Rintasyövän seuranta

Seurannan tarkoituksena on todeta syövän uusiutumat sekä mahdollinen uusi rintasyöpä varhaisessa vaiheessa. Tärkein osa seurantaa ovat säännölliset mammografiakuvaukset. Rintojen ultraäänitutkimusta voidaan käyttää tarvittaessa täydentävänä tutkimuksena. Syöpätautien poliklinikoilla seurantaa jatketaan yleensä vähintään viiden vuoden ajan sairastumisesta, minkä jälkeen seuranta mammografiakontrolleineen siirtyy terveyskeskukseen tai muualle sairaalan ulkopuolelle.

Seurantakäynneillä tulisi huomioida hoidon mahdollisesti aiheuttamat sivuvaikutukset, kuten yläraajaturvotus ja hormonihoitoihin usein liittyvät vaihdevuosioireet, koska näitä pulmia voidaan monin toimenpitein helpottaa. Samaten olisi hyvä kiinnittää huomiota potilaan psyykkiseen jaksamiseen ja tarvittaessa järjestää mahdollisuus käsitellä sairauden herättämiä tunteita ja ajatuksia ammatti-ihmisen kanssa.

Rintasyövän sairastaneen on olennaista tietää, mihin hän voi ottaa yhteyttä hoitojen aiheuttamien pulmien ja erityisesti taudin uusiutumiseen viittaavien oireiden yhteydessä. Syöpätautien poliklinikalla järjestetään tarvittavat uusien oireiden selvitykset ja arvioidaan jatkotutkimusten tarve. Seurannan siirryttyä avoterveydenhuoltoon huolestuttavien oireiden alkuselvittely sujuu luontevimmin omalääkärin vastaanotolla terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa, josta potilas ohjataan tarvittaessa edelleen lähetteellä syöpälääkärin arvioon.

Rintasyövän sairastaneen kuntoutuminen

Rintasyövän toteaminen ja hoito voivat muuttaa sairastuneen kehonkuvaa. Mahdollinen rinnan menetys, hiustenlähtö ja hormonaaliset muutokset saattavat herättää ahdistusta, kuten myös pelko taudin uusiutumisesta. Näiden muutosten ja ajatusten keskellä rintasyöpään sairastunut etsii vähitellen uutta tasapainoa. Jokainen kohtaa sairastumisen, hoidot ja toipumisvaiheen omalla tavallaan.

Psyykkinen jaksaminen

Oman lähipiirin – perheen, ystävien ja työtoverien – tuki on monelle rintasyöpään sairastuneelle ensiarvoisen tärkeää. Elämäntilanne voi kuitenkin olla sellainen tai sairastumisen aiheuttama kriisi niin vaikea, että potilaalla tulisi olla mahdollisuus käsitellä näitä asioita lähipiirin ulkopuolellakin. Rintasyöpäpotilaan hyvään kokonaishoitoon kuuluu siten mahdollisuus mielenterveyden asiantuntijan konsultaatioon sekä ryhmä- tai yksilöterapiaan. Sairastuneille ja heidän läheisilleen järjestetään kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Näistä saa lisätietoja syöpäjärjestöjen tai hoitavan sairaalan kautta.

Osa potilaista voi tarvita lääkitystä ahdistuneisuuden, masennuksen tai unettomuuden vuoksi. Psyykkisen tuen tarvetta voi olla yhtä lailla rintasyövästä toipuneella kuin taudin uusiutumisen kohdanneella.

Sytostaattihoidon sivuvaikutukset ja hormonihoidoista johtuva estrogeenitason lasku voivat hankaloittaa mielialanvaihteluita. Sytostaatti- ja sädehoidon jälkeenkin rintasyöpäpotilailla esiintyy paljon uupumusta ja masennusta. Etenkin ensimmäinen vuosi rintasyöpädiagnoosin jälkeen voi olla raskas ja intensiivisen hoitojakson päättyminen tuntua hypyltä tuntemattomaan.

Rintasyöpähoitoihin liittyvät vaihdevuosioireet voivat olla hankalia. Terveelliset elämäntavat, kuten liikunta ja mahdollisen ylipainon pudottaminen helpottavat oloa. Vaihdevuosien hormonikorvaushoitoja tai hormonaalista ehkäisyä mukaan lukien hormonikierukka ei suositella rintasyövän sairastaneille. Hankaliin oireisiin on kuitenkin tarjolla ei-hormonaalisia lääkehoitovaihtoehtoja.

Serotoniinin takaisinoton estäjiä käytetään yleisesti masennuksen ja ahdistusoireiden hoidossa. Rintasyövän sairastaneilla näiden lääkkeiden on todettu myös helpottavan vaihdevuosioireita. Eniten kokemusta tässä suhteessa on venlafaksiinista, jolla ei ole haitallisia yhteisvaikutuksia rintasyövän hormonihoitojen kanssa.

Emättimen limakalvojen kuivumista ja arkuutta voidaan hoitaa hormonivapailla paikallishoitotuotteilla ja vaikeita oireita myös emättimen sisäisellä paikallisestrogeenilla – viimeksi mainittua ei kuitenkaan suositella käytettäväksi aromataasinestäjien aikana.

Fyysinen kuntoutuminen

Rintasyövän takia rinnan menettäneet saavat rintaproteesin korvauksetta ostopalveluosoituksella, ja syövän hoidonaikaisen hiustenlähdön vuoksi potilas on oikeutettu saamaan ostopalveluosoituksen myös peruukkia varten. Fysioterapialla ja yksilöllisellä neuvonnalla voidaan lievittää leikkausalueen oireita. Mikäli leikkauksen ja sädehoidon jälkeen yläraajaan kehittyy turvotusta, hoitava yksikkö arvioi tukihihan ja lymfahoidon tarpeen. Vaikeaan lymfaturvotukseen on nykyään tarjolla myös kirurgisia hoitomenetelmiä.

Liikunta parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vähentänee myös rintasyövän uusimisriskiä. Liikunnalla on selkeästi myös mielialaa kohentava ja jopa masennusta hoitava vaikutus. Jos hengästyttävä kestävyysliikunta ei tunnu omalta, terveyshyötyjä saa myös kevyemmästä arkiliikunnasta, kuten kävelystä. Rintasyövän lääkehoidot voivat aiheuttaa niveljäykkyyttä ja -kolotusta. Näihinkin oireisiin paras apu tulee liikunnasta, joka ”voitelee” luontaisesti niveliä. Solunsalpaajien aikaistamat vaihdevuodet ja hormonihoito voivat heikentää luuntiheyttä. Luustoa kuormittavaa ja sitä vahvistavaa liikuntaa on mm. juoksu, kävely, jumppa ja kuntosaliharjoittelu.

Varhaistuneet vaihdevuodet, solunsalpaajahoito kortisonilääkityksineen sekä hormonihoidot aiheuttavat monelle painonnousua. Viimeistään väsyttävimmän solunsalpaajajakson jälkeen painonhallintaan on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota. Painonnousu masentaa, mutta näyttää myös lisäävän rintasyövän uusimisriskiä. Liikuntaa vielä tärkeämpi tapa hallita painoa on kevyt, kasvisvoittoinen ja vähärasvainen ruokavalio.

Riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti on olennaista luuston terveyden kannalta. Kalsiumia tulisi saada päivittäin noin 1 000 mg ja D-vitamiinia 10–20 µg. Suomalaiset käyttävät paljon maitotuotteita, ja monella kalsiumin tarve täyttyy helposti. Sen sijaan pohjoisilla leveysasteillamme D-vitamiinilisä on tarpeen ainakin pimeinä talvikuukausina.

Runsas alkoholinkäyttö lisää rintasyöpäriskiä ja myös uusiutumisen todennäköisyyttä. Tupakoinnin jatkaminen lisää sekin rintasyövän uusimisvaaraa, mutta altistaa erityisesti rintakehän sädehoidon yhteydessä myös keuhkosyövälle. Tupakoinnin lopettaminen ja alkoholin korkeintaan kohtuukäyttö on suositeltavaa.