Löydökset

Levottomuudella, ylivilkkaudella tai tarkkaavaisuushäiriöllä tarkoitetaan lapsen kyvyttömyyttä keskittyä tekemäänsä. Tyypillisiä levottoman lapsen piirteitä ovat itsehillinnän puute, kärsimättömyys, ailahtelevaisuus ja sosiaalinen sopeutumattomuus. Lapsi ei kykene istumaan paikallaan vaan liikkuu jatkuvasti ympäriinsä. Lapsen on usein vaikea sopia ryhmään, eikä hän välitä ympäristön reaktioista. Levoton lapsi voi pärjätä koulun alaluokilla, mutta myöhemmin koulumenestys usein huononee. ADHD:n esiintyvyys vaihtelee välillä 4–10 %. Pojilla häiriö on kolme kertaa yleisempi kuin tytöillä. Nuoruusiässä yliaktiivisuus ja impulsiivisuus usein lievittyvät, mutta tarkkaamattomuusoireet voivat lisääntyä aiheuttaen selkeää haittaa.

Milloin hoitoon

Jos lapsella on edellä mainittuja ADHD-oireyhtymän piirteitä, on syytä hakeutua neuvolaan tai lääkäriin. Lapsen käytöstä pyritään ohjaamaan kieltojen ja kannustuksen avulla, ja koko perhe sekä päiväkoti tai koulu ovat hoidossa mukana. Ongelmat usein lievittyvät kasvun myötä. Yksilölliset tukitoimet aloitetaan heti toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmien ilmetessä. Päiväkodissa ja koulussa toteutettavat tukitoimet voivat lievittää ADHD:n oireita. Alle kouluikäisillä ja lieväoireisessa ADHD:ssä käytetään ensisijaisesti psykososiaalisia hoitomuotoja. Vaikeaoireisessa ADHD:ssä lisätään tarvittaessa lääkehoito tukitoimien rinnalle. Lääkehoito voidaan aloittaa myös samanaikaisesti tukitoimien kanssa. Tarvittavat hoitomuodot arvioidaan yksilöllisesti.