Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Lentävät hyönteiset
 
 

Fluori

Terve suu
15.9.2009
Kaarina Sirviö

Fluoria on pieniä ja hyvin vaihtelevia määriä lähes kaikkialla: maaperässä, vedessä, kasveissa ja eläimissä. Näin ollen ruokavalio sisältää fluoria, ja sitä saadaan yleensä ravinnon kautta riittävästi. Pääasiallisia lähteitä ovat juomavesi (fluoripitoisuus 0,7–1,2 mg/l), tee ja meren elävät. Fluoria on ihmisen elimistössä eniten luustossa ja hammaskiilteessä, ja sen määrä riippuu fluorin kokonaissaannista. Fluoria ei pidetä välttämättömänä hivenaineena ihmiselle, mutta sitä pidetään suotuisana ja terveyttä ylläpitävänä. Niillä alueilla, joissa talousvedessä fluoria on yli 1,5 mg/l, veden ja fluorihammastahnan käyttöä tulee rajoittaa (ks «Fluorin käyttö lapsella»1)

Varsinaista fluorin puutosta ei tunneta, mutta vähäinen fluorimäärä elimistössäi on yhteydessä hampaiden reikiintymisen kanssa (ks. «Lapsen kariesbakteeritartunnan ehkäisy»2, «Fluorin käyttö lapsella»1 ja «Karies (hampaan reikiintyminen)»3). Suurin vaikutus on veden fluoripitoisuudella. Jos se on pieni, fluorin saantia pitäisi turvata muilla keinoilla.

Fluori ja suun terveys

Fluori ehkäisee hampaiden reikiintymistä vähentämällä kariesta aiheuttavien bakteerien aineenvaihduntaa ja vähentämällä siten kiilteen liukenemista happohyökkäyksen yhteydessä. Happohyökkäyksellä tarkoitetaan happovaikutusta, joka syntyy hiilihydraattipitoisen aterian jälkeen bakteerien aineenvaihdunnasta aiheuttaen mineraalien liukenemista. Fluori vahvistaa mineraalien saostumista ja uudelleen kiinnittymistä kiilteeseen. Fluorin vaikutus on pääasiassa paikallinen.

Fluorin käytöstä on suuri hyöty kaikenikäisten hampaille. Erityisen tärkeää fluorin saanti on hampaiden puhkeamisvaiheessa, koska kiilteen mineralisaatio eli kovettuminen on vielä kesken ja jatkuu vielä hampaan puhkeamisen jälkeen.

Fluorin käyttö

Fluorihammastahnan käyttö kahdesti päivässä aamuin illoin on nykysuosituksen mukaan riittävää sekä lasten että aikuisten fluorin saannin turvaamiseksi. Parhaimmillaan hammastahna vähentää reikiintymisriskin puoleen. Fluorin määrä on oleellisin hammastahnan tehokkuuteen vaikuttava tekijä. Terveille aikuisille fluorin lähteeksi riittää 1100–1500 ppm (1 ppm = mg litrassa tai kilossa) eli 0,11–0,15-prosenttinen fluorihammastahna kaksi kertaa vuorokaudessa . Jotta fluori vaikuttaisi pidempään suussa, suu huuhdellaan vain kevyesti hampaiden puhdistuksen jälkeen.

Erityisesti alle kouluikäisellä on tärkeä noudattaa varovaisuutta hammastahnan ja muiden fluorituotteiden käytössä hammasfluoroosin ehkäisemiseksi (taulukko «Hammastahnan määrä ja fluoripitoisuus.»1). Hammasfluoroosi johtuu liiallisesta fluorin saannista, joka aiheuttaa hampaisiin valkoisia läikkiä. Hammasfluoroosissa kiille on hauras ja helposti lohkeava ja karioituva kiilteen vajavaisen mineralisaation vuoksi.

Alle kouluikäiset voivat käyttää fluorihammastahnaa, kun lapsen ensimmäiset hampaat ovat puhjenneet. Tahnaa laitetaan hammasharjalle aluksi vain niin, että lapsi maistaa sen ja kun lapsi osaa sylkeä, voi tahnan määrää hiukan lisätä. Jos tahnaa annostellaan riittävän vähän, lapsi voi käyttää fluoripitoisuudeltaan samaa hammastahnaa kuin aikuiset.

Erikoistahnoista hammaskiven muodostumista estävää tahnaa (ks. «Erikoistahnojen käyttö»4) ei ole syytä käyttää lapsilla. Vaihtoehtona on käyttää lapsille tarkoitettuja hammastahnoja, joiden fluoripitoisuus on matalampi kuin aikuisten hammastahnoissa (500–1100 ppm, 0,05 %–0,11 %). Jos käyttöveden fluoripitoisuus on yli 1,5 mg/l, alle 5-vuotiaille ei suositella fluorihammastahnan käyttöä.

Lisäfluorin tarve

Lisäfluori voi olla hyödyllinen, jos henkilöllä on vastapuhjenneita hampaita, hampaiden reikiintymisalttius on lisääntynyt tai syljeneritys vähentynyt. Suun terveydenhoidon asiantuntija arvioi yhdessä asiakkaan kanssa lisäfluorin tarpeen. Annostukseen vaikuttaa myös käytetyn veden fluoripitoisuus. Raskaus tai imetys eivät ole esteenä lisäfluorin käytölle.

Lisäfluori kuten fluoritabletit, -purukumit tai -liuos olisi hyvä ajoittaa eri aikaan kuin fluorihammastahnan käyttö, jotta fluorista saatava hyöty jakautuisi tasaisesti päivän aikana. Koska fluorin vaikutus on lähinnä paikallinen, fluoritabletti on nieltynä lähes hyödytön. Suun terveydenhuollossa käytetään lisäfluorina yleisimmin fluorilakkaa. Lakan paikallisvaikutus on hyvä, koska se pysyy hyvin hampaan pinnalla.

Taulukko 1. Hammastahnan määrä ja fluoripitoisuus.
F-pitoisuusTahnamäärä: pieni herneTahnamäärä: koko harjaMäärä tabletteina
Aikuisten tahna0,15 %0,8 mg3,4 mg3–14 kpl
0,1 %0,6 mg2,3 mg3–10 kpl
Lapsen tahna0,05 %0,3 mg1,1 mg2–5 kpl

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi