Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Tuleva influenssa
 
 

Unettomuuden määritelmä ja diagnoosikoodit

Lisätietoa aiheesta
8.5.2008
Markku Partinen

Unettomuudella tarkoitetaan vaikeuksia nukahtaa, liian lyhyttä yöunta tai huonoa unen laatua, joka heikentää valveen aikaista toimintakykyä, josta aiheutuu toiminnallista tai subjektiivista haittaa «AASM. The International classification of sleep disorders. 2. painos. Rochester, Minnesota: American Academy of Sleep Medicine (AASM); 2005»1.

Unihäiriöiden luokittelu on esitetty taulukoissa «Kansainvälinen unihäiriöluokitus (ICSD-2; AASM 2005) ja ICD-10-diagnoosikoodit. »1 ja «Unettomuus ja uni-valverytmin häiriöt. Tässä taulukossa on huomioitu kansainvälinen tautiluokitus (ICSD-2; AASM 2005), DSM-IV ja ICD-10-luokitus. Koodit ovat ICD-10:n mukaisia.»2.

Taulukko 1. Kansainvälinen unihäiriöluokitus (ICSD-2; AASM 2005) ja ICD-10-diagnoosikoodit.
Unihäiriöiden pääluokkaTärkeimmät unihäiriötICD-10-koodi
UnettomuusTilapäinen ja lyhytaikainen sopeutumisunettomuus (elämänmuutoksiin, stressiin ja muihin tunne-elämän ongelmiin liittyvä unettomuusF51.0
Pitkäaikainen toiminnallinen (psykofysiologinen) unettomuusF51.0
Pitkäaikainen unettomuus, joka liittyy keskushermoston toimintahäiriöönG47.0
Idiopaattinen (keskushermostoperäinen, sisäsyntyinen) unettomuusG47.0
Unenaikaiset hengityshäiriötObstruktiivinen uniapnea (uniapnea)G47.3
Sentraalinen uniapnea, Cheyne-Stokes-hengitysG47.3
Sentraalinen alveolaarinen hypoventilaatioP28.3
Vaikea lihavuus ja alveolaarinen hypoventilaatio (Pickwickin oireyhtymä)E66.2
Muu unenaikainen (primaari) hengityshäiriö.G47.8
Keuhkosairauksiin liittyvä yöllinen hengityshäiriö kirjataan sekundaarisena unihäiriöinä ja perussyynä oleva keuhkosairaus koodataan primaariksi sairaudeksi. Samoin toimitaan, jos uniapnean aiheuttajana on akromegalia, hypotyreoosi, Prader-Willi tai joku muu perussairaus.J45; J00–J99
Osittainen unenaikainen ylähengitysteiden ahtautuminen, apnea NASG47.3
Unenaikainen stridor tai ai uloshengitykseen liittyvä koriseva tai voihkiva ääni, (catathrenia, groaning)G47.3
Hypersomnia (keskushermostollisista syistä johtuva väsymys, uneliaisuus tai tahaton nukahtelu)Idiopaattinen hypersomniaG47.1
Krooninen väsymysoireyhtymäG47.1
NarkolepsiaG47.4
Periodinen hypersomnia (Kleine-Levin)G47.8
Uni-valverytmin häiriöt (kronobiologiset unihäiriöt)Viivästynyt unijaksoG47.2
Aikaistunut unijaksoG47.2
Epäsäännöllinen uni-valverytmiG47.2
Muu uni-valverytmin häiriö (aikaerorasitus, vuorotyö-unihäiriö)G47.2
Unenaikaiset erityishäiriöt (parasomniat)UnissakävelyF51.3
Yöllinen kauhukohtausF51.4
PainajaisunetF51.5
REM-unikäyttäytymishäiriö (REM Sleep Behavior Disorder)G47.8
Muu parasomniaF51.8
Unenaikaiset liikehäiriötLevottomat jalat -oireyhtymä (RLS)G25.8
Jaksoittainen raajojen liikehäiriö (Periodic Limb Movement Disorder)G25.8
Muut unihäiriötMuu ei-elimellinen määritetty unihäiriöF51.8
Muu ei-elimellinen määrittämätön unihäiriöF51.9
Muu elimellinen määritetty unihäiriöG47.8
Muu elimellinen määrittämätön unihäiriöG47.9
Ympäristöperäinen unihäiriö (Environmental Sleep Disorder); Sosioekonomisiin, psykososiaalisiin ja muihin olosuhteisiin liittyvät terveysvaarat. Vammojen, myrkytysten ja muiden ulkoisten syiden seurauksetVuorotyö vaaratekijänä. Vuorotyö-unihäiriön koodi on G47.2Z57.8
Aikaero (jet-lag) tai muu fyysiseen ympäristöön liittyvä ongelma terveydellisenä vaaratekijänä. Aikaerorasituksen koodi on G47.2.Z58.8
Muu työperäinen vaaratekijäZ57.0-Z57.7
Muut sosioekonomiset ja psykososiaaliset ja ympäristöperäiset terveysvaarat. Jos seurauksena on unihäiriö tulee sen koodi (unettomuus, väsymys tms.; ks. edellä) kirjataan aina erikseen.Z55.0–Z56.7 tai Z58.0–Z99.9
Vamman, myrkytyksen, muun tapaturman, hoitotoimenpiteen tai muun ulkoisen syyn seuraus. Syykoodi ja unihäiriön koodi kirjataan erikseen.S00-T98
Muut erilliset oireetKuorsaus eli suuhengitys. (ICSD-2 luokituksessa tavallista kuorsausta ei luokitella unenaikaiseksi hengityshäiriöksi) R06.5
Ei-elimellisten ja elimellisten sairauksien aiheuttamat sekundaariset unihäiriöt
  1. Sairaus kirjataan päädiagnoosiksi ja unihäiriö kirjataan erikseen kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa unihäiriö kuuluu pääoireisiin ja potilas pitää sitä itsenäisenä tilana.
  2. Jos muu sairaus on samanaikainen ilman syy-seuraussuhdetta kirjataan unihäiriö päädiagnoosiksi silloin kun se on ollut tutkimuksen ja/tai annetun hoidon perusteena.
  3. Jos unettomuus esiintyy psyykkisen tai fyysisen sairauden oireiston osana, olematta kliinistä kuvaa hallitseva, diagnoosiksi tulisi asettaa vain kyseinen fyysinen tai psyykkinen perussairaus.
Taulukko 2. Unettomuus ja uni-valverytmin häiriöt. Tässä taulukossa on huomioitu kansainvälinen tautiluokitus (ICSD-2; AASM 2005), DSM-IV ja ICD-10-luokitus. Koodit ovat ICD-10:n mukaisia.
Unettomuuden syyTarkennuksiaICD-10-koodi
Sopeutumisunettomuus (Adjustment insomnia)Lyhytaikainen toiminnallinen, ei-elimellinen unettomuus. Unettomuus aiheutuu määritettävissä olevasta stressitekijästä, joka voi olla luonteeltaan psykologinen, psykososiaalinen, henkilösuhteista johtuva, ympäristön aiheuttama tai fyysinen. Sopeutumis-unettomuudeksi määriteltävä unettomuus kestää alle kolme kuukautta ja tunne-elämään liittyvät ongelmat ovat keskeisiä tekijöitä. Stressiin liittyvää muutaman yön mittaista unettomuutta ei luokitella unihäiriöiksi. Yleisin tilapäisen ja lyhytaikaisen unettomuuden syy.F51.0
Toiminnallinen unettomuusKrooninen psykofysiologinen unettomuus, opittu unettomuus, ehdollistumisen aiheuttama unettomuus. Unettomuus on kestänyt vähintään yhden kuukauden (ICD-10:ssa on kriteerinä myös, että unettomuutta on ollut ainakin kolmena päivänä viikossa). Yleisin pitkäaikaisen unettomuuden syy, jossa tunne-elämän ongelmat ovat usein keskeisiä tekijöitä. Vastaa DSM-IV-luokituksessa lähinnä primaaria unettomuutta. F51.0
Krooninen elimellinen unettomuusKrooninen unettomuus, johon liittyy keskushermoston uni-valvejärjestelmän toiminnan häiriintyminen. Unettomuus on voinut alkaa sopeutumis-unettomuutena ja muuttunut sitten esimerkiksi lääkityksen (tai hoitamattomuuden) haittavaikutuksien seurauksena krooniseksi elimelliseksi unettomuudeksi. DSM-IV-luokituksen mukainen primaari unettomuus kun kyseessä on elimellinen unettomuus. G47.0
Vaihdevuosiin liittyvä unettomuusKrooninen elimellinen, vaihdevuosien aiheuttama unettomuus. Kuukautisten päättymiseen ja vaihdevuosiin liittyvät häiriötG47.0 + N95
Unen virhearviointiParadoksikaalinen unettomuus, subjektiivinen unettomuus, pseudounettomuus, uneen liittyvä hypokondriaasi. Ihminen kärsii unettomuudesta, mutta objektiivisissa tutkimuksissa todetaan viiterajoissa olevat unen pituus ja laatu.F51.0
Unen huolenpidon ongelmaHuono unihygienia. Syynä voi olla epäsäännöllinen uni-valverytmi, puutteellinen päiväaktiviteetti, liian pitkien päiväunien nukkuminen, unta häiritsevään toiminta, TV:n katseleminen myöhään yöhön, myöhäinen voimakas fyysinen rasitus, raskas ilta-ateria tms.F51.0
Idiopaattinen unettomuusLapsuus- tai nuoruusiässä alkanut unettomuus, jossa sukuanamneesi on usein positiivinen. Keskushermostoperäinen primaari elimellinen unettomuus. Unettomuus ei selity muilla unihäiriöillä, muilla sairauksilla, lääkityksillä tai muilla ulkoisilla tekijöillä.G47.0
Uni-valverytmin häiriöt; kronobiologiset unihäiriötViivästynyt unijaksoG47.2
Vuorotyön aiheuttama unettomuusG47.2 + Z57.8
Muita unihäiriöitä, jotka voivat aiheuttaa unettomuusoireitaUniapneaG47.3
Levottomat jalatG25.8
Yöllinen jaksoittainen raajaliikehäiriöG25.8
REM-uni käyttäytymishäiriöG47.8
Narkolepsia (narkolepsiaan liittyvä häiriintynyt yöuni)G47.4
ParasomniatF51.3–F51.8
Muusta syystä johtuva unettomuusSairaus kirjataan päädiagnoosiksi ja unettomuus (F51.0 tai G47.0) kirjataan erikseen, jos unettomuus kuuluu pääoireisiin ja potilas pitää sitä itsenäisenä tilana. Jos unettomuus esiintyy psyykkisen tai fyysisen sairauden oireiston osana, olematta kliinistä kuvaa hallitseva, diagnoosiksi tulisi asettaa vain kyseinen fyysinen tai psyykkinen perussairaus. Diagnoosikoodiksi kirjataan unettomuuden koodi (F51.0 tai G47.0) sen mukaan, aiheuttaako sairaus, lääkeaine tai muu syy ensisijaisesti tunne-elämän ongelmia vai elimellisiä aivotoiminnan häiriöitä F51.0 tai G47.0
Fyysisen sairauden aiheuttama unettomuusA- E tai G-, Q-koodit, F-koodi
Psyykkisen sairauden aiheuttama unettomuusF10.-
Alkoholin haittavaikutuksena ilmenevä tai alkoholin väärinkäytön aiheuttama unettomuusF1–0.39
Lääkkeiden haittavaikutuksena ilmenevä tai lääkkeiden väärinkäytön aiheuttama unettomuus (ks. asianomainen lääkeaine ICD-10:ssa)F19.9
Ulkoisten syiden aiheuttama unettomuus. Erilaiset terveysvaarat, myrkytykset, vammat ym.S-, T- tai Z-koodit

Kirjallisuutta

  1. AASM. The International classification of sleep disorders. 2. painos. Rochester, Minnesota: American Academy of Sleep Medicine (AASM); 2005

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi