Erilaisia imusolmukesyöpätyyppejä on useita kymmeniä. Osa imusolmukesyövistä käyttäytyy hyvin rauhallisesti, eikä hoitoa ehkä tarvita lainkaan. Eräät imusolmukesyövät kasvavat ja leviävät nopeasti. Näissä tautimuodoissa hoito aloitetaan heti diagnoosin selvittyä.

Imusolmukesyöpä alkaa nimensä mukaisesti imusolmukkeista tai muissa elimissä sijaitsevasta imukudoksesta. Sairaus ilmenee useimmiten suurentuneina imusolmukkeina, jotka tuntuvat kivuttomina patteina kaulalla, kainaloissa tai nivustaipeissa. Jos näillä alueilla esiintyy kivuttomia patteja, jotka eivät häviä viikossa tai parissa, on syytä hakeutua lääkäriin.

Sairaus voi alkaa myös syvällä vatsan alueella ja rintaontelossa olevista imusolmukkeista tai muiden elinten imukudoksesta, jolloin suurentuneet imusolmukkeet näkyvät yleensä vain kuvantamistutkimusten avulla.

Imusolmukesyövän diagnoosi tehdään kudosnäytteen tutkimuksen perusteella. Kudosnäyte otetaan sairastuneesta kohdasta, yleensä imusolmukkeesta. Joskus diagnoosiin päästään luuydinnäytteen tai muun näytteen, kuten suolen koepalan, mikroskooppisen tutkimuksen perusteella. Sairauden levinneisyyden selvittämiseksi tehdään yleensä tietokonekerroskuvaus ja otetaan lantion luusta luuydinnäyte. Tarvittaessa tehdään lisäksi magneetti- tai PET-TT-kuvaus.

Imusolmukesyöpää on kahta päätyyppiä. Hodgkinin tauti ilmenee usein nuorilla aikuisilla, ja siihen sairastuu Suomessa noin 150 henkeä vuodessa. Muita imusolmukesyöpiä eli non-Hodgkin-lymfoomia todetaan noin 1 400 suomalaisella vuodessa. Niihin sairastuneiden keski-ikä on 60 vuotta, mutta sairaus voi puhjeta myös nuoremmalla iällä, harvoin lapsilla.

Hodgkinin tauti

Hodgkinin taudissa potilaat ovat imusolmukkeiden suurentumista lukuun ottamatta usein muuten oireettomia. Osalla esiintyy kuumetta, yöhikoilua, laihtumista ja voimakasta kutinaa. Hodgkinin taudin hoito riippuu sen alatyypistä, levinneisyydestä ja oireista. Hoitona käytetään useimmiten solunsalpaajien yhdistelmää ja niiden lisäksi tarvittaessa sädehoitoa.

Hoito tehoaa hyvin, sillä paikallista Hodgkinin tautia sairastavista potilaista paranee pysyvästi yli 95 %. Laajalle levinneessä tautimuodossa viiden vuoden kuluttua elossa on keskimäärin 90 % potilaista.

Muut imusolmukesyövät (non-Hodgkin-lymfoomat)

Muissa imusolmukesyövissä oireet ovat moninaisempia, sillä tauti voi ilmetä imusolmukkeiden lisäksi eri elimissä, esimerkiksi mahalaukussa, iholla, luuytimessä tai aivoissa. Yleisoireina voi olla yöhikoilua, kuumetta ja laihtumista. Tautia on kymmeniä alatyyppejä, joista toiset kasvavat hitaasti ja toiset nopeammin. Yleisin alatyyppi on suurisoluinen B-solujen imusolmukesyöpä, josta on erillinen artikkeli. Muita alatyyppejä ovat esimerkiksi follikulaarinen imusolmukesyöpä, manttelisolulymfooma, Burkittin imusolmukesyöpä ja marginaalivyöhykkeen imusolmukesyöpä.

Non-Hodgkin-lymfooman hoito riippuu sen tyypistä ja levinneisyydestä. Usein hoidossa käytetään solunsalpaajalääkkeiden yhdistelmää. Joskus tarvitaan sädehoitoa. Muita hoitomuotoja ovat niin sanotut biologiset hoidot, kuten vasta-ainehoidot. Mikäli lymfooma uusiutuu nopeasti hoidon loppumisen jälkeen, harkitaan kantasolusiirtoa. Nykyään tutkitaan paljon ns. immunologisten hoitojen tehoa imusolmukesyöpien hoidossa. Näissä hoidoissa potilaan omaa puolustusjärjestelmän toimintaa pyritään tehostamaan, jotta se onnistuu tuhoamaan syöpäsoluja.

Nykyhoito tehoaa non-Hodgkin-lymfoomissakin hyvin. Ennuste riippuu paljon esimerkiksi syöpätyypistä ja taudin levinneisyydestä. Paikallisesta imusolmukesyövästä paranee kokonaan suurin osa ja levinneistäkin syöpämuodoista noin kolmasosa. Hoidot kehittyvät koko ajan ja samalla niiden tulokset jatkuvasti paranevat.

Hoitojen jälkeen potilaita seurataan imusolmukesyövän uusiutumisen sekä hoitojen myöhäishaittojen varalta.

Imusolmukesyövän ehkäisy

Imsolmukesyöpään ei tunneta ehkäisyä.

Lisää tietoa imusomukesyövistä

Suomen Syöpäpotilaat ry:n verkkosivusto: Lymfooma-potilasverkosto ja Lymfoomapotilaan opas

Kirjallisuutta

  1. Elonen E. Lymfoomat. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 1.12.2020.