Dissosiatiivisen pakkovaelluksen yhteydessä henkilö matkustaa äkillisesti ja odottamatta pois kotipaikaltaan eikä muista menneisyyttään tai sitä, kuka hän on. Joskus pakkovaeltanut uskoo olevansa kokonaan toinen henkilö. Useimmiten pakkovaellus kestää tunteja tai päiviä eikä ulotu kovinkaan kauas kotipaikalta. Joskus harvoin pakkovaellus on kestänyt viikkoja ja ulottunut hyvinkin kauas kotoa. Pakkovaellukseen liittyvä muistinmenetys palautuu itsestään, tai henkilö joutuu viranomaisten käsiin muistamattomuutensa vuoksi.

Dissosiatiivisen pakkovaelluksen taustalla on traumaattisen muiston laukaisema persoonallisuuden rakenteellinen dissosiaatio toiseen persoonan tilaan (ks. Sivupersoonahäiriö (dissosiatiivinen identiteettihäiriö)).

Aikuisväestöstä arviolta kaksi tuhannesta kokee joskus pakkovaelluksen. Alkuperäiskulttuureissa pakkovaelluksella on omat nimensä – kuten esimerkiksi amok Tyynenmeren alkuperäiskansojen parissa.

Epilepsiaan, aivovammoihin sekä mielisairauksista maniaan ja skitsofreniaan voi joskus liittyä pakkovaellusta muistuttavaa käytöstä. Tavoitetietoista teeskentelyä juridisen vastuun välttämiseksi on joskus vaikea erottaa dissosiatiivisesta pakkovaelluksesta.

Pakkovaelluksen laukaisee useimmiten traumaattinen tai voimakkaan stressaava elämäntapahtuma tai tunnemuisto.

Hoito

Pakkovaellus laukeaa yleensä itsestään. Kokemus itsensä löytämisestä oudolla paikkakunnalla tietämättä, miten sinne on joutunut, voi luonnollisesti olla ahdistava. Koska pakkovaellus ilmenee yleensä stressaavassa elämäntilanteessa ja koska taustalla on usein työstämätön traumaattinen kokemus, niiden ilmetessä kannattaa kääntyä lähiviikkojen kuluessa psykiatrin tai traumaterapiaan perehtyneen psykologin puoleen.

Kirjallisuutta

  1. Huttunen MO, Kalska H (toim.). Psykoterapiat. 3. painos. Kustannus Oy Duodecim 2015.
  2. Lauerma H. Dissosiaatiohäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017.
  3. Leikola A. Katkennut totuus – Traumatutkielma. Emotionaalinen trauma, rakenteellinen dissosiaatio ja psykopatologia. Prometheus Kustannus Oy 2014.
  4. Van der Hart O, Nijenhuis ERS, Steele K. Vainottu mieli. Traumaterapiakeskus 2009.