Etusivu » Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt

Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt

Ensiapuopas
31.5.2012
Maaret Castrén, Henna Korte ja Kristiina Myllyrinne

Ihmisen elintoiminnoille on välttämätöntä, että solut saavat jatkuvasti happea. Jos hapensaanti estyy hengityksen ja verenkierron vakavien häiriötilojen vuoksi, solut alkavat vaurioitua nopeasti. Ulkoilman happi siirtyy sisäänhengityksen avulla keuhkoihin, josta se siirtyy edelleen vereen. Kun solut ovat käyttäneet hemoglobiinin hapen, syntyy aineenvaihdunnan tuloksena hiilidioksidia, joka poistuu uloshengityksessä. Sisäänhengitysilmassa on happea noin 21 % ja uloshengitysilmassa vielä ainakin 16 %.

Heikoimmin hapenpuutetta sietävät aivokudoksen solut, jotka vaurioituvat jo 4–6 minuutin kuluttua sydämenpysähdyksestä. Koska aivojen alueella veressä on happea vain 10–15 sekunnin tarvetta varten, autettava menettää nopeasti tajuntansa.

Hengitysvaikeudet

Hengitysvaikeudet voivat johtaa vakavaan hapenpuutteeseen, jonka vuoksi hengityksen jatkuminen tai hapen saanti on turvattava heti.

Hengitysvaikeuden syitä

1. Hengityseste, joka johtuu:

 • Tajuttomuudesta, jolloin nielun lihakset veltostuvat ja autettavan kielen tyviosa painuu taaksepäin nieluun.
 • Vierasesineestä, oksennuksesta tai verestä hengitysteissä.
 • Hengitysteiden vammasta, esimerkiksi kasvo- tai rintakehävamman yhteydessä (ks. «Tuki- ja liikuntaelinten vammat»1, Tuki- ja liikuntaelinten vammat).

2. Hengityslama, joka johtuu:

 • Aivovammasta
 • Selkäydinvammasta
 • Aivoverisuonten tukoksesta tai aivoverenvuodosta
 • Myrkytyksestä (ks. «Myrkytykset»2, Myrkytykset).

3. Hengitystiesairaus

 • Äkillinen hengitystieinfektio
 • Krooninen keuhkosairaus, astma «Astma»3

4. Sydänsairaus

Hapenpuute ei aina johdu hengitysvaikeudesta. Sen syynä voi olla myös häkämyrkytys (ks. «Myrkytykset»2 , Myrkytykset) tai hukkuminen (ks. «Toiminta ensiaputilanteissa»5, Toiminta ensiaputilanteessa).

Hengitysvaikeuden oireet

 • Hengitys ei ole normaalia. Se on korisevaa, vinkuvaa tai muuten äänekästä. Hengitys voi olla pinnallista tai haukkovaa, nopeaa tai hidasta.
 • Autettavalla on hengenahdistusta, hänen on vaikea puhua ja hän on hätäinen ja tuskainen.
 • Autettavan kasvot voivat olla hapenpuutteen takia harmaat tai sinertävät.

Vierasesine hengitysteissä

Ruuanpala, nappi, makeinen, jne. voi jäädä joskus syvälle nieluun kurkunpään korkeudelle ja tukkia hengitystiet.

Etenkin leikki-ikäiset lapset saattavat työntää kaiken löytämänsä suuhun, mistä esine helposti vahingossa joutuu hengitysteihin. Nieluun kiinni jäänyttä palaa ei tavallisesti näe suuhun katsottaessa eikä sitä pysty poistamaan sormin. Hengitystiet tukkiva vierasesine aiheuttaa äkillisen hengityspysähdyksen ja tukehtumisvaaran.

Kuva 2. Taivuta autettavan ylävartaloa alaspäin. Tavoitteena on saada pään taso vartaloa alemmaksi ja saada painovoima auttamaan vierasesineen irtoamista. Lyö kämmenellä 5 kertaa lapaluiden väliin.
Kuva 3. Jos lyönnit lapaluiden väliin eivät auta, käytä Heimlichin otetta. Aseta takakautta toinen käsi nyrkissä autettavan pallealle (ylävatsalle), ja tartu nyrkkiin toisella kädellä.
Kuva 4. Nykäise kahden nyrkin otteella taakse–ylös. Toista nykäisyjä tarvittaessa 5 kertaa. Jatka tarvittaessa vuorottelemalla 5 lyöntiä lapaluiden väliin, 5 nykäisyä taakse–ylös. Jos henkilö menee tajuttomaksi aloita painelu- ja puhalluselvytys. Elvytysrytmi on 30 painelua, 2 puhallusta (ks. luku «Aikuisen painelu-puhalluselvytys (PPE)»6, Painelu-puhalluselvytys).

Oireet, kun hengitysteissä on vierasesine

 • Autettava ei pysty yskimään, puhumaan eikä hengittämään.
 • Autettava on hätääntynyt, koska tuntee tukehtuvansa.
 • Huulet ja kasvot muuttuvat sinertäväksi.
 • Autettava menettää tajuntansa.

Toimi näin,kun hengitysteissäon vierasesine:Aikuinen

 • Kehota tajuissaan olevaa autettavaa yskimään.
 • Jos tila heikkenee, pyydä jotakuta paikalla olevista tekemään hätäilmoitus numeroon 112 tai tee hätäilmoitus itse.
 • Asetu tämän jälkeen autettavan taakse ja toimi kuvien osoittamalla tavalla.

Toimi näin, kun hengitysteissä on vierasesine: Lapsi, 1–8 vuotta

 • Ota lapsi syliisi ja pidä lapsen pään taso vartaloa alempana.
 • Lyö kämmenellä 5 kertaa lapaluiden väliin. Sovita lyöntivoima lapsen kokoon.
 • Jos tämä ei auta vierasesineen irrottamiseksi, pyydä jotakuta paikalla olevista tekemään hätäilmoitus numeroon 112 tai tee hätäilmoitus itse.
 • Mikäli vierasesine ei irtoa eikä lapsi ala hengittää, käytä Heimlichin otetta.
 • Jos lapsi menee tajuttomaksi, aloita painelu- ja puhalluselvytys. Elvytysrytmi on viiden alkupuhalluksen jälkeen 30 painelua, 2 puhallusta (ks. «Peruselvytys»7, Peruselvytys).

Toimi näin, kun hengitysteissä on vierasesine: Vauva, alle 1-vuotias

 • Ota lapsi syliisi ja pidä lapsen pään taso vartaloa alempana.
 • Lyö kämmenellä 5 kertaa lapaluiden väliin. Sovita lyöntivoima lapsen kokoon.
 • Jos tämä ei auta vierasesineen irrottamiseksi, pyydä jotakuta paikalla olevista tekemään hätäilmoitus numeroon 112 tai tee hätäilmoitus itse.
 • Käännä tämän jälkeen vauva selälleen päätä ja niskaa tukien ja paina kahdella sormella rintalastan alaosaa 5 kertaa.
 • Jos tämä ei auta, vuorottele 5 lyöntiä lapaluiden väliin ja 5 painelua rintalastaan.
 • Jos lapsi menee tajuttomaksi, aloita painelu-puhalluselvytys. Elvytysrytmi on viiden alkupuhalluksen jälkeen 30 painelua ja 2 puhallusta (ks. «Peruselvytys»7, Peruselvytys).

Hengitystieinfektio

Hengitystieinfektio aiheuttaa etenkin lapselle turvotusta kurkunpään seutuun. Kurkunpään tulehduksessa «Kurkunpäätulehdus (laryngiitti) lapsella»8 tavallisia oireita ovat yöllä alkava hengenahdistus, vinkuva sisäänhengitys, "haukkuva" yskä ja kuume. Lapsen itku vaikeuttaa jo ennestään vaikeaa hengitystä.

Toimi näin hengitystieinfektion aiheuttamassa hengenahdistuksessa

 • Nosta lapsi istuvaan asentoon ja rauhoita häntä.
 • Anna lapsen hengittää viileää ulkoilmaa tai anna hänelle höyryhengitystä. Viileä ulkoilma on parempi vaihtoehto, kun hengittäminen on vaikeaa. Viileässä kurkunpään seudun turvotus laskee nopeammin kuin lämpimässä. Höyrystyvää ilmaa syntyy, kun olet lapsen kanssa virtaavan lämpimän veden läheisyydessä, kuten esimerkiksi kylpyammeen tai suihkun vieressä. On kuitenkin varottava aiheuttamasta palovammoja.
 • Soita hätänumeroon 112, jos hengenahdistus ei mene nopeasti ohi ja tilanne selvästi vaikeutuu, jos lapsen tajunnantaso laskee ja lapsi on kovin unelias.

Krooninen keuhkosairaus

Kroonista keuhkosairautta (astma «Astma»3 ja krooninen keuhkotulehdus) sairastavan hengitys voi joskus yllättäen vaikeutua, jolloin hän tarvitsee apua. Hengitysteiden lihakset supistuvat kohtauksen aikana voimakkaasti. Hengitysvaikeuden voivat laukaista monet eri tekijät, kuten allergia «Allergiat»9, psyykkinen jännitys, hengitystieinfektio, pakkasilma tai fyysinen rasitus. Selvää syytä ei ole aina helppo osoittaa.

Vaikeutuneen astman ja kroonisen keuhkoputkentulehduksen oireet

 • Autettavan on vaikea hengittää, etenkin uloshengitys on pitkä ja vinkuva.
 • Puhuminen on vaikeaa, ja autettava on ahdistunut.
 • Hengitys ja sydämen syke nopeutuvat.
 • Autettava on väsynyt, ja tajunnan taso vaihtelee.
 • Huulet sinertävät.
 • Autettavaa uhkaa hengityspysähdys.

Toimi näin, kun kyseessä on vaikeutunut astma tai krooninen keuhkoputkitulehdus

 • Anna autettavan valita hyvä lepoasento, joka säästää hänen voimiaan hengitystyöhön.
 • Huolehdi huoneen tuuletuksesta, jotta autettava voi hengittää raitista ilmaa.
 • Jos autettavalla on krooniseen keuhkosairauteen lääkitys, auta häntä ottamaan sitä ohjeen mukaisesti.
 • Soita hätänumeroon 112, jos vaikeutunut hengitys ei korjaannu nopeasti tai tilanne pahenee.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112 uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.

Hyperventilaatio

Hyperventilaatiolla tarkoitetaan tihentynyttä hengitystä, jonka syynä voi olla hapenpuute. Tällöin henkilö hengittää nopeammin saadakseen enemmän happea. Hyperventilaation syynä voivat olla keuhkokuume «Keuhkokuume (pneumonia) aikuisilla»10, krooninen keuhkosairaus tai sydänsairaus. Sen voi aiheuttaa myös hengenvaa-rallinen keuhkoveritulppa eli embolia.

Toimi näin hyperventilaatiossa

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Auta henkilö puoli-istuvaan asentoon.
 • Valvo autettavan hengitystä ja verenkiertoa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112 uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
Kuva 8. jolla on hengitysvaikeuksia, tuetaan puoli-istuvaan asentoon.

Hyperventilaatio-oireyhtymässä veren matala hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa hengitysoireiden lisäksi sydämentykytystä, huimausta, heikotusta sekä sormien ja huulten pistelyä. Taustalla on usein paniikkihäiriö. Tila ei ole vaarallinen ja autettava tietää usein itse miten tulee toimia.

Toimi näin, kun autettavalla on lääkärin jo aiemmin toteama hyperventilaatio-oireyhtymä

 • Keskustele ystävällisesti mutta määrätietoisesti henkilön kanssa.
 • Yritä saada hänet puhumaan, sillä puhe muodostuu uloshengityksen aikana ja autettava ei puhuessaan voi hengittää sisään. Voit puhuttamalla autettavaa saada tilanteen korjatuksi.
 • Jos henkilö ei rauhoitu ja hengitysvaikeus jatkuu, soita 112.
 • Ohjaa henkilö tarvittaessa lääkäriin.

Verenkierron häiriöt

Solujen hapentarpeen turvaaminen ja solutoimintojen ylläpitäminen vaatii toimivaa verenkiertoa. Sydän ja verisuonisto toimivat suljettuna putkistona, jossa sydän pitää veren liikkeellä. Sydän on ontto lihas, joka on jakautunut kahteen puoliskoon. Kummassakin puoliskossa on eteinen ja kammio. Sydämen suorittama pumppaustyö perustuu rytmiseen supistumiseen, jolloin sydämen onteloissa oleva veri työntyy eteenpäin.

Sydän toimii automaattisesti eikä tarvitse ulkopuolisia ärsykkeitä supistuakseen. Säännöllisin väliajoin sydän lähettää sähköisen impulssin, joka voidaan rekisteröidä sydänsähkökäyränä eli EKG:nä. Impulssi saa aikaan sydämen supistumisen ja paineaallon, jonka voimme tuntea sykkeenä esimerkiksi rannevaltimolta tai kaulavaltimolta. Aikuisen normaali syketaajuus on noin 60–80 ja pikkulapsen noin 100 kertaa minuutissa.

Kun tunnustelet sykettä, kiinnitä huomio siihen, onko syke nopea vai hidas, voimakas vai heikko, säännöllinen vai epäsäännöllinen. Tunnet myös sen, onko iho kuiva vai kostea, lämmin vai kylmä.

Terveellä nuorella henkilöllä verenpaine on yleensä 120/80 mm Hg. Korkeampi arvo kuvaa systolista painetta eli painetta sydämen supistuessa ja alempi arvo kuvaa diastolista lepopainetta. Verenpaine on erilainen eri ikäkausina ja yleensä kohoaa iän lisääntyessä.

Aikuisessa on verta noin viisi litraa, lapsen verimäärä on noin 8 % lapsen painosta. Veren määrän on oltava riittävä, verisuoniston ehyt ja sydämen on kyettävä pumppaamaan verta, jotta verenkierto olisi turvattu. Hengitysilmassa on oltava riittävästi happea, hengityksen on toimittava esteettömästi ja veressä on oltava riittävästi happea hemoglobiinin kuljettamiseksi. Jos jokin tämän ketjun lenkeistä pettää, elimistön hapenkuljetus heikkenee ja solujen hapensaanti kärsii.

Kuva 11. Sykkeen voit helposti mitata joko ranteen sisäpuolelta, heti peukalon tyven yläpuolelta, noin 5 cm peukalon tyvestä kyynärtaipeeseen päin, tai kaulavaltimon alueelta niin sanotun aataminomenan vierestä.
Kuva 13. Vauvan sykkeen voit mitata olkavarren sisäsivulta.

Sokki

Sokki on eri syistä aiheutuva verenkierron häiriötila, jossa solut joutuvat vakavaan hapenpuutteeseen.

Sokin syyt

 • Suuret verenvuodot, jos menetetty verimäärä on 20 % tai enemmän.
 • Laajojen palovammojen aiheuttama nestehukka.
 • Rajun ripulin tai runsaan oksentelun aiheuttama nestehukka.
 • Sydämen pumppausvoiman pettäminen esimerkiksi sydäninfarktissa «Sydäninfarkti»11
 • Vaikea infektio.
 • Voimakas allerginen reaktio, anafylaktinen sokki, esimerkiksi lääkeaineesta tai hyönteisen pistosta tai ruoka-aineista.

Sokin oireet ovat melko samanlaiset riippumatta sokin syystä. Ne johtuvat osin elimistön yrityksistä korjata häiriö ja osin syntyneistä elintoimintojen vajauksista. Vakavan loukkaantumisen tai sairastumisen yhteydessä sokki voi kehittyä hyvin nopeasti.

Sokin oireet

 • Syke on nopea ja heikosti tunnettavissa.
 • Iho ja raajojen kärkiosat ovat aluksi viileät, myöhemmin kalpeat ja kylmänhikiset.
 • Kuumeisella infektiopotilaalla sokissakin raajat ovat lämpimät.
 • Hengitys on tihentynyt.
 • Autettava on levoton ja tuskainen, myöhemmin sekava.
 • Janon tunne ja pahoinvointi ovat mahdollisia.
 • Tajunnan häiriöt ovat tavallisia vakavassa sokissa.
Kuva 14. Peittele sokkitilassa oleva autettava lämpimästi, esimerkiksi huovin tai avaruuspeitteellä. Lämmönhukan aiheuttamat vilunpuistatukset lisäävät elimistön hapentarvetta.

Toimi näin, kun autettavalla on uhkaavan sokin oireita

 • Tyrehdytä verenvuodot.
 • Soita hätänumeroon 112.
 • Aseta autettava pitkälleen, jotta matalakin verenpaine riittäisi turvaamaan aivojen verenkierron.
 • Nosta alaraajat koholle sopivaa tukea käyttäen. Tällöin veri virtaa alaraajoista tärkeiden sisäelinten käyttöön.
 • Käännä tajuton, hengittävä autettava kylkiasentoon. Kylkiasennossakin voi alaraajoja hiukan kohottaa.
 • Tarkkaile hengitystä ja huolehdi siitä, että hengitystiet pysyvät auki.
 • Kipu pahentaa sokkia. Kipua vähentävät autettavan varovainen käsittely ja murtumien tukeminen.
 • Suojaa autettava kylmältä ja eristä hänet kylmästä alustasta.
 • Rauhoita autettavaa keskustelemalla hänen kanssaan. Auttajan luoma turvallisuus estää osaltaan sokin pahenemista.
 • Älä anna sokkitilassa olevalle mitään suun kautta, vaikka hän valittaa janoa. Juominen johtaa sokkia pahentavaan oksenteluun, koska vakavasti sairaalla suolisto on lamaantunut.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112 uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.

Anafylaktinen sokki

Anafylaksialla tarkoitetaan koko elimistöön kohdistuvaa nopeaa vasta-aineen laukaisemaa reaktiota. Esimerkiksi jokin lääke, ampiaisen tai mehiläisen pisto tai ruoka-aine voi muutamassa sekunnissa tai minuutissa aiheuttaa hengenvaarallisen reaktion, anafylaktisen sokin.

Anafylaktisen sokin oireet

 • Autettavalla voi olla hengitysvaikeuksia.
 • Kasvot, kieli, suun limakalvot ja nielu voivat turvota.
 • Autettavalla voi olla nokkosrokkotyyppistä ihottumaa.
 • Sokin oireet kehittyvät nopeasti.

Toimi näin anafylaktisessa sokkitilanteessa

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Jos autettavalla on hengitysvaikeuksia, aseta hänet puoli-istuvaan asentoon.
 • Aseta autettava tarvittaessa pitkälleen ja nosta alaraajat koholle, jotta matalakin verenpaine riittäisi turvaamaan aivojen verenkierron.
 • Jos autettavalle on määrätty adrenaliinia ensiapulääkkeeksi ja hänellä on lääke mukana, anna adrenaliinipistos välittömästi. Jos hän on tajuissaan ja pystyy nielemään, voit käyttää myös kyypakkausta eli kortisonitabletteja ohjeen mukaan. Niiden teho ei kuitenkaan riitä korvaamaan jatkohoitoa.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112 uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.

Äkillinen rintakipu

Rintakipu on aina vakava oire. Välitöntä ensiapua vaativat rintakivut, joiden syynä on sydäninfarkti «Sydäninfarkti»11 tai angina pectoris -tyyppinen rintakipu, johon 2 omaa "nitroa" ei auta.

Sepelvaltimotukoksessa sydänlihaksen jokin osa vaurioituu hapenpuutteesta. Nopealla hätäilmoituksen teolla voit huomattavasti parantaa autettavan selviämisennustetta ja kuntoutumista. Ammattiauttajien aloittama liuotushoito heti tapahtumapaikalla tai nopea kuljetus sepelvaltimoiden pallolaajennushoitoon vähentää sydänlihaksen vaurioita.

Tavallisin äkkikuoleman syy on sepelvaltimotaudin «Sepelvaltimotauti»12 aiheuttama sydämen pumppaustoiminnan keskeytyminen.

Rytmihäiriö

Monet kokevat joskus sydämensä lyövän poikkeuksellisen hitaasti, nopeasti tai muuten epä-säännöllisesti. Jos nämä tuntemukset kestävät vain hetken, ne ovat yleensä vaarattomia eivätkä tarvitse mitään hoitoa. Usein niiden syynä voi olla kahvin tai alkoholin nauttiminen tai valvominen. Jos henkilöllä on todettu aiemmin sydämessä rytmihäiriöitä, hän voi ottaa siihen määrättyä lääkettä ohjeen mukaan.

Jos rytmihäiriötuntemukseen liittyy hengitysvaikeus, rintakipu tai hyvin heikko olo, on syytä soittaa hätänumeroon 112.

Sydäninfarktin oireet

 • Kova, puristava rintakipu, joka voi säteillä käsivarteen, kaulalle, lapaluiden seutuun tai hartioihin.
 • Autettava on tuskainen, kylmännihkeä ja usein pahoinvoiva.
 • Autettavalla voi olla hengenahdistusta.
 • Diabeetikoilta ja vanhuksilta ei sydäninfarktille tyypillisiä oireita voida aina selvästi havaita.
 • Naisilla on usein hyvin epätyypillisiä oireita.

Toimi näin rintakiputilanteessa

 • Soita hätänumeroon 112, jos aikaisemmin terveellä henkilöllä on rintakipuja.
 • Soita hätänumeroon 112, jos "nitrolääkitystä" käyttävän henkilön omat lääkkeet (2 nitroa parin minuutin välein) eivät auta.
 • Rauhoita autettavaa ja aseta hänet ehdottomaan lepoon. Kivuttomin asento on yleensä puoli-istuva.
 • Jos oireet ovat selvät, anna autettavalle 250 mg asetyylisalisyyliä pureskeltavaksi tai veteen liuotettuna (mm. Aspirin®, Acetysalic®, Asapor®, Disperin®, Primaspan®). Lääke pienentää sydänlihasvaurioita. Lääkettä ei anneta, jos autettava on lääkkeelle allerginen.
 • Jos autettava menee elottomaksi, soita 112 ja aloita painelu-puhalluselvytys (ks. «Peruselvytys»7, Peruselvytys). Hätäkeskuspäivystäjä ohjeistaa sinua tarvittaessa.
 • Soita uudestaan hätänumeroon 112, aina jos autettavan tilanne muuttuu.

Aivoverenkierron häiriöt

Tukos tai verenvuoto aivojen verisuonistossa aiheuttaa aivoverenkierron häiriön, joka voi johtaa aivohalvaukseen «Aivohalvaus (aivoinfarkti ja aivoverenvuoto)»13.

Erilaisia aivoverenkierron häiriöitä esiintyy etenkin vanhemmilla henkilöillä. Riskitekijöitä ovat korkea verenpaine «Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)»14, verisuonten kalkkeutuminen, diabetes «Diabetes ("sokeritauti")»15, tupakointi, ylipaino «Lihavuus»16 ja liikunnan puute. Terveillä elämäntavoilla voi vähentää aivohalvauksen riskiä.

Aivoverenvuodossa valtimo repeää ja aivojen verenkierto häiriintyy, jolloin syntyy kudosvaurioita. Repeämiseen voi johtaa valtimon seinämän rappeutuminen tai synnynnäinen rakenneheikkous.

Aivoverenkiertohäiriöiden tunnistaminen ja pikainen hoidon aloittaminen parantavat autettavien ennustetta ratkaisevasti. Pysyvät vauriot jäävät mahdollisimman pieniksi, jos ammattiapua saadaan nopeasti paikalle. Jo kymmenen minuutin viive lisää pysyvien vaurioiden mahdollisuutta.

Mikäli oireet häviävät nopeasti, on kyseessä ohimenevä aivoverenkierron häiriö, mutta siinäkin tapauksessa on syytä hakeutua hoitoon.

Kuva 17. Aivoveritulppa aiheutuu valtimon tukkeutumisesta, jolloin osa aivokudoksesta vaurioituu hapen puutteen vuoksi.

Aivoverenkierron häiriön oireet

 • Ennakoivina oireina voivat olla pahoinvointi ja päänsärky, joka varsinkin aivoverenvuodossa alkaa äkillisesti.
 • Äkillinen toispuolinen halvaus tai lihasheikkous, mikä ilmenee käden ja jalan voimattomuutena ja liikkumattomuutena. Tämän voi todeta kokeilemalla autettavan käsien puristusvoimaa.
 • Suupieli roikkuu, nieleminen on vaikeaa.
 • Puhe on puuromaista tai autettava ei pysty puhumaan.
 • Tajunnan tason muutokset: autettava voi mennä tajuttomaksi.

Toimi näin aivoverenkierron häiriössä

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Rauhoita autettavaa ja aseta hänet ehdottomasti lepoon.
 • Valvo hengitystä ja verenkiertoa (ks. «Peruselvytys»7, Peruselvytys ).
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112 uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.

Verenvuoto ilman vammaa

Näkyvä verenvuoto on helppo havaita, mutta sisäiset verenvuodot voivat olla salakavalia.

Sisäisen verenvuodon syitä voivat olla suuren verisuonen (aortan) repeäminen tai vatsalaukusta tai suolistosta tapahtuva verenvuoto. Oireena maha-suolikanavasta tulevasta verenvuodosta voi olla musta uloste tai verinen ripuli. Yksi nuorten naisten sisäisen verenvuodon syy voi olla kohdunulkoinen raskaus. Hedelmöittynyt munasolu kiinnittyy kohdun ulkopuolelle, tavallisesti munajohtimeen. Tämä voi aiheuttaa verenvuodon vatsaonteloon ja verenvuotosokin. Tilanne vaatii pikaisen hoidon sairaalassa, kuten sisäiset verenvuodot yleensä.

Toimi näin, kun autettavalla on sisäinen verenvuoto ilman vammaa

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Valvo hengitystä ja verenkiertoa (ks. «Peruselvytys»7, Peruselvytys ).
 • Anna sokin oireenmukainen ensiapu.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112 uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.

Tajunnan häiriöt

Tajunnan häiriöt voivat kehittyä nopeasti tai hitaasti. Tämän vuoksi auttajan on seurattava autettavan tajunnassa tapahtuvia muutoksia kunnes vastuu autettavasta siirtyy ammattiauttajalle.

Tajuttomuuden syitä ovat mm.

Tapahtumapaikalla on pyrittävä selvittämään, mikä on ollut tajuttoman terveydentila ennen tajut-tomuutta. Onko hänellä mahdollisesti pysyviä sairauksia, joista tajuttomuus voisi johtua. Tajuttomuus voi johtua myös muista syistä. Autettavaa on autettava heti, ja tajuttoman ensiapu on syystä riippumatta aina sama.

Pyörtyminen

Tavallinen pyörtyminen «Pyörtyminen (synkopee)»19 on lyhytaikainen tajuttomuus, joka aiheutuu aivojen verensaannin het-kellisestä häiriöstä. Syynä pyörtymiseen voivat olla kipu, jännitys, järkytys tai vain pitkään paikallaan seisominen, erityisesti lämpimässä säässä. Kun lämpökuormituksen vaikutuksesta verenkierto ohjautuu paljolti iholle ja alaraajoihin, aivojen verensaanti heikkenee hetkellisesti ja seuraa äkillinen lyhytkestoinen tajunnan menetys.

Pyörtymisen oireet

 • Heikotus, kalpeus ja huimaus.
 • Lyhytkestoinen tajunnan menetys.

Toimi näin pyörtymistilanteissa

 • Poissulje elottomuus.
 • Tarkista, että autettava hengittää.
 • Kohota pyörtyneen jalkoja.
 • Sisätiloissa viilennä huonetta avaamalla ikkuna.
 • Avaa kaulus ja mahdolliset kiristävät vaatteet.
 • Jos autettava ei virkoa muutamassa minuutissa, on kysymyksessä muu tila kuin pyörtyminen.

Tajuttomuus

Tajuton henkilö on tukehtumisvaarassa, sillä nielun lihakset ovat tajuttomalla veltot ja kieli pyrkii painumaan syvälle nieluun. Erityisen suuri tukehtumisvaara on silloin, jos tajuton makaa selällään tai pää on etukenossa. Henkilö on tajuton, jos häntä ei saada hereille puhuttelemalla ja ravistelemalla, mutta hän hengittää. Tajuton on aina käännettävä kylkiasentoon.

Kuva 18. Tajuttoman kurkunpään lihakset veltostuvat ja kieli pyrkii painumaan nieluun.
Kuva 19. Pään taivuttaminen taaksepäin avaa nielun ja hengitys voi kulkea vapaasti.

Toimi näin, kun autettava on tajuton

 • Soita hätänumeroon 112, jos autettava ei herää puhutteluun ja ravisteluun.
 • Avaa hengitystiet ja tarkista, hengittääkö autettava normaalisti (ks. «Peruselvytys»7).
 • Jos autettava hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112 uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Muista, että tajuttomalle ei saa antaa mitään suuhun, ei edes lääkkeitä tukehtumisvaaran vuoksi.

Tajuttoman kääntäminen kylkiasentoon

Tajuton henkilö on hyvin raskas kääntää ja useita auttajia voidaan tarvita.

Kuva 20. Nosta autettavan toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin ja toinen käsi rinnan päälle
Kuva 21. Nosta autettavan takimmainen polvi koukkuun. Tartu kiinni autettavan hartiasta ja koukussa olevasta polvesta ja käännä hänet kylkiasentoon.
Kuva 23. Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin. Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan. Varmista pään asento niin, että hengitystiet pysyvät auki.

Kouristelu

Aivojen toimintahäiriöt voivat aiheuttaa autettavalle tahattomia lihasnykäyksiä ja kouristuksia, joihin voi liittyä myös tajuttomuutta. Kouristusten syyn löytäminen vaatii usein jatkotutkimuksia.

Kouristelun syynä voivat olla epilepsia «Epilepsia aikuisella»18, aivoverenvuoto «Aivohalvaus (aivoinfarkti ja aivoverenvuoto)»13, aivokasvain ja aivojen tulehdustaudit. Myös alkoholin pitkäaikaisen käytön äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa kouristuskohtauksia.

Korkea kuume voi aiheuttaa pienille lapsille kouristuksia. Kuumekouristus «Kuumekouristus»20 voidaan usein ehkäistä pitämällä lapsen hoitoympäristö viileänä kuumeen aikana. Myös voimakkaan itkukohtauksen aikana lapsen hengitys voi salpautua, jolloin hän muuttuu kasvoiltaan sinertäväksi, menee tajuttomaksi ja kouristaa muutaman kerran raajojaan. Tilanne voi näyttää vanhemmista vakavalta, mutta kohtaus menee ohi itsestään. Jos kohtaus ei hellitä muutamassa minuutissa ja kyseessä ei ole itkukouristus (affektikramppi), on soitettava hätänumeroon 112.

Epileptisellä kohtauksella tarkoitetaan ohimeneviä aivotoiminnan häiriöitä, jotka johtuvat poikkeavasta purkauksellisesta aivosähkötoiminnasta. Purkaus saattaa levitä alkamiskohdastaan laajemmalle aivoissa, ja sen sijainnista ja leviämisalueesta riippuu, minkälaisia oireita kohtauksen aikana ilmaantuu.

Tavallisimpia kohtausoireita ovat tajunnan häiriöt, kouristelu, aistihäiriöt tai käyttäytymisen häiriöt. Kuka tahansa voi saada yhden epileptisen tajuttomuus-kouristuskohtauksen elämänsä aikana esimerkiksi runsaan valvomisen, stressin, alkoholin tai joidenkin lääkeaineiden käytön seurauksena. Epilepsiasta puhutaan vasta, kun henkilöllä on toistuva taipumus saada kohtauksia ilman erityisiä altistavia tekijöitä. Useimmat epilepsiaa sairastavista pysyvät lääkityksellä kohtauksettomina. Noin 45 000 suomalaista saa lääkehoitoa epilepsiaansa. Kouristelu on aina vakava oire, ja autettava on toimitettava sairaalaan, ellei hänen tiedetä sairastavan epilepsiaa.

Tajuttomuus-kouristuskohtauksen oireet

 • Henkilö menettää tajuntansa, kaatuu ja hänen vartalonsa jäykistyy.
 • Jäykistymistä seuraavat nykivät kouristukset. Kun kouristuskohtaus on alkanut, sitä ei voi pysäyttää. Kouristelu kestää yleensä vain 1–2 minuuttia.

Toimi näin tajuttomuus-kouristuskohtauksessa

 • Huolehdi, ettei henkilö kolhi päätään tai muuten vahingoita itseään, mutta älä yritä estää kouristusliikkeitä.
 • Kouristelevan suuhun ei pidä työntää mitään, sillä se vaikeuttaa hengitystä.
 • Yritä kääntää henkilö kylkiasentoon heti kun kouristukset vähenevät.
 • Tee hätäilmoitus numeroon 112, jos kouristelu kestää yli 5 minuuttia tai jos kohtaus uusiutuu.
 • Jos autettava ei kouristuskohtauksen jälkeen hengitä eikä hänellä ole verenkierron merkkejä, aloita painelu-puhalluselvytys (ks. «Peruselvytys»7). Muista, että 5 % sydämenpysähdyksistä alkaa hapenpuutteesta johtuvilla kouristuksilla.
 • Jos epilepsiaa sairastavan kohtaus menee itsestään ohi, varmista, että henkilö on täysin toipunut ennen kuin lähdet paikalta.

Tajunnan hämärtymiskohtaus

Tajunnan hämärtymis-kohtauksen oireet

 • Kohtauksen aikana autettava vaikuttaa sekavalta. Hän saattaa toistaa tiettyä mekaanista liikettä, esimerkiksi kävelee päämäärättömästi, hieroo käsiään, nyppii vaatteitaan tai maiskuttelee.
 • Sairastunut ei tiedä, mitä tapahtuu eikä pysty vastaamaan kysymyksiin.

Toimi näin

 • Pysyttele kohtauksen saaneen lähettyvillä, ja yritä tarvittaessa varovasti ohjailla häntä niin, ettei hän vahingoita itseään. Kohtaus kestää yleensä vain muutaman minuutin.
 • Älä yritä estää kohtauksen saaneen liikkumista, sillä hän todennäköisesti vastustaa sinua.
 • Tee hätäilmoitus numeroon 112, jos tilanne ei ole ohi 5 minuutin kuluessa. Tämäkin kouristuskohtaus voi olla hyvin vakava pitkään jatkuessaan.
 • Jos epilepsiaa sairastavan kohtaus menee itsestään ohi, varmista, että henkilö on täysin toipunut ennen kuin lähdet paikalta.
Kuva 24. Autettavalta voi löytyä hänen perussairauttaan osoittava merkki. Varo kuitenkin, ettei merkki johda sinua harhaan. Kysymyksessä voi olla myös muu sairastuminen.

Diabetes

Yksi tajuttomuuden syy voi olla verensokerin epätasapaino. Ihmisen veren sokeripitoisuuden pitää pysyä tiettyjen raja-arvojen välillä. Veren sokeripitoisuutta säätelee insuliini, jota haima erittää.

Diabetesta «Diabetes ("sokeritauti")»15 on kahta päätyyppiä: nuoruustyypin ja aikuistyypin diabetes. Yhteistä molemmille on aineenvaihdunnan häiriö, jonka takia veren sokeripitoisuus kasvaa liian suureksi. Avaintekijänä on insuliinihormonin erityksen loppuminen, määrän riittämättömyys tai vaikutuksen heikkeneminen. Nuoruustyypin eli tyypin 1 insuliini-diabeteksen hoidossa korvataan puuttuva insuliinineritys lääkityksellä, ja aikuistyypin eli tyypin 2 diabetestä voidaan hoitaa lääkkeettömästi, tai tabletti-lääkityksellä.

Diabetes on todettu liki 200 000 suomalaisella, lisäksi 50 000 sairastaa sitä tietämättään.

Tyypin 2 diabetes on metabolinen tauti, joka altistaa sydän- ja verisuonitaudeille. Siksi diaabeetikot usein syövät myös aspiriinia.

Insuliinituntemus ja sokki

Insuliinituntemus tarkoittaa insuliinisokkia edeltäviä hälytysmerkkejä, jolloin diabeetikko voi vielä estää verensokerin laskun nauttimalla nopeasti ruokaa tai juomaa.

Jos veren sokeripitoisuus on jo liian pieni, aivot eivät saa enää tarpeeksi ravintoa ja diabeetikko menee tajuttomaksi insuliinisokin takia. Sokki on mahdollinen silloin kun autettava käyttää joko insuliinia tai haiman insuliinineritystä lisääviä tabletteja ja on laiminlyönyt syömisen. Myös liiallinen liikunta, alkoholi tai raskaus voi aiheuttaa verensokerin laskun.

Insuliinisokin oireet

 • Hikoilu, heikotus, vapina, kalpeus.
 • Poikkeava käytös: ärtyisyys, levottomuus
 • Epäselvä puhe.
 • Näön hämärtyminen ja kaksoiskuvat.
 • Horjuva liikkuminen.

Toimi näin insuliinisokkitilanteessa

 • Jos autettava on tajuissaan ja pystyy itse pitämään lasia kädessä, anna sokeripitoista juotavaa tai syötävää, esimerkiksi 4–8 sokeripalaa, lasillinen mehua, jotain maitotuotetta tai virvoitusjuomaa (ei kevytjuomaa), pieni suklaapatukka (muista, että hunaja voi aiheuttaa allergisen reaktion).
 • Elleivät oireet helpotu 10 minuutissa, anna lisää saman verran juotavaa tai syötävää kuten edellä.
 • Jos autettava menettää tajuntansa, soita hätänumeroon 112.
 • Tajuttomalle autettavalle ei koskaan saa laittaa mitään suuhun tukehtumisvaaran takia.
 • Käännä autettava kylkiasentoon, ja huolehdi hengityksestä.
 • Jos ambulanssin tulo kestää kauan (yli 20 min) ja autettavalla on käytössä verensokerin kohottamiseen tarkoitettu glukagoniruiske, voi joku autettavan lähipiiriin kuuluva antaa injektion niin kuin hänet on opetettu.

Happomyrkytys (kooma)

Happomyrkytys «Asidoosi (elimistön nesteiden liiallinen happamuus)»21 syntyy hitaasti ja se on insuliinisokkia harvinaisempi. Diabeetikon veren soke-ripitoisuus on tällöin erittäin suuri, ja virtsaan erittyy sekä sokeria että ketoaineita eli happoja. Insuliinin puuttuminen johtaa ensin happomyrkytykseen ja lopulta tajuttomuuteen eli koomaan. Tila kehittyy hitaasti ja voi olla hengenvaarallinen. Se vaatii aina sairaalahoidon.

Happomyrkytyksen oireet

 • Runsas juominen ja tiheä virtsaaminen.
 • Väsymys, pahoinvointi.
 • Vatsakivut.
 • Iho on punakka.
 • Hengitys on syvä ja siinä on asetonin haju.
 • Uneliaisuus ja tajunnan häiriöt, tajuttomuus.

Toimi näin happomyrkytystilanteessa

 • Soita numeroon 112.
 • Jos autettava on tajuton, käännä hänet kylkiasentoon ja huolehdi hengityksestä.