Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Talven influenssa
 
 

Glaukooma eli silmänpainetauti

Käyvän hoidon potilasversiot
26.6.2007
Teija Riikola ja Anja Tuulonen

Käypä hoito -suositus «Glaukooma»1

Päivityksessä

Glaukooma eli silmänpainetauti on ääreisnäköä vaurioittava usein hitaasti ja salakavalasti oireetta etenevä silmäsairaus. Glaukooman aikainen toteaminen ja hoito hidastavat näkövammojen kehittymistä.

Oireet

Hitaan etenemisen lisäksi avokulmaglaukooman havaitsemisen ongelmana on, ettei se oireile. Normaalin silmänpaineen viitealue on 10–21 mmHg ja glaukoomavaurioiden riski kasvaa, kun silmänpaine nousee. Kuitenkin puolella glaukoomaa sairastavista silmänpaine on normaali. Silmälääkärin tekemää terveystarkastusta suositellaan 40–45-vuotiaille noin viiden vuoden välein ja yli 60-vuotiaille noin kolmen vuoden välein. Tarkastus on syytä tehdä tarvittaessa useamminkin, mikäli silmälääkäri näin arvioi ja erityisesti silloin, kun on useita riskitekijöitä. Suurimmat glaukooman riskitekijä ovat silmänpaine, ikä, sukurasitus, mykiön hilsetystauti ja likinäköisyys.

Ks. suosituksen taulukko Glaukooman riskiä lisäävät tekijät «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi37030#T1»1.

Mikä tauti glaukooma on?

Glaukooma on näköhermon etenevä sairaus, joka aiheuttaa vaurioita näköhermon päähän, hermosäiekerrokseen ja näkökenttään. Usein tautimuutokset etenevät hitaasti vuosien kuluessa. On arvioitu, että hoitoa saavilla potilailla aika ensimmäisestä näkökenttäpuutoksesta mahdolliseen sokeuteen vaihtelee 30:stä 40 vuoteen. Pienellä osalla tauti kuitenkin voi johtaa vakaviin vaurioihin jopa muutamassa kuukaudessa.

Taudin toteaminen

Silmälääkäri tekee glaukoomadiagnoosin tutkittuaan silmänpaineen lisäksi näköhermon pään, hermosäiekerroksen, näkökentän ja kammiokulman. Koska huomattava osa glaukoomista kehittyy normaaleillakin silmänpaineilla, pelkkä paineen mittaaminen ei yksin riitä.

Hoito

Hoidolla pyritään laskemaan silmänpainetta ja näin estämään silmän rakenteeseen ja toimintaan liittyvät vauriot sekä näkövammaisuuden syntyminen. Silmänpaineen alentaminen on toistaiseksi glaukooman ainoa hoitomuoto. Silmänpaineen alentamiseen käytettyjä keinoja ovat lääkitys, laserhoito ja leikkaushoidot. Leikkaus laskee silmänpainetta tehokkaammin kuin lääkitys ja laserhoito.

Turvallinen painetaso on hyvin yksilöllistä ja sen selvittämiseen voi kulua 3–5 vuotta. Jos hoito aloitetaan, paineen tulisi alentua mieluiten vähintään 25 % lähtötasosta. Tavoitepainetaso voi olla tätä matalampikin, jos glaukooma on jo edennyt pitkälle, glaukooma etenee nopeasti tai potilaalla on useita riskitekijöitä ja odotettavissa oleva elinikä on pitkä. Tavoitepainetaso tarkistetaan seurantakäyntien yhteydessä tarkkailemalla rakenne- ja näkökenttämuutosten etenemistä. Säännöllinen seuranta kuuluu glaukooman hoitoon olennaisesti.

Ks. kaaviokuva Glaukooman hoitosuunnitelma «Glaukooman hoitosuunnitelma»1.

Ks. suosituksen taulukko Tavoitepainetasot «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi37030#T3»2.

Yleisyys

Glaukooma on silmänpohjan ikärappeumataudin jälkeen yleisin näkövammaisuuden syy Suomessa yli 65-vuotiailla. Suomessa noin 80 000 ihmistä sairastaa glaukoomaa ja joka vuosi todetaan noin 2 500 uutta glaukoomatapausta. Glaukooman esiintyvyys yli 50-vuotiailla on noin 1.5 % ja se kasvaa iän myötä.

Potilasohjeen on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -suosituksesta päivittänyt toimittaja Teija Riikola ja sen on tarkastanut työryhmän puheenjohtaja professori Anja Tuulonen.

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi