Lyhytkestoisessa psykoosissa henkilöllä ilmenee vähintään vuorokauden ja vähemmän kuin kuukauden ajan harhaluuloja, aistiharhoja tai selvästi hajanaista puhetta tai käytöstä. Lyhyen psykoottisen vaiheen jälkeen henkilön toimintakyky palaa entiselleen.

Lyhytkestoista psykoosia edeltää usein, mutta ei aina, voimakas stressi tai traumaattinen tapahtuma. Tällaisia tapahtumia ovat hylätyksi tuleminen rakastetun taholta, läheisen äkillinen kuolema, raiskatuksi tuleminen tai vaarallinen onnettomuus (ks. Traumaperäinen stressihäiriö). Traumaattisiin tapahtumiin liittyvät dissosiaatio-oireet voivat muistuttaa psykoottisia oireita. Joillakin naisilla lyhytkestoinen psykoosi ilmenee kuukauden kuluessa synnytyksestä (ks. Lapsivuodepsykoosi).

Lyhytkestoisen psykoosin saattaa laukaista ajankohtainen tapahtuma, joka muistuttaa tavalla tai toisella tietoisuudesta torjutusta lapsuuden tai aikaisemman aikuiselämän traumaattisesta tapahtumasta.

Huumeet saattavat aiheuttaa lyhytkestoista psykoosia muistuttavan tilan. Hasiksen poltto voi aiheuttaa vainoharhaisen psykoosin ja myös lisätä skitsofreniaan sairastumisen riskiä. Myös alkoholin ja huumeiden säännöllisen käytön jälkeisessä vierotusoireyhtymässä saattaa ilmetä lyhytkestoisia psykoottisia oireita.

Itsehoito

Vaikka lyhytkestoinen psykoosi onkin yleisesti ottaen luonteeltaan ohimenevä, se voi olla sekä itselle että läheisille hyvinkin ahdistava ja pelottava kokemus. Oireista kärsivä tarvitsee ennen kaikkea rauhaa, ymmärrystä ja turvaa.

Hoito

Lyhytkestoisista psykoottisista oireista kannattaa aina kääntyä lääkärin puoleen oireiden voimakkuudesta riippuen lähivuorokausien aikana.

Jos voimakkaasti traumaattinen tapahtuma on laukaissut lyhytkestoisen psykoosin, traumaattisen kokemuksen rauhallinen läpikäynti voi estää psykoottisen reaktion uusiutumisen tai traumaeräisen stressireaktion kehittymisen.

Huumeiden tai päihteiden käytön ollessa lyhytkestoisten psykoottisten oireiden taustalla on asiasta aina tärkeä keskustella lääkärin kanssa. Kannabistuotteiden aiheuttamat psykoottiset oireet voivat heijastaa keskimääräistä suurempaa alttiutta sairastua vakaviin ja pitempiaikaisiin psykoottisiin tiloihin.

Joskus lyhytkestoinen psykoosi tila voi olla psykoottisen mielialahäiriön tai skitsofrenian esioire, jolloin asianmukaisella lääke- ja muulla hoidolla voidaan usein estää uusien vakavampien sairausjaksojen ilmeneminen.

Lisää tietoa aiheesta

Suomen Mielenterveysseura ry

Terveyskylä.fi/Mielenterveystalo

Kirjallisuutta

  1. Suvisaari J, Isohanni M, Kieseppä T, Koponen J, Hietala J, Lönnqvist J. Skitsofrenia ja muut psykoosit. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 143-227.
  2. Van der Hart O, Nijenhuis ERS, Steele K. Vainottu mieli. Traumaterapiakeskus, Helsinki, 2009.