Alkoholipäihtymys

Lääkärikirja Duodecim
14.11.2015
psykiatrian erikoislääkäri Matti Huttunen

Alkoholipäihtymys on luonteeltaan runsaan alkoholin käytön aiheuttama myrkytystila, jossa henkilö ei kykene hallitsemaan itseään tai käyttäytyy tilanteeseen nähden sopimattomasti (esimerkiksi aggressiivisesti tai asiattoman seksuaalisesti). Hänen puheensa on sekavaa tai epäselvää, hän ei kykene koordinoimaan liikkeitään, hän horjahtelee tai hänen tarkkaavaisuutensa tai muistinsa on heikentynyt.

Kyky päihtymättä sietää runsasta alkoholin käyttöä on ominaisuus, johon liittyy selvästi kohonnut riski alkoholisoitua. Tämän vuoksi hyvän sietokyvyn omaavien tulee varoa tavallistakin enemmän säännöllistä alkoholin käyttöä.

Vakavassa alkoholimyrkytyksessä henkilön tajunnan taso on heikentynyt, eikä häntä kyetä herättämään tajuihinsa. Yli 3 promillen humalatila on hengenvaarallinen. Lääkkeiden tai muiden päihteiden samanaikainen käyttö lisää alkoholin toksisuutta.

Itsehoito ja hoito

Päihtymystilan hoito on alkoholin käytön lopettaminen. Jos humalaista ei kyetä lainkaan herättämään, hänet tulee toimittaa kiireellisesti terveyskeskukseen tai selviämisasemalle. Hyvin voimakas alkoholimyrkytys voi olla hengenvaarallinen. Jos humalainen on väkivaltainen, hänet tulee toimittaa poliisin tuella putkaan.

Lisää tietoa alkoholista

100 kysymystä ravinnosta, Kuinka paljon alkoholia uskaltaa juoda? Ks. «Alkoholi»1.

Käytettyjä lähteitä

Seppä K, Alho H, Kiianmaa K: Alkoholiriippuvuus. Kustannus Oy Duodecim, 2013.