti laajenevasta artikkeliaineistosta, työtä tulee riittämään – ja valmiiksi urakka ei tule ikinä. Sisältöä tullaan uudistamaan ja kehittämään edelleen. Työ perustuu jatkossakin uusiin tutkimustuloksiin (näyttöön perustuva hoitotyö), jolloin vanhentuneet ja tehottomat hoitokäytännöt jäävät pois. Uudistamisessa käyttäjiltä saatava palaute on erittäin arvokasta. Käyttäjät voivat tehdä ehdotuksia (esimerkiksi uusista artikkeleista) käsikirjan tietokannan etusivun palaute-linkin kautta.

Tietokannan ja kirjan rinnakkaiselo

Sairaanhoitajan tietokannat avattiin Terveysportissa maksuttomaan koekäyttöön toukokuun 2002 lopussa, kesän kynnyksellä. Koekäyttäjien suuri määrä ja käyttäjäpalaute on oli yllätys. Syyskaudella 2002 tietokannasta luettujen artikkelien lukumäärä on niin suuri, että voi sanoa käsikirjan tulleen luetuksi kahteen kertaan kannesta kanteen kunkin vuorokauden aikana. Tietokannasta saatu palaute on ollut lähes kauttaaltaan positiivista, usein todella innostunutta.

Sähköinen tietokanta ja painettuna ilmestyvä kirja ovat maaliskuussa 2004 valmistuvaan päivitykseen saakka lähes samanlaisia sisällöltään. Kirjan 2. painoksen ilmestymisen jälkeen uudistuneissa artikkeleissa päiväys on tuoreempi kuin 15.03.2003.

Koska sähköinen muoto mahdollistaa sisällön jatkuvan uudistamisen, tulee tietokanta sisältämään aina uusimman tiedon. Lisäksi tulevaisuudessa on mahdollista, että tietokanta täydentyy erityisesti sähköisessä muodossa esitettäväksi sopivalla aineistolla. Tietokannassa käyttäjää helpottavat hakutoiminnot ja siirtymismahdollisuus artikkelista toiseen sekä mahdollisuus nähdä mitkä artikkelit ovat uusia tai perusteellisesti uudistuneita.

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi