F60.1 Eristäytyvä (skitsoidi) persoonallisuus
Schizoid personlighetsstörning
Personalitas schizoides

Huomautukset

Persoonallisuushäiriölle on ominaista vetäytyminen pois tunnepitoisista, sosiaalisista ja muista suhteista mielikuvitukseen, yksinäisiin harrastuksiin ja itsetutkiskeluun. Kyky ilmaista tunteita ja kokea mielihyvää on rajoittunut.
Diagnostiset kriteerit:
A. Täyttää persoonallisuushäiriön (F60) yleiset kriteerit.
B.Vähintään neljä seuraavista:
(1) vain harvat asiat tai toiminnat tuottavat mielihyvää
(2) tunne-elämän kylmyys, etäisyys tai tunteiden latistuminen
(3) puutteellinen kyky ilmaista joko helliä, lämpimiä tunteita tai vihaisuutta muita kohtaan
(4) välinpitämättömyys sekä kiitoksen että arvostelun suhteen
(5) vain vähäinen kiinnostus sukupuoliseen kanssakäymiseen muiden kanssa (ottaen huomioon iän)
(6) jatkuva yksinäisten toimintojen asettaminen etusijalle
(7) mielikuvitusmaailma ja itsetutkistelu hallitsevat ajattelua
(8) korkeintaan yksi tai ei yhtään läheistä ystävää tai luottamuksellista ihmissuhdetta tai ei haluakaan läheiseen ihmissuhteeseen
(9) tahaton kyvyttömyys ottaa mitenkään huomioon vallitsevia sosiaalisia normeja tai tapoja

Luku

V Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt F00–F99

Ryhmä

F60–F62 Persoonallisuushäiriöt ja persoonallisuuden muutokset

F60–F62 Määritetyt persoonallisuushäiriöt, sekamuotoiset ja muut persoonallisuushäiriöt sekä pitkäaikaiset persoonallisuuden muutokset

F60–F69 Aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt


ICD-10-diagnoosia vastaavat ICPC-2-koodit


Diagnoosiin liittyvät SPAT-koodit