Mielialahäiriöissä keskeinen oire on mielialan tai mielenvireen pitempään kestävä muutos. Hetkellinen tai lyhytaikainen masentunut mieliala on normaali reaktio erilaisiin pettymyksiin tai menetyksiin. Mielialahäiriöissä mielialan muutos kestää yhtäjaksoisesti vähintään 2–3 viikkoa, usein kuukausia, joskus vuosiakin.

Mielialahäiriöissä muuttuneeseen mielialaan liittyy myös erilaisia muita oireita; esimerkiksi pelkkä läheisen menetykseen liittyvä luonnollinen ja ohimenevä suru ei ole luonteeltaan mielialahäiriö.

Erilaisten mielialahäiriöiden luokittelu perustuu oireiden laatuun, vaikeusasteeseen ja kestoon.

Masennushäiriöihin kuuluvat masennustilat ja toistuvat masennukset, pitkäaikainen masennus eli dystymia sekä toistuvat lyhyet masennusjaksot.

Masennustiloihin voi liittyä yksittäisiä tai toistuvia mania- tai hypomaniajaksoja, jolloin mieliala on epänormaalisti ja jatkuvasti kohonnut, jolloin kyse on kaksisuuntaisista mielialahäiriöistä (maanis-depressiivinen sairaus). Tyypin I kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä mielialan kohoamisjaksot ovat luonteeltaan maanisia, kun tyypin II muodossa ne ovat hypomaanisia. Mielialan aaltoiluhäiriössä eli syklotymiassa mieliala vaihtelee toistuvasti lievän masentuneisuuden ja lievän maanisuuden (hypomaanisuuden) välillä.

Masennustilat ja etenkin kaksisuuntaisen mielialahäiriön sairausjaksot ovat usein toistuvia: Sairausjaksojen pituutta, vakavuutta ja toistumisalttiutta voidaan usein olennaisesti vähentää joko lääkehoidon ja/tai asianmukaisten psykoterapioiden avulla. Masennus- tai maniajakson uusiutumista kutsutaan usein relapsiksi, toistuvien sairausjaksojen välistä oireetonta vaihetta remissioksi.

Lisää tietoa aiheesta

Suomen Mielenterveysseura ry

Terveyskylä.fi/Mielenterveystalo

Kirjallisuutta

  1. ampman O, Heiskanen T, Holi M, Huttunen MO, Tuulari J (toim.). Masennus. Kustannus Oy Duodecim 2017.
  2. Huttunen MO, Kalska H (toim.). Psykoterapiat. 3. painos. Kustannus Oy Duodecim 2015.
  3. Isometsä E. Depressiiviset häiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 253-293.
  4. Stenberg J-H, Saiho S, Pihlaja S, Service H, Holi M, Joffe G. Irti masennuksesta. Kustannus Oy Duodecim 2013.
  5. Stenberg J-H, Service H, Saiho S, Pihlaja S, Koivisto E-M, Joffe G, Holi M. Irti murehtimisesta. Kustannus Oy Duodecim 2014.
  6. Wlliams M, Teasdale J, Segal Z. Mielekkäästi irti masennuksesta. Basam Books 2014.