Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Terveyskirjasto - Duodecim
Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Etusivu » Jämäkkyys
Valitun teoksen tietoja ei löytynyt!

Jämäkkyys

Voimavarat käyttöön
7.2.2006
Antero Katajainen, Krisse Lipponen ja Anneli Litovaara

Ensimmäisen luvun alussa oli lainaus kuvaamassa kirjan sisältöä: Jos minä en ole itseäni varten – ketä varten sitten? Jos minä olen vain itseäni varten – mikä minä olen? Jos ei nyt – milloin? Tämän vanhan ajatuksen sisältöön palaamme tässä konkreettisesti. Jämäkkyys on yksi nimi, joka aforismin taustalla olevalle suhtautumistavalle voidaan antaa. Toimintatapana se suojaa uupumukselta.

Jämäkkyydellä tarkoitamme aktiivista ja vastuullista otetta omaan elämään ja sen tapahtumiin. Sitä voi kutsua omista rajoista huolehtimisen ja terveen itsekkyyden ydintekijäksi. Olemalla jämäkkä vaikutat valinnoillasi vointiisi ja elämänlaatuusi.

Jämäkkyyttä harjoittava ihminen antaa itselleen luvan tehdä virheitä ja muuttaa mieltään. Hän asennoituu myönteisesti itseensä, on salliva ja antaa tilaa itselleen. Jämäkkyyteen sisältyy oikeus ilmaista omia mielipiteitään ja tunteitaan. Moni on kuvannut jämäkkyyden opettelun myötä oppineensa kuuntelemaan itseään, ja antamaan arvon sisäiselle äänelleen tai hiljaiselle tiedolleen.

Jämäkkyys on luonteeltaan sosiaalista, ei aggressiivista viestintää. Jämäkkä vuorovaikutustyyli pyrkii puolustamaan omia oikeuksia loukkaamatta muiden oikeuksia. Jämäkkyys ei tarkoita muiden nitistämistä tai heidän tarpeidensa uhraamista omille tarpeille. Jämäkkään vuorovaikutukseen kuuluu aktiivinen niin itsen kuin muidenkin kuuntelu. Kysymys on neuvotteluista ja rajanvedoista omien ja muiden tarpeiden välillä. Jämäkkyys on suhtautumistapa, joka jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa auttaa pitämään huolta omista tarpeista ja arvoista muita polkematta.

Jämäkästi käyttäytyvä ihminen ei toimi sen pohjalta, mitä olettaa muiden häneltä odottavan, vaan hän kysyy ja tarkistaa oletuksensa. Hän ei ryhdy "ajattelemaan muiden puolesta", vaan tuo julki omat tunteensa ja kuuntelee muiden sanomiset. Usein käy ilmi, että uskomme muiden odottavan meiltä paljon suurempia panostuksia kuin mitä he itse asiassa odottavatkaan.

Omien oikeuksien luettelo

 • Minulla on oikeus vastata kieltävästi pyyntöihin tai vaatimuksiin, joita en voi täyttää.
 • Minulla on oikeus ilmaista sekä kielteisiä että myönteisiä tunteitani.
 • Minulla on oikeus muuttaa mieleni.
 • Minulla on oikeus tehdä virheitä ja olla epätäydellinen.
 • Minulla on oikeus toimia omien arvojeni ja moraalikäsitysteni mukaan.
 • Minulla on oikeus päättää omien asioideni tärkeysjärjestyksestä.
 • Minulla on oikeus odottaa muilta rehellisyyttä.
 • Minulla on oikeus sanoa: "En tiedä".
 • Minulla on oikeus olla selittelemättä tai puolustelematta käytöstäni.
 • Minulla on oikeus olla sekaantumatta muiden asioihin.
 • Minulla on oikeus kaivata omaa aikaa tai tilaa.
 • Minulla on oikeus saada ystäviä ja viihtyä ihmisten seurassa.
 • Minulla on oikeus muuttua ja kasvaa.
 • Minulla on oikeus siihen, että muut kunnioittavat ja ottavat huomioon tarpeitani ja toiveitani.
 • Minulla on oikeus saada arvokasta ja kunnioittavaa kohtelua.
 • Minulla on oikeus olla onnellinen.

(Edmund Bourne 1999)

Tässä on lista jämäkkyysoikeuksista. Oikeuksien ideana on salliva suhtautuminen itseen niin, että on lupa päättää, mistä kaikesta kantaa huolta ja mistä ei, ja että antaa itselleen tilaa olla ihminen. Rakentavasti itsekäs ihminen tunnustaa jämäkkyysoikeutensa. Kysymys on rohkeudesta pitää itsestään huolta! Jämäkkyysoikeudet eivät tietenkään ole yksiselitteisesti tosia joka tilanteessa, kyse on pohdittavista ja arvioitavista asioista. Oikeuksiin liittyy aina velvollisuuksia ja vastuita. Omien oikeuksien luetteloa ei voi lukea niin, että minulla on aina ehdoton oikeus toimia näin. Kyse on tasapainon löytymisestä eri näkökantojen välillä.

Monet listan oikeuksista tuntuvat monille varmastikin itsestäänselvyyksiltä, ja hyvä niin. Yleensä kun tätä asiaa käsitellään ryhmässä, on joukossa aina muutama, joita jo listan lukeminen alkaa itkettää. Listan omat oikeudet tuntuvat heille niin kaukaisilta, saavuttamattomilta asioilta – joltain mihin heillä ei ole lupaa. Jotkut kirjoittajat käyttävät termiä Kiltin tytön syndrooma kuvaamaan tilannetta, jossa muiden hyväksyntä on jatkuvasti ansaittava sillä, että on aina kiltti ja hyväntuulinen ja suostuu kaikkeen. Omien oikeuksien luettelo saattaa olla jopa pelottavaa luettavaa tällaisen uskomuksen omaksuneille ihmiselle.

Pohdittavaa:

 • Miltä omien oikeuksien luettelon lukeminen tuntui?
 • Kuinka paljon annat itsellesi edellä lueteltuja oikeuksia?
 • Tahdotko "antaa" itsellesi jonkin listalla olleen oikeuden?
 • Onko jotain, mitä pitää harjoitella tai pohtia?

Jämäkkyysoikeuksia on hyvä harjoitella ja työstää. Etsi omasta elämästäsi kohtia, joissa jämäkkyystaitojasi olisi hyvä parantaa ja mieti, miten voit "kuivaharjoitella" niitä itseksesi. Voit treenata etukäteen mielessäsi tilanteita, joissa sinun on ollut vaikea kieltäytyä pyydetystä asiasta. Voit kuvitella valmiiksi, mitä vastaat, kun työparisi pyytää sinua hoitamaan puolestaan jonkun ikävän asian. Tai mitä vastaat viikonlopun vierailupyyntöön, kun tunnet, että perheenne tarvitsee omaa rajoittamatonta aikaa. Tai miten saat kieltäydyttyä taas uusista luottamustoimista lasten urheilujoukkueen parissa. Etukäteen mielikuvissa tehty harjoittelu helpottaa huomattavasti todellisessa tilanteessa toimimista. Itse tilanne saattaa tulla niin yllättäen, että siinä on vaikeaa löytää uusia sanoja. Kun on etukäteen miettinyt, miten onnistuu toimimaan hyvinvointiaan tukevasti, on helpompi tehdä se tositilanteessa.

Vahvistuksia:

 • Minulla on oikeus hyvään elämään!
 • Riittää, että teen parhaani!
 • Muut ihmiset pitävät minusta tällaisena kuin olen!
 • Minä olen minä ja se on hieno juttu!