Vajaalle 1 %:lle äideistä kehittyy synnytyksen jälkeinen psykoosi eli lapsivuodepsykoosi (puerperaalipsykoosi).

Lapsivuodepsykoosi alkaa ensi viikkojen aikana väsymyksenä, unettomuutena, itkuisuutena, lopulta epäluuloisuutena ja hajanaisuutena ja toimintakyvyn menetyksenä. Joskus tilaan liittyy erilaisia aistiharhoja ja harhaluuloja. Vastasyntyneen surmaamiset, jotka onneksi ovat erittäin harvinaisia, tapahtuvat usein komentavien ääniharhojen tai erilaisten harhaluulojen vallassa.

Lapsivuodepsykoosit ovat taustaltaan erilaisia. Raskauden loppumiseen liittyvillä voimakkailla muutoksilla hormonaalisessa tasapainossa arvellaan olevan tärkeä osa ainakin osassa lapsivuodepsykooseista. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla naisilla on suuri riski sairastua lapsivuodepsykoosiin.

Valtaosa äideistä toipuu synnytyksen jälkeisestä psykoosista hyvin ja kykenee toimimaan aivan normaalisti äitinä. Psykoosivaiheen kestoaika vaihtelee suuresti eri äideillä muutamasta viikosta useaan kuukauteen.

Itsehoito ja hoito

Jos äiti on aikaisemmin kärsinyt psykoottisista oireista, hänellä on suurentunut riski sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen tai psykoosiin. Tämän vuoksi äidin on tärkeätä kertoa äitiysneuvolassa kätilölle ja lääkärille aikaisemmista psykoottisista oireistaan. Riittävä tuki raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen saattaa vähentää synnytyksen jälkeisten psykoosien esiintymistä ja ainakin lievittää psykoosin oireita.

Synnytyksen jälkeisen psykoosin hoito edellyttää usein välitöntä tai kiireellistä psykiatrista sairaalahoitoa. Äiti ei yleensä alkuvaiheessa kykene ainakaan yksin huolehtimaan lapsestaan. Monasti äiti ja lapsi otetaan yhdessä sairaalahoitoon.

Lapsivuodepsykoosin hoito edellyttää yleensä aina psykoosilääkehoitoa. Psykoosilääkkeet imeytyvät äidinmaitoon, minkä vuoksi lääkehoidon aikana tapahtuvasta imetyksestä tulee aina neuvotella hoitavan lääkärin kanssa.

Lisää tietoa psykoosista

Mielenterveystalon "Tietoa psykoosista" -opas

Kirjallisuutta

  1. Suvisaari J, Isohanni M, Kieseppä T, Koponen H, Hietala J, Lönnqvist J. Skitsofrenia ja muut psykoosit. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 217–219.