Liikaunisuudessa keskeinen vaiva on toimintakykyä haittaava väsymys ja uneliaisuus. Liikaunisen on vaikea pysyä illalla hereillä tai herätä aamulla. Päivisin ilmenevä torkahtelu voi altistaa erilaisille onnettomuuksille. Noin 5 % aikuisista ja 15 % nuorista kärsii liikaunisuudesta.

Syyt ja oireet

Liikaunisuus voi johtua monista eri syistä. Lähes puolella liikaunisuudesta kärsivistä on jokin mielenterveyden häiriö. Liikaunisuus on tavallinen oire masennustiloissa ja mielialahäiriöissä. Uni-valverytmin häiriöihin liittyy usein päivisin ilmenevää liikaunisuutta. Moniin ruumiillisiin sairauksiin liittyy oireena väsymys ja liikaunisuus. Tällaisia sairauksia ovat mm. erilaiset tulehdussairaudet, hengityselinten sairaudet, diabetes, kilpirauhasen vajaatoiminta, anemia ja erilaiset keskushermoston sairaudet, kuten MS-tauti, aivokasvaimet ja aivovammat. Liikaunisuus on tavallinen oire myös raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Öisin kuorsaamisena ja hengityksen seisahtamisena ilmenevään obstruktiiviseen uniapneaan liittyy päivisin ilmenevää liikaunisuutta. Jaksoittaisen liikaunisuuden taustalla voi olla harvinainen Kleine–Levinin tauti. Tässä harvinaisessa häiriössä liikaunisuus toistuu noin viikon jaksoissa keskimäärin puolen vuoden välein.

Monet lääkkeet ja varsinkin keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet voivat etenkin liian suurina annoksina aiheuttaa liikaunisuutta. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. mielialantasaajat ja epilepsialääkkeet, antihistamiinit, bentsodiatsepiinit ja kodeiinipitoiset kipulääkkeet. Alkoholin ja muiden päihteiden ongelmakäyttöön tai niiden vierotusoireisiin liittyy usein liikaunisuutta. Runsaan kahvin tai kolajuomien käytön lopettamisen jälkeinen liikaunisuus voi olla kofeiinin vieroitusoire.

Vajaat 10 % liikaunisista henkilöistä kärsii itsenäisestä (primaarisesta) liikaunisuudesta, jonka taustalla ei ole psykiatrisia tai ruumiillisia sairauksia eikä lääkkeiden tai päihteiden käyttöä. Nämä henkilöt kärsivät jatkuvasta päiväaikaisesta väsymyksestä tai torkahtelusta, vaikka he nukkuvatkin öisin tavallista pitempään. Uneliaisuudesta johtuvat päivätorkahdukset eivät heillä kuitenkaan ole virkistäviä. Primaarinen unettomuus on tärkeä erottaa narkolepsiasta, jossa torkahtelu on pakonomaista ja henkilö herää virkeänä torkuistaan.

Milloin lääkäriin

Vähänkin pitempään jatkuva tai usein ilmenevä liikaunisuus on oire, jonka vuoksi on aina syytä mennä lähiviikkojen kuluessa lääkäriin vaivan syyn selvittämiseksi. Hoito riippuu luonnollisesti liikaunisuuden syistä.

Itsenäisen (primaarisen) liikaunisuuden hoito

Vaikka hankala-asteisen primaarisen liikaunisuuden hoitoon voidaankin joskus kokeilla tarvittaessa otettavia keskushermostoa stimuloivia lääkkeitä (psykostimulantteja), tilan ensisijaisena hoitona on säännöllisen elämänrytmin noudattaminen ja lyhyet päivätorkut. Pidemmät päiväunet eivät auta primaarisesta liikaunisuudesta kärsivää ja yöunen määrää lyhentäessään vain hankaloittavat tilannetta.

Kirjallisuutta

  1. Partonen T, Lauerma H. Unihäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 423-443.