Ultraäänitutkimuksessa voidaan etinen istukka todeta raskauden puolivälissä sikiön rakennetutkimuksen yhteydessä 5 %:lla, mutta raskauden edetessä istukan reuna nousee ylemmäksi. Istukan sijainti tarkistetaan tarvittaessa 32. raskausviikolla. Loppuraskaudessa etistä istukka esiintyy vain viidellä naisella tuhannesta (0,5 %).

Jos alkio on kiinnittynyt kohdun alaosaan, kehittyy yleensä tavallista laajempi istukka turvaamaan verenkierron; tällöin eteisistukan mahdollisuus suurenee. Etistä istukkaa esiintyy enemmän naisilla, joille on tehty jokin kohtutoimenpide (kaavinta, myoomaleikkaus, keisarileikkaus). Etistä istukkaa esiintyy myös enemmän yli 30-vuotiailla ja monisynnyttäjillä.

Oireet ja tutkimukset

Tyypillinen oire on kivuton vuoto raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Vuoto on usein kirkasta ja alkaa yleensä ilman selvää provosoivaa tekijää. Etinen istukka alkaa vuotaa yleensä kohdunkaulan lyhentyessä ja avautuessa. Kohtu ei yleensä supistele poikkeavasti.

Emättimen kautta tehtävän ultraäänitutkimuksen avulla selvitetään istukan sijainti sekä sikiön tarjonta. Istukka voi olla täydellisesti (peittää koko kohdun sisäsuun), osittaisesti (peittää kohdun sisäsuun vain osittain) tai marginaalisesti (tulee aivan kohdun sisäsuun reunaan) etinen. Etiseen istukkaan voi liittyä myös istukan kiinnittymishäiriöitä. Tällöin istukkakudosta työntyy kohtulihaksen sisälle.

Sikiön vointia seurataan sykekäyrän avulla. Pitkittyneissä vuodoissa seurataan hemoglobiinitasoa.

Hoito

Synnytyssairaalassa diagnoosi varmistetaan ultraäänitutkimuksella ja hoito ratkaistaan äidin ja sikiön voinnin sekä vuodon määrän ja raskausviikkojen perusteella. Jos vuoto ei ole runsasta, ja äiti ja sikiö voivat hyvin, jäädään usein seuraamaan tilannetta. Ennenaikaisen synnytyksen riski on kuitenkin kohonnut. Jos vuoto on runsasta ja istukka menee täydellisesti kohdunkaulan sisäsuun yli, synnytys hoidetaan keisarileikkauksella.

Milloin lääkäriin

Odottajan on aina syytä hakeutua synnytyssairaalan päivystykseen, jos hänellä esiintyy verenvuotoa raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Etinen istukka lisää istukan irtoamisen riskiä.

Ehkäisy

Koska kaavinnat ja keisarileikkaus ovat istukan kiinnittymishäiriön riskitekijöitä, pyritään turhia toimenpiteitä välttämään. Itse ei voi vaikuttaa siihen, mihin kohtaan alkio kiinnittyy ja istukka muodostuu. Tupakointi lisää etisen istukan riskiä, joten tupakointia on tästäkin syystä vältettävä.

Kirjallisuutta

  1. Nuutila M. Loppuraskauden verenvuodot. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 18.6.2018.
  2. Tikkanen M. Loppuraskauden verenvuodot. Kirjassa: Tapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K (toim.). Naistentaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 434-443.