Syyt ja oireet

Tavallisimmin selkäytimen ahtautuminen on seurausta iän myötä kehittyneistä rappeutumismuutoksista ja se esiintyy lanneselän alueella mutta joskus kaularangassa. Kuvantamistutkimuksella havaittavaa selkäydinkanavan ahtaumaa esiintyy noin 20–30 %:lla yli 65-vuotiaista, mutta läheskään kaikilla ei ole tästä oireita.

Lanneselän selkäydinkanavan ahtauman tyyppioire on kävellessä tuntuva kipu sekä puutuminen ja pistely. Vaiva tuntuu usein pakaroissa säteillen reisiin ja jopa varpaisiin saakka. Kipu voi pakottaa pysähtymään, ja se helpottaa etukumarassa tai esimerkiksi istuessa. Vaivana voi myös olla pelkkä alaraajojen heikkous ja puutuminen ilman kipua.

Kipuoire muistuttaa jossakin määrin valtimoahtauman aiheuttamaa katkokävely-oiretta, mutta selkäydinkanavan ahtauman oire esiintyy pikemmin reisissä kuin pohkeissa. Toisin kuin valtimoahtaumasta johtuvassa katkokävelyssä, selkäydinahtauman aiheuttama kipu ei myöskään pahene ylämäkeen kulkiessa.

Joissakin tapauksissa voi tuntua myös hermopuristusoire välilevytyrän tavoin, mutta välilevytyrästä poiketen selkäydinkanavan ahtaumaan liittyvät kipu ja puutuminen ovat laaja-alaisempia kuin usein vain yhtä hermojuurta vaivaava iskias. Kipua usein helpottaa istuminen ja lievä etunoja-asento, sen sijaan selän oikaiseminen saattaa sitä pahentaa. Toisaalta pitkäaikainen etukumara asento tai selän rasitus voivat pahentaa kipuoiretta. Oireet saattavat vaihdella päivittäin ja väliin olla pitkiäkin aikoja poissa. Pitkällisen rasituksen jälkeen kipu voi tuntua myös yösärkynä.

Kaularangan ydinkanavan ahtauman ensioireina on usein käden tai käsien näppäryyden heikkeneminen ja mahdollisesti lievä alaraajojen heikkous. Myöhemmin kuvaan ilmaantuvat kivut.

Selkäydintä painavan kasvaimen oireet vaihtelevat kasvaimen sijainnista riippuen. Kaularangan alueen hermojuuren puristus säteilee kipu- ja tuntohäiriöitä hartiaan ja yläraajoihin. Rintarangan alueella oireet tuntuvat mm. solisluun alla, nänneissä, navassa tai nivuksissa. Lannerangan alueen hermojuuripuristus aiheuttaa oireet alaraajoihin.

Itsehoito

Lievien oireiden hoidossa voi käyttää tulehduskipulääkkeitä. Myös lannerangan lievään kumarrusasentoon laittava tukiliivi voi olla avuksi. Lisäksi auttaa vartalon lihaksia rentouttava ja vahvistava voimistelu sekä esimerkiksi sauvakävely. Voimistelussa huomio kiinnitetään päivittäisiä askareita tukevien liikkeiden harjoitteluun sekä vartalon ja selän lihasten venyttelyihin, jolloin lihasperäisestä kireydestä aiheutuvat kivut helpottavat.

Huomattavan ylipainon vähentäminen ja tupakoinnin lopettaminen auttavat oireiden hoidossa.

Milloin hoitoon

Jatkuvat liikkuessa ilmaantuvat selän ja alaraajojen kivut ovat aihe selvittää selän tila ja suunnitella hoito. Tilan selvittely alkaa selän tutkimisella yleislääkärin, fysiatrin tai ortopedin vastaanotolla. Usein on myös tehtävä kuvantamistutkimuksia (magneetti- tai tietokonetomografiakuvaus). Koska ahtauman eteneminen on hidasta, lääkkeillä (esim. pregabaliini), tukiliivillä sekä omatoimisella liikehoidolla ja sitä tukevalla fysioterapialla pärjätään yleensä pitkälle, ja oireet voivat ajan kanssa lieventyäkin.

Ahtauman avartaminen leikkauksella on tarpeen, jos kipu käy sietämättömäksi tai uhkaa päivittäistä selviytymistä esimerkiksi estäen 200–300 metriä pidemmän kävelyn. Leikkaustarpeen arviointi edellyttää yleensä magneettikuvausta.

Välitöntä leikkausta tarvitaan niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa ahtauma aiheuttaa lihasten toimintakyvyttömyyden tai virtsaummen ja vaikeuksia ulosteen pidättämisessä.

Ehkäisy

Selkäydinkanavan ahtauman ehkäisemiseksi ei tunneta keinoja. Selkäkipujen ehkäisemiseksi on kuitenkin suositeltavaa pitää huolta fyysisestä kunnosta ja välttää ylipainoa.

Kirjallisuutta

  1. Käypä hoito -suositus ”Alaselkäkipu”
  2. Aalto T. Lannerangan ahtaumatauti (lumbaalinen spinaalistenoosi, LSS). Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 15.10.2018.
  3. Hermojuurivaurio. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 3.9.2021.
  4. Lumbar spinal stenosis. DynaMed Plus [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. T114133, (päivitetty 22.8.2019, luettu 21.9.2021).