Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Tuleva influenssa
 
 

Kliinisesti isoloidun demyelinaatio-oireyhtymän ennuste

Lisätietoa aiheesta
23.10.2009
MS-taudin diagnoosi, lääkehoito ja kuntoutus -suositustyöryhmä

Kliinisesti isoloidun demyelinaatio-oireyhtymän (CIS) ennusteesta on tehty vähän tutkimuksia. Espanjalaisessa yhdessä sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa seurattiin 320 potilasta keskimäärin 39 kuukauden ajan. Tässä tutkimuksessa 55 % niistä potilaista, joilla alkutilanteessa todettiin uusien McDonaldin hajapeäskkeisyyden täyttävät MK-muutokset, sai toisen oirejakson seurannassa eli Poserin kliinisesti varman MS-taudin kriteerit täyttyivät «Tintoré M, Rovira A, Rio J ym. Is optic neuritis more benign than other first attacks in multiple sclerosis? Ann Neurol 2005;57:210-5 »1. Niistä potilaista, joilla MK-löydös oli normaali, 5.9 %:lla diagnosoitiin MS-tauti.

Englantilaiseen tutkimukseen osallistui 119 CIS-potilasta, joista 79 oli seurattu vähintään vuoden ajan. Lähtötilanteessa McDonaldin kriteerien hajapesäkkeisyyden kriteerit täyttävistä potilaista 40 % oli saanut kliinisesti varman MS-diagnoosin vuoden jälkeen «Dalton CM, Brex PA, Miszkiel KA ym. Application of the new McDonald criteria to patients with clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis. Ann Neurol 2002;52:47-53 »2.

Ruotsalaisessa optikusneuriitin ennustetutkimuksessa tutkittiin 289 potilasta, joista 71:llä todettiin joku muu syy kuin mahdollinen MS-tauti «Söderström M, Ya-Ping J, Hillert J ym. Optic neuritis: prognosis for multiple sclerosis from MRI, CSF, and HLA findings. Neurology 1998;50:708-14 »3. Kaikkiaan 147 potilasta seurattiin keskimäärin 618 vuorokauden ajan. Seurannassa todettiin kliinisesti varma MS-tauti 12.1 %:lla potilaista joilla MK normaali, 18.2 %:lla jos MK:ssa oli 1–2 leesiota ja 71.9 %:lla jos MK:ssa oli kolme tai enemmän leesioita.

Amerikkalaiseen optikusneuriitin steroidihoitotutkimukseen osallistui 457 potilasta, joista 66:lla voitiin tutkimuksen alussa todeta MS-tauti «Nilsson P, Larsson EM, Maly-Sundgren P ym. Predicting the outcome of optic neuritis: evaluation of risk factors after 30 years of follow-up. J Neurol 2005;252:396-402 »4. Nämä potilaat suljettiin pois seurantatutkimuksesta, johon pyydettiin mukaan 388 potilasta. Viiden vuoden kuluttua seurantieto oli käytössä 344 potilaasta. Kliinisesti varma MS-tauti oli kehittynyt 16 %:lle niistä potilaista, joilla oli normaali MK alkutilanteessa, 44 %:lle niistä, joilla oli yksi leesio, 26 %:lle niistä joilla oli kaksi leesiota ja 51 %:lle niistä, joilla oli vähintään kolme leesiota. Potilaista 336 osallistui 10 vuoden seurantatutkimukseen «Beck RW, Trobe JD, Moke PS ym. High- and low-risk profiles for the development of multiple sclerosis within 10 years after optic neuritis: experience of the optic neuritis treatment trial. Arch Ophtha»5. MS-tauti oli todettu 19.9 %:lla jos MK oli normaali, 50 %:lla jos oli yksi leesio ja 60 %:lla jos leesioita oli vähintään kaksi.

Italialaisessa tutkimuksessa seurattiin 102 optikusneuriitin sairastanutta potilasta vähintään neljä vuotta (mediaani 5 v) «Ghezzi A, Martinelli V, Torri V ym. Long-term follow-up of isolated optic neuritis: the risk of developing multiple sclerosis, its outcome, and the prognostic role of paraclinical tests. J Neurol 1999»6. Kliinisesti varma MS-tauti todettiin 52.1 %:lla niistä potilaista, joilla oli vähintään yksi MS-leesio.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa seurattiin 71 optikusneuriitin sairastanutta potilasta keskimäärin 5.6 vuotta «Jacobs LD, Kaba SE, Miller CM ym. Correlation of clinical, magnetic resonance imaging, and cerebrospinal fluid findings in optic neuritis. Ann Neurol 1997;41:392-8 »7. Niistä potilaista, joilla oli vähintään yksi leesio MK:ssa, 61.9 % sai seurannassa MS-diagnoosin. Jos MK oli normaali, 16 %:lla todettiin MS-tauti.

Englantilaiseen prospektiiviseen seurantatutkimukseen otettiin mukaan potilaat, joilla CIS. Kaikkiaan tutkimukseen soveliaita potilaita tunnistettiin 135 ja heistä 109 osallistui vuoden seurantatutkimukseen, 89 viiden vuoden seurantaan ja 81 10 vuoden seurantaan «Morrissey SP, Miller DH, Kendall BE ym. The significance of brain magnetic resonance imaging abnormalities at presentation with clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis. A 5-year»8, «Brex PA, Ciccarelli O, O'Riordan JI ym. A longitudinal study of abnormalities on MRI and disability from multiple sclerosis. N Engl J Med 2002;346:158-64 »9. Viiden vuoden seurannassa MS-diagnoosin oli saanut 72 % niistä potilaista, joilla oli vähintään yksi leesio MK:ssa ja 6 %, jos MK oli normaali. 10 vuoden seurantaan osallistui 60 % alkuperäisestä kohortista. Seurantaan osallistuneista MS-diagnoosin oli saanut 87 % niistä potilaista, joilla oli vähintään yksi leesio MK:ssa ja 18.5 %, jos MK oli normaali. Seurantatietoa saatiin osalla potilaista (n=72) vielä 12.5–16.8 vuoden seurannan jälkeen. MS-diagnoosin oli saanut 96 % niistä seurantaan osallistuneesta 50 potilaasta, joilla oli vähintään yksi leesio MK:ssa lähtötilanteessa. Alkuperäisessä kohortissa oli 80 potilasta, joilla oli poikkeava MK, joista siis 30 potilaan tilasta ei ole seurantatietoa saatavissa.

Kirjallisuutta

  1. Tintoré M, Rovira A, Rio J ym. Is optic neuritis more benign than other first attacks in multiple sclerosis? Ann Neurol 2005;57:210-5 «PMID: 15668965»PubMed
  2. Dalton CM, Brex PA, Miszkiel KA ym. Application of the new McDonald criteria to patients with clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis. Ann Neurol 2002;52:47-53 «PMID: 12112046»PubMed
  3. Söderström M, Ya-Ping J, Hillert J ym. Optic neuritis: prognosis for multiple sclerosis from MRI, CSF, and HLA findings. Neurology 1998;50:708-14 «PMID: 9521261»PubMed
  4. Nilsson P, Larsson EM, Maly-Sundgren P ym. Predicting the outcome of optic neuritis: evaluation of risk factors after 30 years of follow-up. J Neurol 2005;252:396-402 «PMID: 15778816»PubMed
  5. Beck RW, Trobe JD, Moke PS ym. High- and low-risk profiles for the development of multiple sclerosis within 10 years after optic neuritis: experience of the optic neuritis treatment trial. Arch Ophthalmol 2003;121:944-9 «PMID: 12860795»PubMed
  6. Ghezzi A, Martinelli V, Torri V ym. Long-term follow-up of isolated optic neuritis: the risk of developing multiple sclerosis, its outcome, and the prognostic role of paraclinical tests. J Neurol 1999;246:770-5 «PMID: 10525973»PubMed
  7. Jacobs LD, Kaba SE, Miller CM ym. Correlation of clinical, magnetic resonance imaging, and cerebrospinal fluid findings in optic neuritis. Ann Neurol 1997;41:392-8 «PMID: 9066361»PubMed
  8. Morrissey SP, Miller DH, Kendall BE ym. The significance of brain magnetic resonance imaging abnormalities at presentation with clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis. A 5-year follow-up study. Brain 1993;116 ( Pt 1):135-46 «PMID: 8453454»PubMed
  9. Brex PA, Ciccarelli O, O'Riordan JI ym. A longitudinal study of abnormalities on MRI and disability from multiple sclerosis. N Engl J Med 2002;346:158-64 «PMID: 11796849»PubMed

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi