Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Kuka pelkää punkkia
 
 

Käyttöehdot

Info
14.10.2008
Toimitus

Tietokanta

Kustannus Oy Duodecim (jäljempänä "Duodecim") julkaisee Sydänsairaudet -nimistä tietokantaa (jäljempänä "Tietokanta") Internetissä ylläpitämässään Terveysportti -portaalissa (jäljempänä "Portaali") osoitteessa www.terveysportti.fi, jossa se on käyttöoikeuden ostaneiden käytössä (jäljempänä "Käyttäjä"). Näillä käyttöehdoilla sovitaan Tietokannan koekäytöstä Duodecimin ja Käyttäjän välisessä suhteessa. Käyttäessään Tietokantaa Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttöoikeus

Tietokanta on maksuttomassa koekäytössä vuoden 2009 loppuun saakka. Käyttäjä ei saa muita oikeuksia Tietokantaan kuin näillä käyttöehdoilla hänelle nimenomaisesti myönnetään.

Kaikki oikeudet Tietokantaan ja sen sisältöön, mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Duodecimille.

Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Tietokantaa pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Tietokantaa. Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää Tietokantaa tai sen kopioita tai saattaa Tietokantaa muuten yleisön saataviin millään tavalla.

Jos Tietokantaan hankittu käyttöoikeus on henkilökohtainen (yhden käyttäjän käyttöoikeus), käyttöoikeus on vain sillä, jolle Duodecim on antanut käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos Tietokannan käyttöoikeus on organisaatio- tai yrityskohtainen, käyttöoikeuden haltija on organisaatio tai yritys, joka voi luovuttaa käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen tai salasanan työntekijöilleen. Käyttäjätunnuksen ja salasanan luovuttaminen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty.

Mitä edellä on sanottu Tietokannasta, koskee myös määrällisesti olennaista osaa Tietokannasta. Käyttäjällä on oikeus ottaa yksittäisiä tietoja Tietokannasta itselleen. Käyttäjän toisintamat yksittäiset Tietokannan osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Tietokannasta.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Tietokantaa näiden käyttöehtojen, lain säännösten ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta Duodecimille aiheuttamastaan vahingosta, joka aiheutuu käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Tietokannan käytöstä.

Duodecimin oikeudet ja velvollisuudet

Duodecim ei vastaa Tietokannan sisällön asiallisista ja teknisistä virheistä, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, teknisestä viasta tai muusta syystä. Duodecim ei vastaa vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu Tietokannan sisällön virheellisyydestä.

Duodecimilla on oikeus keskeyttää Tietokannan maksuton koekäyttö koska tahansa ja ilman eri ilmoitusta. Duodecim ei vastaa Tietokannan saatavuuden katkoksista, jotka voivat johtua esimerkiksi huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon toimintakatkoksista.

Käyttäjätiedot ja rekisteriseloste

Duodecim voi kerätä Tietokannan Käyttäjän antamia henkilötietoja ja Käyttäjän Tietokannan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Duodecim noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja voidaan käyttää Duodecimin ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Duodecimin liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Duodecimin ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin. Tässä tarkoituksessa Duodecim voi luovuttaa Käyttäjästä keräämiään tietoja omille asiakkailleen. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kustannus Oy Duodecim

Kalevankatu 20

00100 Helsinki

puh. (09) 618 851

e-mail: terveysportti@duodecim.fi

Käyttäjällä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Käyttöehtojen voimassaolo, muuttaminen ja siirtäminen

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Duodecimilla on oikeus keskeyttää tai lopettaa maksuton koekäyttö ilman irtisanomisaikaa ja ilmoittamatta

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kokonaan tai osittain näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle.

Duodecimilla on oikeus siirtää näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle.

Duodecimilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Jatkamalla Tietokannan käyttöä Käyttäjä hyväksyy käyttöehtojen muutokset.

Riitojen ratkaiseminen

Näitä käyttöehtoja ja Tietokannan käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa soveltaen Suomen lainsäädäntöä.

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi