Yleistä

Ihokeliakiaa esiintyy noin 10 %:lla aikuisista keliaakikoista. Lapsilla ihokeliakia on selvästi harvinaisempi. Ihokeliakia on miehillä hieman yleisempi kuin naisilla. Ihokeliakiaan liittyy vahva perinnöllinen taipumus.

Keliakia on gluteenin aiheuttama autoimmuunisairaus, johon liittyy ohutsuolen limakalvovaurio. Ihokeliakiassa tavataan samantyyppinen suolivaurio kuin keliakiassa, mutta usein lievempänä.

Ihokeliakian oireet

Ihokeliakiassa pääoireena on voimakkaasti kutiseva, pienirakkulainen ihottuma, jonka tyypillisimmät esiintymisalueet ovat kyynärpäät, polvet (ks. kuva ) ja pakarat. Raapiminen rikkoo rakkulat. Sen takia taudille tyypillisiä rakkuloita ei aina huomata, vaan edellä mainituilla alueilla on vain verisiä rupia ja raapimajälkiä. Harvemmin voi ihomuutoksia esiintyä myös muualla vartalolla tai suun limakalvoilla.

Kuva

Ihokeliakia polvessa. Ihokeliakia tyyppipaikallaan polvien seudussa. Punoittavalle pohjalle tulee selviä kirkkaita rakkuloita, jotka kutisevat voimakkaasti. Raapiminen rikkoo rakkuloita.

Ihokeliakian toteaminen

Seerumin keliakiavasta-aineiden pitoisuudet ovat ihokeliakiassa usein suurentuneet. Kuitenkin noin kolmasosalla ihokeliaakikoista ei ole seerumissa keliakiavasta-aineita, joten negatiivinen vasta-ainetulos ei sulje pois ihokeliakiaa.

Ihokeliakiaepäilyssä diagnoosi varmistetaan ihottuman vierestä terveeltä iholta otettavalla koepalalla, jonka immunofluoresenssitutkimuksessa näkyy ihokelialle tyypilliset muutokset. Koepalan ottaa ihotautilääkäri. Ohutsuolikoepalaa ei tarvita ihokeliakian diagnostiikassa.

Ihokeliakian hoito

Ihotautilääkäri diagnosoi ihokeliakian. Hoitona on elinikäinen gluteeniton ruokavalio. Ruokavaliosta poistetaan vehnä, ruis ja ohra sekä näitä tai muuten gluteenia sisältävät elintarvikkeet. Keliaakikko voi käyttää kauraa, mutta on tarkistettava, että keliaakikoille sopivissa valmisteissa on merkintä ”gluteeniton kaura”. Keliakian ravitsemushoito -artikkelissa käsitellään tarkemmin ruokavaliohoitoa. Ruokavaliohoito aloitetaan ravitsemusterapeutin ohjauksessa.

Ohutsuolen vaurion paraneminen kestää muutamasta kuukaudesta 1–2 vuoteen. Ihokeliakiassa ihottuman paraneminen kestää kauemmin, usein 1–3 vuotta. Voimakasoireisessa ihokeliakiassa ruokavaliohoitoon liitetäänkin alkuvaiheessa dapsonilääkitys. Dapsoni rauhoittaa ihokeliakiaihottuman nopeasti, muutamassa päivässä. Ruokavaliohoidon edetessä dapsoniannosta voidaan pienentää ja lääkkeen käyttö lopulta lopettaa kokonaan. Oireet palaavat, mikäli ruokavaliohoito ei toteudu asianmukaisesti. Keliakialiitto tarjoaa neuvontaa, vertaistukea, sopeutumisvalmennuskursseja ja apua arkipäivän ongelmissa.

Ihokeliakian ehkäisy

Ihokeliakian puhkeamista ei voi ehkäistä. Ihokeliakian hyvällä hoidolla pyritään ehkäisemään keliakiaan liittyviä komplikaatioita, kuten luukatoa ja mahdollisesti lymfooman kehittymistä. Ruokavaliohoito parantaa luuntiheyttä.

Lisää tietoa keliakiasta

Keliakialiitto

Kirjallisuutta

  1. Keliakia. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018.
  2. Ilus T. Keliakia. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 10.1.2020.
  3. Kaukinen K, Kurppa K. Keliakian hoito. Kirjassa: Färkkilä M, Heikkinen M, Isoniemi H, Puolakkainen P (toim.). Gastroenterologia ja hepatologia. Kustannus Oy Duodecim 2018.
  4. Salmi T. Ihokeliakia: yleisin suolen ulkopuolinen ilmentymä. Teoksessa: Kaukinen K, Arnala A, Kolho K-L, Kurppa K, Voutilainen M (toim.). Keliakia (tietokanta). Kustannus Oy Duodecim 2017.