Etusivu » Uutta Terveyskirjastossa » TTR (Time in Therapeutic Range) -laskuri

TTR (Time in Therapeutic Range) -laskuri

Apuohjelmat
4.9.2017 • Viimeisin muutos 4.9.2017
Toimitus

Tämä laskuri soveltuu parhaiten eteisvärinäpotilaiden hoitotasapainon arviointiin, eikä sitä voi soveltaa esim. läppäpotilaisiin. Varfariinihoidon tasapaino ilmoitetaan TTR (time in therapeutic range, %) -arvoina eli aikana, jona potilaan varfariinihoito on ollut terapeuttisella alueella. Laskuri olettaa hoidon tavoitetasoksi INR 2–3.

Laskuriin kirjoitetaan INR:n määrityspäivät ja arvot riittävän pitkältä aikaväliltä (yleensä vähintään 3 kk). TTR-arvo suositellaan laskettavaksi vain säännöllisessä seurannassa ja vakiintuneessa varfariinihoidossa olevilta potilailta, joiden INR-arvoa seurataan säännöllisesti, ja siitä tulee jättää pois hoidon aloitukset ja tauotukset, sekä muut poikkeustilanteet.

Eteisvärinän Käypä hoito -suosituksen «Eteisvärinä»1 mukaan varfariinihoidon aikana TTR:n pitää olla yli 80 %. Jos TTR on < 80 %, selvitetään huonon tasapainon syy ja arvioidaan, voidaanko tilanne korjata varfariinihoitoa muuttamalla tai vaihtamalla suoraan antikoagulanttiin. Kelan lääkekorvauskriteereissä «http://www.kela.fi/laake351»1 hyvällä hoitotasapainolla tarkoitetaan, että INR-arvot ovat varfariinihoidon vakiinnuttua vähintään 70 % hoitoajasta hoitoalueella.

Kirjallisuutta

  1. Halinen M. Tyydyttävän hoitotasapainon raja varfariinihoidossa. Suom Lääkäril 2013;9:674-76.
  2. Helin T ym. TTR kuvastaa varfariinihoidon laatua. Suom Lääkäril 2013;38:2384-85.
  3. Lehto M, Niiranen J, Korhonen P ym. Quality of warfarin therapy and risk of stroke, bleeding, and mortality among patients with atrial fibrillation: results from the nationwide FinWAF Registry. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2017;26(6):657-665. «PMID: 28317274»PubMed