Alkoholipäihtymys on runsaan alkoholin käytön aiheuttama myrkytystila, jossa henkilö ei kykene hallitsemaan itseään tai käyttäytyy tilanteeseen nähden sopimattomasti (esimerkiksi aggressiivisesti tai asiattoman seksuaalisesti). Hänen puheensa on sekavaa tai epäselvää, hän ei kykene koordinoimaan liikkeitään, hän horjahtelee tai hänen tarkkaavaisuutensa tai muistinsa on heikentynyt.

Kyky päihtymättä sietää runsasta alkoholin käyttöä on ominaisuus, johon liittyy selvästi kohonnut riski alkoholisoitua. Tämän vuoksi hyvän sietokyvyn omaavien tulee varoa tavallistakin enemmän säännöllistä alkoholin käyttöä.

Vakavassa alkoholimyrkytyksessä henkilön tajunnan taso on heikentynyt eikä häntä kyetä herättämään tajuihinsa. Yli 3 promillen humalatila on hengenvaarallinen. Lääkkeiden tai muiden päihteiden samanaikainen käyttö lisää alkoholin myrkyllisyyttä.

Itsehoito ja hoito

Päihtymystilan hoitona on alkoholin käytön lopettaminen. Jos humalaista ei kyetä lainkaan herättämään, hänet tulee toimittaa kiireellisesti terveyskeskukseen tai selviämisasemalle. Hyvin voimakas alkoholimyrkytys voi olla hengenvaarallinen. Jos humalainen on väkivaltainen, hänet tulee toimittaa poliisin tuella putkaan.

Käytettyjä lähteitä

Aalto M, Alho H, Kiianmaa K, Lindroos L (toim.). Alkoholiriippuvuus. Kustannus Oy Duodecim, 2015.

Kuoppasalmi K, Heinälä P, Lönnqvist J. Päihdehäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 491-559.