Psykoosin esioireiden lääkehoito

Lääkkeet mielen hoidossa
27.11.2015
Matti O. Huttunen

Varsinainen akuutti psykoosi ei yleensä ala äkillisesti, vaan sitä edeltää useimmiten viikkoja tai joskus kuukausia kestävä esioireiden jakso. Tänä aikana potilaalla esiintyy lisääntyvässä määrin lieviä tai ohimeneviä psykoosin esioireita. Ennen ensimmäistä psykoosia tällainen esioirevaihe saattaa nuorella kestää jopa vuosia. Tänä aikana henkilö voi vähitellen eristäytyä tai käyttäytyä aiemmasta poikkeavalla tavalla.

Jos nuorella tai nuorella aikuisella esiintyy psykoosien esioireiden kaltaisia oireita (taulukko «Psykoosien lääkehoidon käytäntöä»1) pitempään tai voimakkaina, hänen kannattaa ottaa yhteyttä psykiatriin. Nuori alkaa eristäytyä, hänellä ei ole ystävä- ja kaverisuhteita tai ne katkeavat, hän ei huolehdi itsestään tai yrittää jopa vahingoittaa itseään, riitelee kovasti vanhempien tai opettajien kanssa, joutuu tappeluihin, ei pärjää koulussa ja koulumenestys heikkenee tai hän lintsaa koulusta, hän rikkoo jatkuvasti rajojaan tai alkaa jo hyvin nuorena harrastamaan satunnaista seksiä. Tällaisten oireiden ilmetessä on usein viisasta aloittaa lääke- tai muu hoitokokeilu, vaikka nuorella ei olisikaan vielä esiintynyt akuutteja psykooseja. Lääkehoitokokeilu mahdollisen ensipsykoosin estämiseksi kannattaa aloittaa etenkin, jos nuorella ilmenee lieviä ohimeneviä psykoottistyyppisiä oireita tai jos joku nuoren lähisukulaisista sairastaa tai on sairastanut skitsofreniaa tai muuta psykoottista sairautta. Lääkehoito on kuitenkin aina osa kokonaishoitoa ja parhaat tulokset esioireiden hoidossa on saatu yhdistämällä lääkehoitoon kognitiivinen tai muu sopiva psykoterapia.

Jos nuoren esioireet ovat luonteeltaan selvästi psykoottisia, lääkkeenä käytetään pieniannoksista toisen polven psykoosilääkettä tai perinteisistä psykoosilääkettä. Jos psykoosialttiilla nuorella esioireet ovat pääosin ahdistusoireita, lääkkeenä voidaan käyttää joko pelkkiä bentsodiatsepiineja (ks. taulukko «Lääkityksen jatkaminen ja estohoito kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä»2), bentsodiatsepiinin ja psykoosilääkkeen yhdistelmää tai joskus myös masennuslääkettä.

Hashiksen ja marijuanan ("pilvi") käyttö lisää selvästi psykoottisiin tiloihin alttiiden nuorten tai aikuisten riskiä sairastua skitsofreniaan. Psykoosialttiin henkilön tulee tämän vuoksi aina välttää marijuanan tai hashiksen käyttöä.

Psykoosin esioireiden tunnistaminen on tärkeää myös etenkin potilailla, joilla on jo ilmennyt ensimmäinen akuutti psykoosi tai jotka ovat kärsineet toistuvista akuuteista psykooseista. Esioireiden ilmetessä tai muuttuessa jokapäiväisiksi kannattaa ottaa yhteyttä lääkäriin, jotta mahdollisesti tarvittava lääkitys voidaan aloittaa tai käytettävää lääkeannosta suurentaa.

Ajoissa aloitetulla hoidolla voidaan usein joko estää ensipsykoosi tai toistuvat akuutit psykoosit tai ainakin olennaisesti lievittää niitä. Samalla pienenevät sairauden kielteiset vaikutukset opintoihin tai muuhun elämään.

Omega-3-rasvahappojen säännöllinen käyttö voi osalla viivästyttää tai estää psykoosien ilmenemisen.

Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin psykoosia käsittelevä artikkeli «Psykoosi (mielisairaus)»3.