Seksuaalisesta haluttomuudesta (ICD-10-diagnoosikoodi F52.0) kärsivälle on ominaista jatkuva seksuaalisen halun tai seksuaalisten mielikuvien vähäisyys tai puuttuminen. Heikentynyt halu voi koskea kaikkia tilanteita, partnereita tai toimintoja tai rajoittua vain tiettyyn tilanteeseen, partneriin tai tapaan (esim. yhdyntään mutta ei itsetyydytykseen). Ellei toimintahäiriö ratkea yhdessä partnerin kanssa tai itsehoitokirjojen avulla, kannattaa aina kääntyä joko lääkärin tai seksuaalisten toimintahäiriöiden hoitoon erikoistuneen psykoterapeutin puoleen. Ajoittainen haluttomuus on tavallista eikä siten luonteeltaan millään tavoin häiriö.

Seksuaalisen halun puuttumisesta tai vähäisyydestä kärsivä ei yleensä tee seksuaalisia aloitteita eikä kärsi seksuaalisen kanssakäymisen puuttumisesta tai vähäisyydestä. Seksuaalinen kanssakäyminen ei välttämättä ole keskimääräistä vähäisempää, jos halun vähäisyydestä kärsivän partneri on seksuaalisesti aktiivinen ja seksuaalisesti haluton haluaa tyydyttää partneriaan tai saa seksistä muuten kaipaamaansa läheisyyttä.

Seksuaalinen haluttomuus voi olla luonteeltaan primaarista tai sekundaarista, yleistynyttä tai tilannetyyppistä (ks. Seksuaaliset toimintahäiriöt).

Seksuaalisen halun aste vaihtelee suuresti eri ihmisillä ja eri ikäryhmissä. Se riippuu suuresti myös partnereiden keskinäisen suhteen laadusta. Vaatimus tiheästi toistuvasta seksistä "rakkauden" osoituksena heikentää tai hävittää syystä tai toisesta vähemmän kaipaavan tai tarvitsevan puolison seksuaalisen halun. Jatkuva stressi, työuupumus, alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäyttö, monet sairaudet ja sairauksien hoidossa käytetyt lääkkeet voivat heikentää seksuaalista halua.

Sekä miehillä että naisilla testosteronin ja testosteronin tapaan vaikuttavien androgeenisten hormonien puute heikentää seksuaalista halua. Naisilla näitä hormoneja erittyy munasarjoista ja lisämunuaisten kuorikerroksesta. Ikä ja jatkuva uupumus voivat vähentää erityisesti naisilla seksuaalista halua ylläpitävien hormonien määrää. Vaihdevuosien jälkeen naisten haluttomuuden taustalla voivat olla myös emättimen limakalvojen kuivumisen aiheuttamat yhdyntäkivut.

Itsehoito

Jos seksuaalisen halun vähäisyys on itselle ongelma tai se aiheuttaa parisuhteelle ongelmia, asiasta kannattaa aina keskustella partnerin kanssa. Saatavilla on useita hyviä jokaiselle sopivia kirjoja, joiden tarjoamat neuvot voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa. Seksuaalisen halun säilymisen kannalta on tärkeää, että ei rakastele tai osallistu muunlaisenkaan seksuaaliseen kanssakäymiseen vastoin omaa tahtoaan. Kyky sanoa "ei" ja seksiä haluavan partnerin kyky kunnioittaa seksiä haluamattoman kieltäytymistä seksistä ovat olennaisia tekijöitä niin seksuaalisen halun säilymisessä kuin sen uudelleen löytymisessä. Hyvää seksuaalista suhdetta ei voi mitata yhdyntöjen määrällä tai tiheydellä.

Milloin hoitoon

Jos seksuaalinen toimintahäiriö ei ratkea yhdessä partnerin kanssa tai itsehoitokirjojen avulla, kannattaa aina kääntyä lähikuukausien kuluessa joko lääkärin tai seksuaalisten toimintahäiriöiden hoitoon erikoistuneen psykoterapeutin tai seksologin puoleen. Sukupuolikumppanin osallistuminen voi edesauttaa hoitoa olennaisella tavalla.

Hoitoon hakeutuminen on tärkeää myös siksi, että haluttomuuden taustalla on usein joko väsymystila tai diagnosoimaton ja siten hoitamaton ruumiillinen tai psykiatrinen sairaus.

Haluttomuuden taustalla voi joskus olla myös halua ylläpitävien hormonien tason alhaisuus. Naisten haluttomuuden taustalla voivat joskus olla myös yhdyntäkivut tai emätinkouristus, joista kannattaa aina neuvotella gynekologin kanssa.

Kirjallisuutta

  1. Apter D, Väisälä L, Kaimola K (toim.). Seksuaalisuus. Kustannus Oy Duodecim 2007.
  2. Mattila A, Lönnqvist J. Seksuaalihäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 444-459.