Suonenveto tarkoittaa yleensä alaraajoissa esiintyviä lihaskramppeja, jotka tavallisesti vaivaavat öisin. Niitä ilmenee eniten 50. ikävuoden jälkeen, ja yleisyys lisääntyy iän mukana. Noin kolmasosa 60–70-vuotiaista kärsii toistuvasta suonenvedosta.

Suonenvedon syyt

Suonenvetoa esiintyy tavallista herkemmin pitkäkestoisen harjoittelun jälkeen. Ilman edeltävää rasittavaa lihasten käyttöä terveiden henkilöiden suonenvetoon ei yleensä löydy mitään syytä. Nestetasapainon häiriöt, esimerkiksi jos hikoilun aiheuttamaa nestehukkaa ei korvata juomalla riittävästi, lisää suonenvedon mahdollisuutta. Iän mukana alttius suonenvetoon huomattavasti lisääntyy.

Lihaskramppeja esiintyy tavallista enemmän joissakin sairauksissa, esimerkiksi munuaisen vajaatoiminnassa ja suolatasapainon häiriöissä. Terveillä henkilöillä nestetasapainon häiriöt (nestehukka, suolatasapainon häiriöt) saattavat altistaa lihaskrampeille.

Suonenvedon oireet

Suonenvedossa lihas tai lihasryhmä äkisti supistuu eli kramppaa. Kramppi tuntuu usein kovana kipuna lihaksen kohdalla. Yleisimpiä suonenvedon kohtia ovat pohje, takareisi ja jalkaterän lihakset, mutta sitä voi esiintyä myös yläraajoissa ja vartalossa. Useimmiten suonenvedon jälkeen lihas palautuu nopeasti ennalleen. Voimakkaan suonenvedon jälkeen lihas voi olla tuntikausia arka, mutta palautuu sitten normaaliksi.

Suonenvedon hoito

Ensiapuna suonenvetoon auttaa kramppaavan lihaksen venyttäminen.

Ikivanhan lääkkeen kiniinin on tutkimuksissa todettu vähentävän suonenvetojen määrää noin neljänneksellä. Suomessa on ollut myynnissä kiniiniä sisältävä lääkevalmiste Crampiton, joka sisälsi myös lihaksia rentouttavaa lääkettä. Valmiste on haittavaikutusten vuoksi poistettu markkinoilta.

Ehkäisy

Nestetasapainosta huolehtiminen saattaa vähentää kramppeja. Magnesiumvalmisteita käytetään yleisesti suonenvedon estämiseen, mutta niiden tehoa ei ole pystytty varmistamaan pätevillä tutkimuksilla.

Säännöllisen lihasten venyttelyn ei ole todettu ehkäisevän suonenvetoa. Kuitenkin erään tutkimuksen mukaan pohje- ja takareiden lihasten venyttely juuri ennen nukkumaanmenoa vähensi merkitsevästi yli 55-vuotiaitten suonenvedosta kärsivien henkilöiden öisiä lihaskramppeja. Venyttely vähensi myös syntyneiden kramppien voimakkuutta.

Kirjallisuutta

  1. Suonenveto. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 4.3.2016.
  2. Garrison SR, Allan GM, Sekhon RK ym. Magnesium for skeletal muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev 2012;9():CD009402. PMID: 22972143
  3. Hallegraeff JM, van der Schans CP, de Ruiter R ym. Stretching before sleep reduces the frequency and severity of nocturnal leg cramps in older adults: a randomised trial. J Physiother 2012;58(1):17-22. PMID: 22341378