Sukupuolisesta vastenmielisyydestä kärsivä pyrkii välttämään seksuaalista kanssakäymistä muodossa tai toisessa, koska hän kokee sen vastenmielisenä, ahdistavana tai pelottavana. Vastenmielisyys tai ahdistuneisuus voi kohdistua kaikkeen seksuaalisuuteen liittyvään, myös eroottiseen kosketukseen tai suutelemiseen tai vain johonkin seksuaalisen kanssakäymisen osaan (esim. yhdyntä, siemenneste jne.). Seksuaalisuuteen liittyvä ahdistuneisuuden tai vastenmielisyyden aste vaihtelee eri henkilöillä lievästä äärimmäiseen voimakkaaseen.

Muiden seksuaalisten toimintahäiriöiden tapaan seksuaalinen vastenmielisyys voi olla luonteeltaan itsenäistä (syntyy itsestään) tai sairauteen liittyvää, yleistynyttä tai tiettyihin tilanteisiin liittyvää.

Sukupuolisen vastenmielisyyden taustalla on yleensä erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä häpeän ja syyllisyyden tunteita, seksuaalisuuteen liittyviä traumaattisia kokemuksia (esim. seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaukset ja eriasteinen "pakkoseksi") tai parisuhteeseen liittyviä moninaisia ongelmia.

Itsehoito

Seksuaalinen vastenmielisyys voi monella lailla kaventaa elämänlaatua tai rasittaa muuten hyvin toimivaa parisuhdetta. Seksuaalisesta vastenmielisyydestä kärsivän kannattaa aina keskustella ongelmasta avoimesti partnerinsa kanssa. Saatavilla on useita hyviä, jokaiselle sopivia kirjoja, joiden tarjoamat neuvot voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa.

Milloin hoitoon

Seksuaalisesta vastenmielisyydestä kärsivän kannattaa periaatteessa aina keskustella ongelmasta joko omalääkärin, gynekologin tai psykiatrin kanssa. Seksuaalisesta vastenmielisyydestä voidaan usein vapautua seksuaalisten toimintahäiriöiden hoitoon erikoistuneiden psykoterapeuttien tai seksologien avulla. Sukupuolikumppanin osallistuminen hoitoon voi edesauttaa hoitoa olennaisella tavalla.

Hoidon esteeksi muodostuu usein se, että ongelmasta kärsivälle on usein vastenmielistä edes puhua ongelmastaan ulkopuolisten ihmisten kanssa.

Kirjallisuutta

  1. Apter D, Väisälä L, Kaimola K (toim.). Seksuaalisuus. Kustannus Oy Duodecim 2007.
  2. Mattila A, Lönnqvist J. Seksuaalihäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 444-459.
  3. Wincze JP, Weisberg RB. Sexual dysfunction: A guide for assessment and treatment. 3rd edition. The Guilford Press, New York 2015.