Etusivu » TTR (Time in Therapeutic Range) -laskuri

TTR (Time in Therapeutic Range) -laskuri

Apuohjelmat
10.7.2017 • Viimeisin muutos 10.7.2017
Toimitus

Varfariinihoidon tasapaino ilmoitetaan TTR (time in therapeutic range, %) arvoina eli aikana, jona potilaan varfariinihoito on ollut terapeuttisella alueella (INR 2–3 eteisvärinäpotilaita hoidettaessa). Tuoreen kotimaisen tutkimuksen mukaan varfariinihoidon teho ja turvallisuus ovat parhaat, kun TTR on yli 80 % «Lehto M, Niiranen J, Korhonen P ym. Quality of warfarin therapy and risk of stroke, bleeding, and mortality among patients with atrial fibrillation: results from the nationwide FinWAF Registry. Pharma»3.

Laskuriin kirjoitetaan INR:n määrityspäivät ja arvot. Näiden avulla lasketaan TTR kunkin seurantajakson aikana sekä kumulatiivisesti (INR-tasolle 2–3).

Tätä tietoa tarvitaan arvioitaessa, kuinka hyvin potilaan varfariinihoito toteutuu. Eteisvärinän Käypä hoito -suosituksen «Eteisvärinä»1 mukaan varfariinihoidon aikana TTR:n pitää olla yli 80 %. Jos TTR on < 80 %, selvitetään huonon tasapainon syy ja arvioidaan, voidaanko tilanne korjata varfariinihoitoa tehostamalla tai vaihtamalla suoraan antikoagulanttiin. KELA:n lääkekorvauskriteereissä «http://www.kela.fi/laake351»1 varfariinilla saavutettava hyvä hoitotasapaino määritellään seuraavasti: ’Hyvällä hoitotasapainolla tarkoitetaan, että INR-arvot ovat varfariinihoidon vakiinnuttua vähintään 70 % hoitoajasta hoitoalueella’.

Kirjallisuutta

  1. Halinen M. Tyydyttävän hoitotasapainon raja varfariinihoidossa. Suom Lääkäril 2013;9:674-76.
  2. Helin T ym. TTR kuvastaa varfariinihoidon laatua. Suom Lääkäril 2013;38:2384-85.
  3. Lehto M, Niiranen J, Korhonen P ym. Quality of warfarin therapy and risk of stroke, bleeding, and mortality among patients with atrial fibrillation: results from the nationwide FinWAF Registry. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2017;26(6):657-665. «PMID: 28317274»PubMed