Päihteiden tai huumeiden aiheuttamalla päihtymyksellä tarkoitetaan päihteen tai huumeen aiheuttamaa myrkytystilaa, jossa henkilö ei päihteen vaikutuksen vuoksi kykene hallitsemaan käytöstään, käyttäytyy tilanteeseen nähden sopimattomasti, kärsii peloista, harhaluuloista tai harha-aistimuksista tai hänellä ilmenee erilaisia päihteen yliannoksien aiheuttamia elimellisiä oireita.

Oireet ilmenevät päihteiden käytön aikana tai pian käytön jälkeen. Eri päihteiden tai huumeiden aiheuttaman myrkytystilan luonne riippuu käytetystä aineesta.

Kokaiinin, amfetamiinin ja muiden psykostimulanttien aiheuttamassa myrkytystilassa henkilö on joko euforinen (ylenmääräisen hilpeä) tai tunnelukossa tai hän voi olla yliseurallinen tai tunneherkkä, ahdistunut, jännittynyt tai äreä. Muina oireina ilmenee sydämen lyöntitiheyden kiihtymistä tai harventumista, silmäterien laajentumista, verenpaineen kohoamista tai laskemista, hikoilua tai kylmänväreitä, pahoinvointia tai oksentelua ja motorista kiihtyneisyyttä tai hidastumista. Vakavassa tai hengenvaarallisessa myrkytystilassa ilmenee epileptisiä kouristuksia ja tajunnan tason heikentymistä tai tajunnanmenetystä.

Kannabistuotteiden (marihuana, hasis) aiheuttamalle myrkytystilalle ovat ominaisia ahdistuneisuus, voimakkaat pelot tai euforia, kokemus ajan kulumisesta hitaasti, arvostelukyvyn ja liikkeiden yhteistoiminnan (koordinaation) heikentyminen, joskus harvoin vainoharhaisuus. Muina oireina voi ilmetä lisääntynyttä ruokahalua, suun kuivumista, sydämentykytystä tai silmien verestystä.

Heroiinin ja muiden opiaattien aiheuttamalle myrkytystilalle ovat ominaisia aluksi euforia, myöhemmin apatia, ahdistuneisuus, motorinen kiihtyneisyys tai hidastuminen sekä arvostelukyvyn, tarkkaavuuden ja muistin heikentyminen. Silmäterät ovat supistuneet tai hyvin vakavassa myrkytyksessä laajentuneet, ja puhe on sekavaa. Vakavassa ja hengenvaarallisessa myrkytyksessä tajunnan taso heikentyy tai henkilö on koomassa.

Hallusinogeenien (esim. LSD) aiheuttamassa myrkytyksessä oireita ovat ahdistuneisuus ja pelokkuus, erilaiset harhanomaiset merkityselämykset, vainoharhaiset pelot, pelko "hulluksi" tulemisesta ja arvostelukyvyn heikentyminen. Myrkytystilassa oleva hikoilee ja vapisee, ja hänen silmäteränsä ovat laajentuneet, näön tarkkuus hämärtynyt, pulssi on kiihtynyt ja lihaskoordinaatio heikentynyt.

Liuottimien (inhalanttien; mm. puhdistusnesteet, spray-maalit jne.) aiheuttamalle myrkytykselle ovat ominaisia riitaisuus ja aggressiivisuus, apatia sekä heikentynyt arvostelu- ja tarkkaavaisuuskyky. Muina oireina ilmenee huimausta, silmäterien sivuttaista liikettä, lihasten heikentynyttä koordinaatiota, puheen sekavuutta, vapinaa, hidastuneisuutta, lihasheikkoutta, ja vakavassa myrkytystilassa tajunnan tason heikentymistä aina koomaan asti.

Milloin hoitoon

Myrkytysten ensisijainen hoito on päihteen tai huumeen käytön lopettaminen. Lievät myrkytykset menevät ohi itsestään aineen vaikutuksen loputtua. Vaikeammin myrkyttyneet – ja erityisesti jos henkilön tajunnan taso on heikentynyt – tulee toimittaa kiireellisesti terveyskeskukseen tai sairaalan päivystyspoliklinikalle. Vakavat myrkytystilat ja erityisesti opiaattien aiheuttamat myrkytykset ovat hengenvaarallisia.

Lisää tietoa

Kuoppasalmi K, Heinälä P, Lönnqvist J. Päihdehäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 491-559.

Seppä K Aalto M, Alho H, Kiianmaa K (toim.). Huume- ja lääkeriippuvuudet. Kustannus Oy Duodecim 2014.