Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Lentävät hyönteiset
 
 

Urheilijoiden suun terveys

Terve suu
15.9.2009
Helinä Keskinen

Urheilijoiden ruokailutavat sekä harjoittelu- ja kilpailuaikataulut voivat vaarantaa suun terveyttä. Urheilevien lasten ja nuorten suun terveydestä huolehtiminen on erityisen tärkeää.

Urheilu voi olla riski lasten ja nuorten hampaiden terveydelle. Vain osaksi kovettuneet äskettäin puhjenneet hampaat reikiintyvät helposti, jos nautitaan usein makeita juomia ja jos samalla suuhygienian ylläpito jää vajaaksi.

Joissakin urheilu- ja liikuntalajeissa on mahdollisuus saada suun alueen tapaturma (ks. «Huulten ja suun pehmytosien haavat ja ruhjeet»1, «Hammastapaturmat»2, «Hampaan siirtyminen tai irtoaminen»3 ja «Leukamurtumat»4). Koska vaurioiden hoito voi olla hankalaa, on tapaturmien ehkäisemiseksi syytä käyttää hammas- ja kasvosuojia aina, kun se on mahdollista. Vasta vähän aikaa suussa olleiden hampaiden tapaturmat voivat häiritä hampaiden juurten kehitystä.

Ruokavalio ja urheilujuomat

Urheilijan ruokavaliossa erityisesti juomatavat heikentävät suun terveyttä. Reipas liikunta aiheuttaa janoa ja kuivattaa suuta. Hampaille haitallista on juoda kuivaan suuhun hapanta juomaa, esimerkiksi urheilu- tai energiajuomaa tai muuta sitruunahappoa sisältävää juomaa, jonka pH on matala, noin 2–4.

Vaikka juoma ei sisältäisi sokeria, aiheuttaa sen happamuus hammaspintojen eroosiota. Urheilijat juovat usein ja pieniä määriä, mikä kuivaan suuhun juotuna on selkeä eroosioriski (ks. «Juomat ja suun terveys»5). Jos juoma sisältää sokeria, on lisänä hampaiden reikiintymisriski.

Energiantarve kasvaa liikunnan aikana. Säännöllisesti syöty monipuolinen ruoka takaa riittävän enrgiansaannin jo ennen urheilusuoritusta. Erityisen tärkeää se on nuorilla, joilla energiaa kuluu myös kasvamiseen. Lisäenergia otetaan helposti makeista juomista ja makeisista, mutta niistä saatu energia kuluu nopeasti. Yleensä janojuomaksi harjoituksissa ja kilpailuissa riittää pelkkä vesi. Vain erityistilanteissa, pitkäkestoisen ja rasittavan urheilusuorituksen aikana voi olla tarpeen juoda urheilujuomaa.

Tietyissä urheilulajeissa seurataan painoa tarkasti. Jatkuva pyrkimys hoikkuuteen voi johtaa sairaalloiseen laihduttamiseen eli anoreksia nervosaan (ks. «Syömishäiriöt ja suun terveys»6). Se aiheuttaa muiden ongelmien lisäksi myös hampaiden eroosiota, sillä vatsasta nousee suuhun hampaita syövyttävää happoa.

Nuuska

Lähinnä joukkueurheilululajeihin liittyy nuuskan käyttöä, joka monin tavoin vaarantaa suun terveyden. Nuuska ei paranna suorituskykyä, vaikka monet nuoret ja urheilijat luulevat niin. Päinvastoin sen aiheuttama verenkierron hidastuminen lisää liikuntavammojen vaaraa ja hidastaa palautumista rasituksen jälkeen. Nuuskaan syntyy helposti riippuvuus, josta on vaikea päästä eroon (ks. «Nuuska ja suun terveys»7).

Urheilijan päivärytmin vaikutus

Urheilijan päivärytmi voi poiketa selvästi vähemmän liikkuvan päivästä. Suun terveyden kannalta on tärkeää pitää huolta ateria-ajoista. Terveelliset välipalat antavat energiaa ja ne voi ujuttaa sopiviin väleihin, riittävän kauaksi liikunnan alkamisajankohdasta.

Urheilun ajankohta voi olla varhain aamulla tai myöhään illalla. Suuhygieniasta huolehtimisesta aamuin illoin ei pidä tinkiä, vaikka urheilu alkaisi varhain tai päättyisi myöhään. Suun kuivuus aiheuttaa ylimääräisen riskin suun terveydelle, minkä vuoksi fluorin käyttöä voi olla tarpeen tehostaa normaalin fluorihammastahnan lisäksi.

Suun terveydenhuollossa laaditaan tarvittaessa henkilökohtainen suun terveydenhoidon aikataulu, jossa huomioidaan urheilusta johtuvat poikkeamat esimerkiksi ruokailuajoissa.

Urheiluseuran rooli

Urheiluseurojen sekä niiden valmentajien ja huoltajien toiminta suun terveyttä ylläpitävin periaattein on tärkeää. Erityisesti junioritoiminnassa aikuisten ohjeilla ja mallikäyttäytymisellä on suuri merkitys.

Urheiluseurojen tulee opastaa jäseniään syömään terveellisesti ja monipuolisesti, pitämään vettä perusjanojuomana sekä käyttämään tapaturmien ehkäisemiseksi tarpeellisia suojia. Myös terveellisten eväiden tekemiseen ja ksylitolin käyttöön makeisina seura voi antaa suosituksensa. Lisäksi tulee suhtautua kielteisesti tupakan, nuuskan, alkoholin ja huumeiden käyttöön esimerkiksi kilpailumatkoilla.

Taulukkoon «Urheilijan suun terveyteen vaikuttavat asiat»1 on kerätty urheilijan suun terveyteen edullisesti ja haitallisesti vaikuttavia asioita.

Taulukko 1. Urheilijan suun terveyteen vaikuttavat asiat
Terveyteen vaikuttava asiaSuositeltava tapaHaitallinen tapa ja sen vaikutus
Alle 16- vuotiailla hampaiden kehitys keskenHyvät terveystottumukset (ravinto, suuhygienia, fluori, ksylitoli)Epäsäännölliset ja puutteelliset terveystottumukset heikentävät hampaiden tervettä kehitystä.
Tapaturmat suun alueellaHammas- ja kasvosuojat käytössä sekä asiallinen käyttäytyminen kaikissa tilanteissaIlman hammas- ja kasvosuojia sekä "koheltaen" aiheutuu suun alueen tapaturmia. Hampaiden juurenkehitys voi häiriytyä.
Janojuomat VesiSokeria sisältävät juomat aiheuttavat hampaiden reikiintymistä ja happamat juomat hammaseroosiota.
RavintoMonipuolinen ruoka säännöllisin väleinYksipuolinen ruoka ja makeat välipalat eivät anna kestävyyttä.
SuuhygieniaSäännöllinen suun puhdistus, fluorin käyttöSuun puhdistuksen laiminlyönti aiheuttaa suun sairauksia.
PäivärytmiAteriat ja välipalat säännöllisin väleinEpäsäännölliset ateria- ja välipala-ajat heikentävät suun terveyttä
Nuuska ja muut päihteetEi ole käytössäPäihteitä käytössä, heikentävät suun terveyttä.
Urheiluseuran rooliPeriaatteet suun terveyttä tukevia, aikuisten esimerkkiLipsumista ja välinpitämättömyyttä terveystapojen suhteen, vaikuttaa joukkueen terveystapoihin.

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi