Etusivu » Uutta Terveyskirjastossa » MELD-laskuri (Model for End-stage Liver Disease)

MELD-laskuri (Model for End-stage Liver Disease)

Apuohjelmat
18.9.2017 • Uusi artikkeli
Toimitus

MELD (Model for End-stage Liver Disease) -laskuria käytetään maksansiirron kiireellisyyden arvioimiseen. Se soveltuu myös erottamaan loppuvaiheen maksakirroosipotilaat ennusteeltaan paremmista. Laskuri ei sovellu alle 12-vuotiaille.

Maksasairautta pidetään yleensä merkittävänä vasta, kun lukuarvo 15 ylittyy. Arvon ylittäessä 25 kuolleisuus lisääntyy merkittävästi. Arvo voi muuttua hoidon myötä, ja se on hyvä tarkistaa kontrollikäyntien yhteydessä.

Menetelmää voidaan käyttää ainoastaan kliinisen arvion tukena, ei korvaajana, eikä se sovellu varfariinihoitoa saaville. Se ei myöskään kuvaa maksasairauteen liittyviä keuhko- tai neurologisia ongelmia eikä sarkopeniaa, jotka voivat olla potilaan merkittävimpiä oireita.

MELD-pisteet = 9.57 * ln(Krea/88.4) + 3.78 * ln(Bil/17.1) + 11.2 * ln(INR) + 6.43.

  • Pienin sallittu Krea 88.4 µmol/l, Bil 17.1 µmol/l ja INR 1.0, joiksi laskuri muuttaa näitä pienemmät arvot laskennan yhteydessä
  • Korkein sallittu Krea 353.6 µmol/l, joksi laskuri muuttaa tätä suuremmat arvot
  • Jos potilas on edeltävän viikon aikana ollut dialyysissä vähintään kahdesti tai saanut jatkuvaa veno-venoosia hemodialyysiä (CVVHD) ≥ 24 tuntia, laskuri käyttää kreatiniini-arvoa 353.6 µmol/l.

Kirjallisuutta

  1. Kamath PS, Kim WR, Advanced Liver Disease Study Group. The model for end-stage liver disease (MELD). Hepatology 2007;45(3):797-805. «PMID: 17326206»PubMed