Murrosiän normaali aikataulu

Murrosiän normaaliin kehitykseen liittyy laaja yksilöllinen vaihtelu. Useimmilla tytöillä rintarauhasen kehitys alkaa 8–13 vuoden iässä, ja se on ensimmäinen merkki murrosiän alkamisesta. Rinnan kehityksen alkuvaihetta kutsutaan nuppuasteeksi. Nuppuaste ilmaantuu keskimäärin 10,8-vuotiaana. Rintojen kasvu loppuu 3–5 vuoden kuluttua alkamisestaan. Häpykarvoitus ilmaantuu ikävuosien 9–13 välillä ja alkaa yleensä rintojen kasvun alettua. Häpykarvoitusta voi ilmaantua myös ennen rintojen kehitystä.

Kasvun kiihtyminen alkaa yleensä samoihin aikoihin kuin rinnat alkavat kasvaa, joten tyttöjen kasvupyrähdys ajoittuu huomattavasti aiemmaksi kuin pojilla. Murrosiän pituuskasvu on kolmivaiheinen. Alkumurrosiän hitaan kasvun jälkeen seuraa noin kaksi vuotta kestävä kasvupyrähdys, jonka jälkeen kasvu jälleen hidastuu ja lopulta päättyy. Kasvupyrähdyksen huippu ajoittuu keskimäärin 12 vuoden ikään. Ensimmäiset kuukautiset ilmaantuvat ikävuosien 10–14 välillä. Yleensä tämä ajoittuu kasvupyrähdyksen jälkeiseen kasvun hidastumisen vaiheeseen. Suomalaisten tyttöjen keskimääräinen kuukautisten alkamisikä on 13,3 vuotta.

Kehityksen ongelmat

Tytöillä murrosikä on viivästynyt, jos rintojen kehitys ei ole alkanut runsaan 13 vuoden iässä. Tämä on melko harvinaista ja on usein perittyä. Viivästynyt tytön puberteetti edellyttää kuitenkin aina tutkimuksia. Puberteettikehityksen viivästyminen voi vaarantaa persoonallisuuden kehitystä, joten tila vaatii nuoren informointia ja tukea. Kehityksen seurannassa käytetään apuna ns. Tannerin asteikkoa, ja jos poikkeamia todetaan, nuori ohjataan kouluterveydenhoidosta tarkempiin selvityksiin.

Tytöillä varhain ilmenevät murrosiän merkit ovat melko yleisiä. Toisen tai molempien rintojen kasvua saattaa esiintyä jo alle kouluikäisilläkin. Jos muita merkkejä ei ole havaittavissa, tilannetta voidaan useimmiten rauhassa seurata. Jos varsinainen murrosiän kehitys alkaa ennen kahdeksaa ikävuotta, kyse on todellisesta varhaisesta puberteetista. Tällöin on hyvä tehdä lastenlääkärin tilannearvio, joskin syytä varhaiseen kehittymiseen ei usein löydy.

Kirjallisuutta

  1. Dunkel L. Viivästynyt murrosiän kehitys. Duodecim 2007;123(2):231-7
  2. Raivio T. Puberteettikehitys ja sen häiriöt. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 31.1.2019.