Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Sienimyrkytykset
 
 

Neurologin tehtävät aivovammapotilaan hoitoketjussa

Lisätietoa aiheesta
23.4.2008
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Akuutin vaiheen hoito ja tutkimukset

Neurologian klinikkaan ei ole varattu vuodeosastopaikkoja aivovammapotilaan akuutin vaiheen hoitoa varten. Potilaat hoidetaan OYS:n muissa klinikoissa, pääasiassa osastolla 2.

Neurologi tutkii (ohjeet taulukoissa «GCS. Merkitse sairaskertomukseen pisteet, tutkimuksen kellonaika ja alkoholi (+ tai -)»1, «Aivovammapotilaan esitiedot»2, «Tee laaja neurologinen statustutkimus. Muista tutkia myös hajuaisti.»3 «Pään TT-kuvaus on tarpeen jos yksikin seuraavista kriteereistä täyttyy:»4 ja «Aivojen magneettikuvauksen aiheet epäiltäessä tuoretta aivovammaa:»5) aivovammapotilaan ja antaa konsultaation pyydettäessä kaikille aikuispotilaita hoitaville yksiköille. Lasten neurologi hoitaa lapsipotilaat.

Konsultaatiovastauksessaan neurologi ottaa kantaa aivovamman olemassaoloon, tarvittaviin akuutin vaiheen tutkimuksiin, vuodeosastohoidon tarpeeseen, jälkitarkastuksen tarpeeseen ja kotiuttamiseen.

Jälkitilojen arviointi ja hoito

Jälkitilojen arviointi suoritetaan aivovammapoliklinikalla ja/tai aivovammatyöryhmässä.

Aivovammatyöryhmässä potilaan kuntoutumista selvitetään ja ohjataan konsultoiden tarvittavia erikoisaloja ja asiantuntijoita.

Neurologi ottaa puolueettomana asiantuntijana kantaa kuntoutus- ja hoitotoimenpiteiden tarpeellisuudesta, laatii kuntoutussuunnitelman ja lääkärinlausunnon vakuutusyhtiötä varten ja ottaa kantaa aivovamman aiheuttamaan haittaan (ohjeet aivovammapoliklinikan alla).

Taulukko 1. GCS. Merkitse sairaskertomukseen pisteet, tutkimuksen kellonaika ja alkoholi (+ tai -)
ToimintoReagointiPisteet
Pyydä sairaanhoitaja seuraamaan potilasta. Sairaanhoitajan olisi seurattava potilaan verenpainetta ja syketaajuutta 15 minuutin välein 2 ensimmäisen tunnin aikana tai pään TT-tutkimuksen tekemiseen asti. Jos GCS putoaa tai ilmaantuu uusia neurologisia oireita tai löydöksiä, on neurologin tultava uudelleen tutkimaan potilasta.
Silmien avaaminenSpontaanisti4
Puheelle3
Kivulle2
Ei vastetta1
PuhevasteOrientoitunut5
Sekava4
Irrallisia sanoja3
Ääntelyä2
Ei mitään1
Paras liikevasteNoudattaa kehotuksia6
Paikallistaa kivun5
Väistää kipua4
Fleksio kivulle3
Ekstensio kivulle2
Ei vastetta1
Yhteensä3–15 pistettä
Taulukko 2. Aivovammapotilaan esitiedot
Aivovammapotilaan esitiedotKoottavat tai tarkistettavat tiedot
Tietoja tulee koota tai tarkistaa myös silminnäkijöiltä, ensihoitajilta, omaisilta ja mahdollisesti poliisilta. Vammatapahtuman muiden osapuolten ja silminnäkijöiden henkilötiedot on hyvä kirjata mahdollisia myöhempiä tarpeita varten.
Vammautumistapahtumaan liittyvät tiedot
 1. Vammaenergian voimakkuus ja suunta
 2. Mihin pää iskeytyi
 3. Mahdollinen suojaus (kypärät, turvatyynyt) ja niiden vauriot
 4. Aikatiedot (vammautumishetki, hälytys, ensihoito, kuljetus, sairaalaan tulo, silminnäkijöiden havaintojen ajankohdat)
Oireet
 1. Tajunnan menetys ja sen kesto
 2. Sekavuus
 3. Kouristelu
 4. Päänsärky
 5. Pahoinvointi tai oksentelu
 6. Potilaan muistikuvat ennen ja jälkeen vammautumisen
Muut tarpeelliset tiedot
 1. Käytössä olevat lääkkeet (myös tilapäiset)
 2. Päihteet (päihdeongelmat sekä käyttö vammautumisen aikaan)
 3. Aiemmat aivovammat
 4. Muut sairaudet
 5. Mahdolliset vakuutustiedot
Taulukko 3. Tee laaja neurologinen statustutkimus. Muista tutkia myös hajuaisti.
 • Kirjaa myös negatiiviset löydökset.
 • Kirjaa alkoholin käyttöön viittaavat löydökset.
 • Kirjaa vamman merkit päässä ja muualla.
 • Huomioi veren tai likvorin vuoto nenästä tai korvista.
 • Kirjaa mitä potilas muistaa vammautumisesta ja sitä edeltäneistä sekä seuranneista. tapahtumista. Amnesia päättyy hetkeen, josta lähtien potilas muistaa tapahtumat.
 • Arvioi tarvitseeko potilas seurantakäynnin aivovammapoliklinikalla.
 • Seurantakäyntiä varten tarvitaan E-lausunto. Pyydä se hoitavalta lääkäriltä.
 • Anna kotiutettavalle potilaalla ohjeet sekä suullisesti että kirjallisesti
Potilaalle on järjestettävä seurantakäynti neurologisen tilanteen arvioimiseksi 2–4 viikon kuluttua aina kun primaaritilanteessa GCS < 13 tai jos GCS on 13–15 ja mukana on jokin seuraavista vaaratekijöistä:
 • Potilas on ollut tajuttomana hetkenkin
 • Potilas ei muista tapahtunutta
 • Potilas on saanut epileptisen kohtauksen
 • Potilaalla on ollut jokin neurologinen löydös
 • Potilaalla on ollut päänsärkyä ja oksentelua
 • Potilaalla on kallon tai kasvoluiden murtuma
Taulukko 4. Pään TT-kuvaus on tarpeen jos yksikin seuraavista kriteereistä täyttyy:
Kuvaus uusitaan tarvittaessa oireiston muuttuessa.
 • Suurienerginen vammamekanismi
 • Tajunnan taso laskee
 • GCS score < 15
 • Potilas oksentaa
 • Amnesiaa ≥ 4 tuntia
 • Potilas saa epileptisen kohtauksen
 • Potilaalla on neurologisia löydöksiä
 • Epäilet kallon murtumaa
 • Potilaalla on kasvojen luiden murtuma
 • Potilas on käyttänyt antikoagulanttia
 • Potilaalla on hyytymishäiriö
 • Potilas on ≥ 60-vuotias
 • Potilaalla on ennestään shuntti
 • Monivammapotilas
Taulukko 5. Aivojen magneettikuvauksen aiheet epäiltäessä tuoretta aivovammaa:
Kliininen tila ei selity pään TT-tutkimuksella:
 • Potilaan neurologinen tilanne on huonompi kuin TT-löydökset antavat olettaa
 • Tajuttomuus jatkuu ilman pään TT-tutkimuksessa selvästi näkyvää syytä
 • Monivammapotilaan tajunta on alentunut ilman pään TT:ssä näkyvää aivoruhjetta tai kallonsisäistä verenvuotoa
 • Potilaan tajunta on tuntemattomasta syystä alentunut leikkauksen jälkeen
 • Potilas saa epilepsiakohtauksen eikä TT:ssä ole tälle syytä
Aina kun epäillään sekundaarista aivovammaa, esimerkiksi tajunnan tason laskiessa

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi