Etusivu » Välittömät rintarekonstruktiot rintasyövän hoidossa

Välittömät rintarekonstruktiot rintasyövän hoidossa

31.10.2007

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä länsimaissa – Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain yli 4 000 naista, joista puolet alle 65-vuotiaina. Enemmistö rintasyöpäpotilaista paranee nykyisin sairaudestaan ja kuolleisuus on vähentynyt alle 20 prosenttiin. Hoidettavien ja hoidettujen potilaiden määrän kasvaessa hoidon vaatimien resurssien ja toisaalta hoidon jälkeisen elämänlaadun merkitys kasvaa.

Rintasyövän hoito on kehittynyt huimasti viime vuosikymmeninä, mutta syövän kirurginen poisto on säilyttänyt asemansa rintasyövän hoidon kulmakivenä. Rintasyöpäkirurgia on kehittynyt vuosien mittaan kudoksia säästävämpään suuntaan ja kirurgisen hoidon esteettiseen lopputulokseen kiinnitetään lisääntyvää huomiota. Useissa tutkimuksissa onkin osoitettu hyvän esteettisen lopputuloksen merkitys psykososiaalisen sairastuvuuden vähenemiselle.

Rinnan kirurginen poistaminen on edelleen välttämätöntä monissa rintasyöpätyypeissä, mutta rinnan myöhäisrekonstruktioiden sijaan uusi rinta voidaan nykyisin usein rakentaa välittömästi rinnanpoiston yhteydessä, jos potilas rekonstruktiota toivoo. Tällöin esteettisesti optimaalinen tulos on saavutettavissa ihoa säästävällä rinnanpoistolla ja välittömällä rekonstruktiolla omista kudoksista muodostettavan siirteen avulla. Tarvittaessa rekonstruktiossa voidaan lisäksi käyttää silikoniproteesia. Välitön rekonstruktio rinnanpoiston yhteydessä on myös taloudellisesti ja inhimillisesti ylivertainen menetelmä myöhäisrekonstruktioon verrattuna, sillä potilas selviää kahden suuren leikkauksen sijaan yhdellä ja säästöä syntyy niin sairaalahoidon pituudessa, leikkauskapasiteetissa kuin sairaslomien pituudessakin.

Rintarekonstruktioleikkaukset ovat kuitenkin herättäneet kiivasta keskustelua niiden syövänhoidollisista vaikutuksista. Rintarekonstruktioiden on pelätty lisäävän rintasyövän paikallisen uusiutuman riskiä tai peittävän alleen ja hidastavan uusiutuman havaitsemista. Erityinen huoli on liittynyt ihoa säästävään rinnanpoistoon, sillä on epäilty, että ihon säästäminen lisäisi paikallisen uusiutuman vaaraa.

Tässä väitöskirjatutkimuksessa on tutkittu ihoa säästävän rinnanpoiston kirurgista ja syövänhoidollista turvallisuutta laajassa potilasaineistossa, joka käsittää kaikki HYKS:ssä vuosina 1992–2006 leikatut yli 400 rintasyöpäpotilasta, joille on tehty välitön rintarekonstruktio.

Väitöstutkimus osoittaa välittömän rintarekonstruktion olevan kirurgisesti turvallinen toimenpide, jonka jälkeiset vakavat komplikaatiot ovat harvinaisia. Lisäksi tutkimus osoittaa ihoa säästävän rinnanpoiston ja välittömän rintarekonstruktion olevan myös syövänhoidollisesti turvallinen hoitomuoto, sillä rekonstruktiopotilailla ei esiinny enempää syövän uusiutumia kuin pelkän rinnanpoiston jälkeenkään.

Tuomo Meretojan väitöskirja, Immediate Breast Reconstructions in the Treatment of Breast Cancer (Välittömät rintarekonstruktiot rintasyövän hoidossa), tarkastettiin 26.10. Helsingin yliopistossa.