Etusivu » Myrkytykset

Myrkytykset

Ensiapuopas
31.5.2012
Maaret Castrén, Henna Korte ja Kristiina Myllyrinne

Suomessa tapahtuu myrkytyksiä tai lääkeyliannostuksia vuosittain arviolta 10 000, ja noin 1 000 kuolee niihin. Suurimmassa osassa myrkytystapauksista kyseessä on aikuinen, joka on nauttinut alkoholia tai lääkkeitä. Myrkytystilanteissa ovat yhä useammin taustalla perinteiset tai uudet huumausaineet. Pienten lasten myrkytyskuolemat ovat nykyisin harvinaisia. Häkämyrkytykseen kuolee vuosittain noin 100.

Myrkyllisten aineiden joutuminen elimistöön

Myrkytysoireiden vakavuus ja niiden ilmaantumisen nopeus riippuvat aineesta ja määrästä sekä siitä, millä tavoin myrkky on joutunut elimistöön. Pistoksena tai hengitysteitse saatu myrkky vaikuttaa nopeasti, ja myrkkykaasujen hengittäminen suljetussa tilassa voi aiheuttaa nopean kuoleman. Suun kautta saadun myrkyn vaikutus ilmenee yleensä hitaasti, mutta henkeä uhkaavia oireita voi ilmaantua jopa ensioireina.

Oikean ensiavun ja ensihoidon kannalta on tärkeää selvittää mahdollisimman tarkkaan:

 • Mikä aine on aiheuttanut myrkytyksen?
 • Kuinka suuresta määrästä on kysymys?
 • Milloin myrkytys on tapahtunut?

Myrkytyksen aiheuttaja (lääkkeet, sienet ja kasvit) on syytä viedä henkilön mukana sairaalaan.

Tavallisimmat myrkytysten aiheuttajat

Yleisimmät kodin myrkyt, jotka ovat uhkana pääasiassa pienille lapsille, ovat pesu- ja puhdistusaineet sekä lääkkeet ja alkoholi. Ihoa ärsyttävät aineet voivat olla erittäin myrkyllisiä joutuessaan elimistöön joko nieltynä tai hengitettynä. Tällaisia ovat vahvat hapot, emäksiset aineet ja liuottimet, kuten esimerkiksi bensiini, petroli, tärpätti ja tinneri. Esimerkiksi konetiskiaine ja viemäreiden avaamiseen tarkoitetut aineet ovat vaarallisia syövyttävyytensä takia.

Myrkylliset sienet ja kasvit

Myrkyllisiä sienilajeja on Suomessa noin viisikymmentä ja ne sisältävät vaikutuksiltaan erilaisia myrkkyjä. Sienten myrkkypitoisuus saattaa vaihdella muun muassa kasvuympäristön, kasvukauden ja iän mukaan. Myös syötävät sienet voivat aiheuttaa erilaisia oireita. Syinä voivat olla esimerkiksi väärä ruuanvalmistustapa, allerginen reaktio tai huonosti sulava ateria.

Kasvien myrkyllisyyttä on yliarvioitu. Vakavat kasvimyrkytykset ovat Suomessa nykyisin harvinaisia.

Kuva 2. Valkokärpässieni aiheuttaa nopeasti maksavaurion. Korvasieni, suosittu ruokasieni on tappavan myrkyllinen käsittelemättömänä.

Myrkytysten ensiapu

Toimi näin myrkytystilanteissa

 • Jos autettavalla ei ole selkeitä myrkytykseen viittaavia oireita, mutta epäilet myrkytyksen mahdollisuutta tai haluat neuvoja ja toimintaohjeita, soita Myrkytystietokeskukseen, puhelin (09) 471 977 24 h/vrk tai puhelinvaihde (09) 4711.
 • Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.
 • Älä okseta.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112 uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.

Selvitä ennen Myrkytystietokeskukseen soittamista:

1. Mitä ainetta epäilet: pesuainetta, lääkettä, alkoholia, kasvia vai sientä?

 • Tarkasta näkyykö autettavan suussa esimeriksi lääkemassaa, jälkiä kasvista tai jostain aineesta.
 • Haistele, tunnetko hengityksessä jonkin tietyn hajun.

2. Minkä määrän autettava on niellyt?

 • Laske jäljellä olevat pillerit, jolloin voi selvitä, paljonko puuttuu.
 • Selvitä, paljonko pesuainetta puuttuu, jne.

3. Miten pitkä aika tapahtuneesta on kulunut?

 • Kysele tai selvitä muulla tavoin, kuinka paljon aikaa on kulunut aineen joutumisesta elimistöön.

Soiton jälkeen, noudata Myrkytystietokeskuksesta saamiasi ohjeita esimerkiksi lääkehiilen annostuksesta.

Apteekissa myytävä lääkehiili on tehokkain ensiapu lääke-, kasvi- ja sienimyrkytyksissä. Myrkytysten hoidossa tarvittava lääkehiilimäärä on kuitenkin suuri. Hiilijauhepullo on kätevin, koska pullo sisältää aikuisellekin riittävän kerta-annoksen (50 g). Lääkehiiltä annostellaan lapsille myrkytyksissä 1 g/kg. Lääkehiiltä voi antaa niin lapselle kuin aikuisellekin ohjeen mukaan. Nopeasti annettu lääkehiili estää myrkyllisten aineiden imeytymistä mahalaukusta. Lääkehiiltä ei saa antaa petrolituotetta tai syövyttävää ainetta juoneelle.

Taulukko 1. Myrkyt, niiden aiheuttamat oireet ja tarvittavat toimenpiteet
Myrkky Oireet Toimi näin
Nielty Lääkkeet, sienet, kasvit, alkoholi
 • Pahoinvointi, oksentelu
 • Vatsakipu, ripuli
 • Päänsärky
 • Ihottumaa, iholla kutinaa ja paikallista turvotusta
 • Kouristuksia
 • Tajunnan häiriöitä
 • Älä okseta.
 • Jos autettava on tajuissaan, anna lääkehiiltä ohjeen mukaan.
 • Toimita autettava lääkäriin.
 • Soita Myrkytystietokeskukseen. Hätätilanteessa soita 112.
 • Käännä tajuton, tokkurainen kylkiasentoon.
 • Aloita tarvittaessa elvytys.
Hapot, emäksiset aineet, liuottimet
 • Pahoinvointi, oksentelu
 • Vatsakipu, ripuli
 • Päänsärky
 • Ihottumaa, iholla kutinaa ja paikallista turvotusta
 • Kouristuksia
 • Tajunnan häiriöitä
 • Älä okseta.
 • Jos autettava on tajuissaan, anna syövyttävää myrkkyä nielleelle aikuiselle lasillinen ja lapselle puoli lasillista vettä tai maitoa.
 • Toimita autettava lääkäriin.
 • Hätätilanteessa soita 112.
 • Käännä tajuton, tokkurainen kylkiasentoon.
 • Aloita tarvittaessa elvytys.
Hengitetty Häkä, nestekaasu, kloori, liuottimet
 • Päänsärky, pahoinvointi
 • Kalpeus, sinerrys tai punakkuus
 • Hengitysvaikeuksia, hengityspysähdys
 • Sekavuus, humalainen käytös, uneliaisuus
 • Vie autettava välittömästi ulos raittiiseen ilmaan tai tuuleta tila.
 • Tue tajuissaan oleva puoli-istuvaan asentoon.
 • Hätätilanteessa soita 112.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Käännä tajuton, tokkurainen kylkiasentoon.
 • Aloita tarvittaessa elvytys.
Iholle, silmiin Hapot, lipeä, liuottimet, hyönteis- ja rikkakasvimyrkyt
 • Ärsytysihottumaa, punoitusta
 • Rakkulanmuodostusta
 • Polttavaa kipua
 • Pahoinvointia, oksentelua
 • Huimausta, päänsärkyä
 • Huuhtele iho välittömästi haalealla vedellä.
 • Riisu vaatteet, ja jatka huuhtelua vähintään 20–30 minuuttia.
 • Huuhtele silmiin joutunutta myrkkyä 20–30 minuuttia.
 • Toimita autettava lääkäriin.

Häkämyrkytys

Häkä eli hiilimonoksidi on väritön ja hajuton kaasu, joka siirtyy helposti keuhkojen kautta verenkiertoon. Sen olemassaoloa hengitysilmassa ei ole mahdollista havaita muutoin kuin alkavien oireiden perusteella. Lieviä altistuksia ja päänsärkynä ilmeneviä myrkytysoireita ilmenee jo tupakansavussa ja ruuhkaliikenteessä. Auton pakokaasun häkäpitoisuus voi tappaa suljetussa tilassa jopa 10 minuutissa. Tulipalon tai kytevän palon uhri altistuu usein häkäkaasulle. Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin artikkeli häkämyrkytyksestä «Häkämyrkytys»1.

Toimi näin häkämyrkytystilanteessa

 • Vie autettava välittömästi raittiiseen ilmaan.
 • Hätätilanteessa soita numeroon 112.
 • Aseta tajuissaan oleva puoli-istuvaan asentoon.
 • Käännä tajuton, tokkurainen autettava kylkiasentoon.
 • Aloita tarvittaessa elvytys.

Myrkytystapaturmien ehkäisy

Toimi näin myrkytysten ehkäisemiseksi

 • Pidä vaaralliset aineet pois lasten ulottuvilta.
 • Palauta vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet apteekkiin hävitettäviksi.
 • Tutustu kaikkiin käyttämiesi kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin.
 • Kun käytät torjunta-aineita, käytä suojavaatetuksen lisäksi myös kasvosuojainta. Peseydy työn jälkeen.
 • Tunne alkoholin ja lääkkeiden riskit sekä muiden päihteiden riskit.

Päihteet

Päihteet luokitellaan sosiaalisiin päihteisiin kuten alkoholi ja tupakka sekä huumeisiin. Huumeisiin luetaan huumausaineet, tekniset liuottimet ja lääkkeet.

Päihteet aiheuttavat vakavia myrkytyksiä. Seurauksina voivat olla hengityslama, sydämen rytmihäiriöt tai sydämenpysähdys sekä psykoottisuus. Käyttäjiä on menehtynyt sekä ensimmäisiin kokeiluihin että pitkäaikaiskäytön seurauksin.

Suomessa sekakäyttö on hyvin yleistä ja aineiden yhteisvaikutukset voivat olla arvaamattomia. Jos käyttäjä ei ole heräteltävissä tai peruselintoiminnoissa on häiriöitä, on nopea lisäavun paikalle kutsuminen soittamalla hätänumeroon 112 tärkeää.

Päihdemyrkytyksen oireet ja päihtyneen tunnistaminen

 • Sekava käytös ja puhe, mahdollisesti harhaisuus
 • Uneliaisuus, syrjään vetäytyminen tai ylivilkkaus
 • Aggressiivisuus ja ennalta-arvaamattomuus
 • Alkoholin, kannabiksen tai lääkkeen haju
 • Silmänmustuaisen muutokset: laajeneminen tai supistuminen
 • Nopeat mielialan vaihtelut

Toimi näin

 • Osoita käyttäjälle, että et ole uhkana vaan tarvittaessa tukena.
 • Pidä keskustelu mahdollisimman asiallisena ja neutraalina.
 • Anna oireenmukaista ensiapua.
 • Mahdollisuuksien mukaan selvitä, mitä ainetta ja paljonko asianomainen on käyttänyt ja onko hän käyttänyt samaa ainetta aiemminkin.
 • Viestitä, että et hyväksy käyttöä, mutta kunnioitat silti käyttäjää ihmisenä.
 • Ole määrätietoinen, mutta ystävällinen.
 • Ohjaa käyttäjä rauhalliseen ympäristöön.
 • Suojaa itseäsi toimimalla mieluiten toisen henkilön kanssa, rauhallisesti ja käyttämällä suojakäsineitä, jos siihen on mahdollisuus.
 • Älä jätä huonossa kunnossa olevaa käyttäjää yksin, huolehdi hänet tarvittaessa jatkohoitoon.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka ja soita 112 uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
Taulukko 2. Päihdetietoa vaikuttaja-aineiden mukaan ryhmiteltynä
Alkoholi eli etanoli Aine aiheuttaa ensin verensokerin nousua ja myöhemmin laskua sekä tajuttomuutta ja hengityslamaa.
Liimat, maalit ja liuottimet Impattavat liimat, maalit ja tekniset liuottimet syrjäyttävät hapen. Sydämen rytmihäiriöiden riski.
Amfetamiini ja muut stimulantit Aine lisää aivopaineen nousua, aivoverenvuodon ja sydämen rytmihäiriöiden tai sydämenpysähdyksen riskiä.
Ekstaasi Lämmönsäätelyjärjestelmän pettäminen aiheuttaa elimistön kuivumista ja lämpötilan nousua.
Opiaatit, morfiini, subutex, heroiini Aineet aiheuttavat verenpaineen laskua, tajuttomuutta ja hengityslamaa.
Kannabis Aineen vaikutuksesta verenpaine vaihtelee, syke nopeutuu ja verensokeri laskee. Voi aiheuttaa äkillistä sekavuutta ja psykoosin.
Hallusinogeenit Aineet voivat aiheuttaa psykoottisuutta ja harhakuvia itsestä ja muista.

Päihdevalistus

Huumeiden myyjät tarjoavat yhä useammin nuorille päihteitä. Yhä nuoremmat kokeilevat huumeita ystäväpiirissä.

Nuoret tarvitsevat sosiaalisia ja tiedollisia valmiuksia kieltäytyäkseen huumeiden käytöstä. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeätä ja yhdessä ne voivat luoda turvalliset puitteet nuoren kasvulle.

Kasvattajien tehtävä on vahvistaa nuoren arvomaailmaa ja antaa hänelle keinoja valita päihteetön vaihtoehto. Kun on olemassa merkkejä mahdollisesta käytöstä (esimerkiksi kaveripiirin muuttuminen, selvittämättömät poissaolot, lisääntynyt rahantarve), on asiaan tartuttava viipymättä. On tärkeää viestittää, ettei käyttöä voida hyväksyä, mutta on syytä välttää moralisointia ja syyllistämistä. Nuori tarvitsee tietoa erilaisista aineista, selviytymisen vaihtoehdoista ja hoitopaikoista. Ammattiapua löytyy terveydenhuollon, koulu-, sosiaali- tai nuorisotoimen kautta. Omaiset ja nuori itse voivat saada tietoa ja tukea myös monien kansalaisjärjestöjen kautta.

Varhainen puuttuminen

Mitä varhaisemmassa vaiheessa päihteiden käytön lopettaa, sen vähemmän on aiheutunut haittoja ja sen helpompaa lopettaminen on. Alkuvaiheessa syntyviä haittoja ei vielä nähdä tai niitä vähätellään.

Lähiyhteisössä tapahtuva puuttuminen on erittäin tärkeätä. Kuvaamalla näkemäänsä ja tilannetta, voi havahduttaa henkilön tunnistamaan päihteiden käytön hallinnan heikkenevän. Puutu siis rohkeasti, mutta kunnioittavasti päihteiden käyttöön niin lähiyhteisössä kuin ensiaputilanteissa.

Tupakoinnin salliva asenne on tutkimusten mukaan suurin riski nuorten huumeiden käytön aloitukselle.